Novinky

Výzvy Erasmus+ 2024 jsou zveřejněny. Naše semináře a webináře vás provedou procesem podávání žádostí v jednotlivých sektorech.

Kulturně-vzdělávací projekty pro mladé lidi se staly hlavním tématem našeho listopadového školení.

Přinášíme seznam termínů pro podávání žádostí v jednotlivých aktivitách a základní informace k podmínkám zapojení.

Od prosince se můžete účastnit webinářů, které vám pomůžou připravit projektovou žádost.

Statistiky

Publikace

Mezinárodní studie

 • Jak evropské země podporují rozmanitost a inkluzi ve školním vzdělávání? Zpráva Promoting diversity and inclusion in schools in Europe představuje stávající politiku a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci. Zaměřuje se zejména na žáky, kteří se ve školách s největší pravděpodobností setkají se znevýhodněním a/nebo diskriminací (dívky/chlapci, žáci z rozličného migrantského, etnického a náboženského prostředí, LGBTIQ+ studenti a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo postižením).
  Zobrazit (PDF 8 848 kB)
 • Pravidelně aktualizovaná zpráva Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe.
  Přináší informace o zákonem stanovených i skutečných platech, nenárokových složkách platu a dalších příplatcích, které učitelé a ředitelé škol dostávají. A zabývá se i tím, jaký pohled mají na platový postup během své kariéry sami učitelé.
  Zobrazit (PDF 12 321 kB)
 • Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
  Zobrazit (PDF 5 763 kB)
 • V pravidelně aktualizovaných publikacích Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education se dozvíte o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích, včetně existujících regionálních variant.
  Zobrazit (PDF 5 599 kB)