Novinky

Účastnili jste se soutěže DiscoverEU, výměny mládeže, dobrovolnictví, nebo máte za sebou solidární projekt?

Zapojte se do výzvy sítě Eurodesk a zorganizujte v období 1. 10. – 31. 10. 2024 akci!

V rámci Study in Czechia podpoříme hlavního koordinátora v oblasti vzdělávání - Charles University Innovations Prague (CUIP).

Meetupy DiscoverEU v Česku provázela hudba Smetany a kulturní zážitky pro 50 cestovatelů z Evropy.

Statistiky

 • Zpráva z kvantitativního šetření, realizace duben 2024
  Zobrazit (PDF 1 767 kB)
 • CZELO - Iniciativa Evropských univerzit

  CZELO - Iniciativa Evropských univerzit

  Evropské univerzity jsou nadnárodní aliance sdružující vysokoškolské instituce se společnou vizí a dlouhodobou strategií.
  Aliance staví na evropských hodnotách a usilují o zvýšení kvality evropského vysokoškolského vzdělávání i posílení jeho konkurenceschopnosti na globální úrovni, a tím sehrávají důležitou roli v transformaci vysokoškolského sektoru
  na cestě k univerzitám budoucnosti.
  Zobrazit (PDF 785 kB)
 • Statistiky během 20 let vzdělávání se s EU, s programem Erasmus od roku 1998
  Zobrazit (PDF 486 kB)
 • Tato národní zpráva prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu let 2022 a 2023. Cílem studie bylo zhodnotit aktuální situaci vysokoškolského
  studia v Česku z pohledu zahraničních studentů, vyhodnotit propagační aktivity Česka jako studijní destinace, sledovat kvalitu studijních programů a dostupnost podpůrných služeb ze strany vysokých škol.

  Výzkum byl uskutečněn Domem zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), ve spolupráci s vysokými školami v souladu se Strategií internacionalizace vysokého školství na období od roku
  20211 a v rámci implementace Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro roky 2023 a 20242. Výzkum je dále v souladu s Exportní strategií České republiky Ministerstva průmyslu a obchodu pro období 2023–20333, která zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce a atrakce kvalifikovaných zahraničních pracovníků.


  Toto šetření poprvé proběhlo již v roce 2020, díky čemuž je nyní do určité míry možné porovnávat výsledky a sledovat změny, ke kterým v průběhu let došlo, a pozorovat vývojové tendence jednotlivých parametrů v různých oblastech týkajících se vzdělávání a pobytu zahraničních studentů na českých vysokých školách. Výsledky z šetření budou užitečné zejména pro jednotlivé vysoké školy, kterým mohou pomoci při tvorbě koncepce jejich mezinárodních aktivit. Získaná data budou zároveň cenným zdrojem informací pro propagační aktivity národní iniciativy Study in Czechia. Ta je součástí DZS a jejím cílem je představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v Česku a podporovat české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.
  Zobrazit (PDF 583 kB)

Publikace

Mezinárodní studie