Statistiky a publikace

Dům zahraniční spolupráce vydává vlastní publikace z oblasti mezinárodního vzdělávání a realizuje vlastní výzkumy.

Zároveň se podílí na přípravě a překladech evropských studií a dalších materiálů.

Časopis Mozaika

Mozaika zima 2023
ZIMA - Motivujte (se) k celoživotnímu vzdělávání
Stáhnout (PDF 1 701 kB)

Statistiky a výzkumné zprávy

Publikace

Mezinárodní studie

 • Jak evropské země podporují rozmanitost a inkluzi ve školním vzdělávání? Zpráva Promoting diversity and inclusion in schools in Europe představuje stávající politiku a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci. Zaměřuje se zejména na žáky, kteří se ve školách s největší pravděpodobností setkají se znevýhodněním a/nebo diskriminací (dívky/chlapci, žáci z rozličného migrantského, etnického a náboženského prostředí, LGBTIQ+ studenti a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo postižením).
  Zobrazit (PDF 8 848 kB)
 • Pravidelně aktualizovaná zpráva Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe.
  Přináší informace o zákonem stanovených i skutečných platech, nenárokových složkách platu a dalších příplatcích, které učitelé a ředitelé škol dostávají. A zabývá se i tím, jaký pohled mají na platový postup během své kariéry sami učitelé.
  Zobrazit (PDF 12 321 kB)
 • Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
  Zobrazit (PDF 5 763 kB)
 • V pravidelně aktualizovaných publikacích Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education se dozvíte o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích, včetně existujících regionálních variant.
  Zobrazit (PDF 5 599 kB)

Informační materiály

 • Jak-na-kvalitni-projekt-mobility-VET

  Jak na kvalitní projekt mobility? Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

  Jak na kvalitní projekt mobility Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava v souladu s principy EQAVET.
  Zobrazit (PDF 128 kB)
 • Erasmus+ Sport

  Erasmus+ Sport

  Erasmus+ přichází s novinkou, kterou jsou od roku 2023 výjezdy trenérů a zaměstnanců v oblasti sportu. Zaměřuje se především na ty, kteří působí v oblasti amatérského sportu. Mají možnost získat nové zkušenosti, znalosti, dovednosti a kvalifikaci v zahraničí. Zároveň můžou přispět k budování kapacit a rozvoji sportovního prostředí napříč Evropou.
  Zobrazit (PDF 158 kB)
 • Schéma vzdělávacího systému ČR 2022/23

  Schéma vzdělávacího systému České republiky 2022/23

  Podrobné schéma vzdělávacího systému ČR včetně terminologie v češtině a angličtině. Vedle názvů vzdělávacích institucí/programů přináší informace o délce studia, zařazení na úroveň ISCED 2011 a EQF i vstupní požadavky a závěrečné certifikáty. Uvedené anglické termíny vzešly z jednání pracovní skupiny MŠMT, DZS, NÚV (NPI ČR) a NVF a jsou terminologií doporučenou pro překlady.
  Zobrazit (PDF 437 kB)
 • Jak na mobility pracovníků v projektech Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

  Jak na mobility pracovníků v projektech Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

  Jak na mobility pracovníků v projektech Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava?
  Zobrazit (PDF 317 kB)