Dům zahraniční spolupráce

Vítejte na stránkách Domu zahraniční spolupráce!

Jsme příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Naším hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytujeme informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Našimi partnery jsou především školy a další vzdělávací instituce, neziskové organizace a firmy, místní samosprávy, ale také jednotlivci – hlavně studenti a studentky, pedagogové a pedagožky, lidé z vedení všech typů škol, pracovníci s mládeží, vzdělavatelé dospělých a další odborná veřejnost.

 

Administrujeme za Českou republiku dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION ČR - Rakousko, Barrande Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy EHP. Jsme aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí (eTwinning, Eurydice, Eurodesk, EPALE) a vedeme iniciativu Study in Czechia, která propaguje studium v ČR u zahraničních studentů. Vydáváme také potvrzení o vyslání ke studiu československých občanů na VŠ do zemí bývalého Východního bloku před rokem 1989

Pro média

Mediální snídaně

Setkání se zástupci médií u společné snídaně pořádáme pravidelně. Nyní jsme klasický formát doplnili o online platformu, na které pro vás připravujeme živé vysílání z akce s možností posílat dotazy, najdete zde statistiky, video interview s účastníky programů a další informace.

Mediální snídaně

Tiskové zprávy

Historie a poslání organizace

Historie DZS se datuje už od roku 1961, kdy vznikla naše předchůdkyně, československá vysoká škola pro studium zahraničních studentů v rozvojových zemích s názvem Univerzita 17. listopadu.

V roce 1974 převzal organizační a studijní agendu nový Dům Jiřího Wolkera, který byl po pěti letech přejmenován na Dům zahraničních styků. Ten pečoval o zahraniční studenty ze zemí jako Etiopie, Angola, Sýrie, Afghánistán, NDR, Mongolsko a zejména Vietnam.  Odsud zase vysílal studenty do Maďarska nebo Bulharska.

Zkratka DZS nám už zůstala. Po výrazném rozšíření působnosti jsme roku 1995 získali jméno Dům zahraničních služeb a konečně v roce 2013 s dalším postupným rozšiřováním agendy jsme se přejmenovali na Dům zahraniční spolupráce.

Naším posláním je přispívat k rozvoji mezinárodního vzdělávání v ČR. Udělujeme granty a stipendia na mezinárodní projekty a mobility, pomáháme rozvoji škol a dalšímu vzdělávání jejich zaměstnanců a zaměstnankyň, stejně jako dalším aktivitám v oblasti celoživotního vzdělávání. Máme pod palcem ty nejnovější světové trendy ve vzdělávání a snažíme se je přenášet do české reality. Kromě studia v zahraničí podporujeme i kariérové poradenství a pečujeme o české kulturní dědictví ve světě. Pravidelně vydáváme publikace a přispíváme i do těch zahraničních, organizujeme konference a účastníme se veletrhů.

 

Podcast DZS on AIR

DZS on AIR je podcast Domu zahraniční spolupráce. Ve třech pravidelných rubrikách mapujeme mezinárodní vzdělávání z různých úhlů pohledu. Začínáme sérií Za hranicí, která dává prostor studentům, stážistům, dobrovolníkům, nebo třeba učitelům, kteří se vydali sbírat zkušenosti za hranici naší země a často i za hranici vlastní komfortní zóny. V připravované sérii Projektor se věnujeme inspirativním mezinárodním projektům, kterými české školy, neziskovky a další organizace zvyšují kvalitu českého vzdělávání. Série EduKovaně pak bude rozebírat témata mezinárodního vzdělávání s odborníky z České republiky i zahraničí.

Všechny epizody najdete na stránce DZS on AIR.