20. září jsme oslavili Evropský rok mládeže na druhém ročníku Příští stanice svět s podtitulem Festival příležitostí pro mladé.

V Barceloně proběhl 32. ročník mezinárodního veletrhu a konference vysokého školství EAIE 2022. ČR reprezentovalo 22 univerzit.

Registrace na akci je otevřená do 24. října.

Ocenění uděluje Evropská komise inovativním projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Ursula von der Leyen pronesla svůj třetí projev o stavu Unie. Nastínila v něm také priority ve vzdělávání a výzkumu na příští rok.

Jak vzdělávací systémy napříč Evropou v průběhu pandemie organizovaly školní vzdělávání?

Evropská komise uspořádá setkání zakladatelů Erasmus+ s účastníky programu z celé Evropy včetně České republiky.

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikace věnované organizaci akademického roku.

Během setkání byly představeny projekty TRAMI a European Mission Network, které spojují projekty Misí napříč státy a regiony.

Synergie mezi těmito dvěma programy mají posílit propojení mezi výzkumem, inovacemi a vzděláváním.