Projekty a granty

Program Erasmus+ umožňuje zapojit se do několika typů projektů. V programu jsou zastoupeny tři tzv. klíčové akce (KA) – Mobilita jednotlivců (KA1), Projekty spolupráce (KA2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA3).

Projekty se realizují v pěti oblastech dle své cílové skupiny – školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, mládež, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Více o programu Erasmus+

Aktuální informace k novému programu Erasmus+ (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2021

Zjistit více

Kontaktujte nás

Mobilita jednotlivců – KA1

Školní vzdělávání

Zahraniční mobility pracovníků mateřských, základních a středních škol s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. 

Odborné vzdělávání a příprava

Zahraniční praktické stáže pro žáky, absolventy či pracovníky středních odborných škol, učilišť nebo vyšších odborných škol a pro osoby zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Mládež

Podpora neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, či stínovacích návštěv.

Vysokoškolské vzdělávání

Mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců s cílem podpořit osobní a profesní rozvoj. 

Vzdělávání dospělých

Mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v oblasti vzdělávání dospělých s cílem podpořit jejich profesní rozvoj. 

Více informací o projektech mobilit.

Projekty spolupráce – KA2

Školní vzdělávání

Strategická partnerství mateřských, základních a středních škol, případně dalších organizací působících v oblasti školního vzdělávání s cílem sdílení zkušeností, inovativních metod výuky a zvýšení kvality vzdělávání

Odborné vzdělávání a příprava

Mezinárodní spolupráce organizací působících v odborném vzdělávání a přípravě, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu 

Mládež

Projekty partnerství zaměřené na podporu inovativní praxe v oblasti neformálního vzdělávání 

Vysokoškolské vzdělávání

Strategická partnerství organizací působících v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podniků, veřejných orgánů a organizací občanské společnosti za účelem výměny inovativních postupů a zvyšování kvality výuky 

Vzdělávání dospělých

Projekty spolupráce organizací aktivních v oblasti vzdělávání dospělých s cílem vytvářet, sdílet a zavádět inovativní metody ve vzdělávání dospělých.

Více informací o projektech spolupráce

Podpora reforem vzdělávací politiky – KA3

Dialog mládeže

Projekty zaměřené na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí prostřednictvím metod neformálního vzdělávání mládeže

Budování kapacit

Projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené na spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání neformálního vzdělávání 

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, který zvyšuje kvalitu národní a mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků   

Eurydice

Evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě 

Evropská jazyková cena Label

Podporuje nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propaguje je mezi odbornou veřejností a nabízí inspiraci k zavádění takových aktivit do jazykové výuky 

Více informací o reformách vzdělávání