Dům zahraniční spolupráce

Vítejte na stránkách Domu zahraniční spolupráce!

Jsme příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání. Naším hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytujeme informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Našimi partnery jsou především školy a další vzdělávací instituce, neziskové organizace a firmy, místní samosprávy, ale také jednotlivci – hlavně studenti a studentky, pedagogové a pedagožky, lidé z vedení všech typů škol, pracovníci s mládeží, vzdělavatelé dospělých a další odborná veřejnost.

Administrujeme za Českou republiku dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION ČR - Rakousko, Barrande Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy EHP. Jsme aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí (eTwinning, Euroguidance, Eurydice, Eurodesk, EPALE) a vedeme iniciativu Study in the Czech Republic, která propaguje studium v ČR u zahraničních studentů. Vydáváme také potvrzení o vyslání ke studiu československých občanů na VŠ do zemí bývalého Východního bloku před rokem 1989

Historie DZS se datuje už od roku 1961, kdy vznikla naše předchůdkyně, československá vysoká škola pro studium zahraničních studentů v rozvojových zemích s názvem Univerzita 17. listopadu.

V roce 1974 převzal organizační a studijní agendu nový Dům Jiřího Wolkera, který byl po pěti letech přejmenován na Dům zahraničních styků. Ten pečoval o zahraniční studenty ze zemí jako Etiopie, Angola, Sýrie, Afghánistán, NDR, Mongolsko a zejména Vietnam.  Odsud zase vysílal studenty do Maďarska nebo Bulharska.

Zkratka DZS nám už zůstala. Po výrazném rozšíření působnosti jsme roku 1995 získali jméno Dům zahraničních služeb a konečně v roce 2013 s dalším postupným rozšiřováním agendy jsme se přejmenovali na Dům zahraniční spolupráce.

Naším posláním je přispívat k rozvoji mezinárodního vzdělávání v ČR. Udělujeme granty a stipendia na mezinárodní projekty a mobility, pomáháme rozvoji škol a dalšímu vzdělávání jejich zaměstnanců a zaměstnankyň, stejně jako dalším aktivitám v oblasti celoživotního vzdělávání. Máme pod palcem ty nejnovější světové trendy ve vzdělávání a snažíme se je přenášet do české reality. Kromě studia v zahraničí podporujeme i kariérové poradenství a pečujeme o české kulturní dědictví ve světě. Pravidelně vydáváme publikace a přispíváme i do těch zahraničních, organizujeme konference a účastníme se veletrhů.

Chcete vědět více o tom, kdo jsme, kam směřujeme a jakými principy se řídíme? Přečtěte si naši misi a vizi.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Zásady zpracování osobních údajů v DZS

Volná místa

Hledáme QL Experta/QL Expertku

Staňte se QL expertem/expertkou a zapojte se do sítě QL expertů v programu Evropský sbor solidarity. Otevíráme novou příležitost pro všechny zájemce o hodnocení žádostí o Quality label v novém programovém období včetně Vašeho aktivního zapojení do akreditačních a monitorovacích návštěv organizací.