Dne 27. července 2021 zveřejnila Evropská komise výsledky výzvy Inovačního fondu zaměřené na dekarbonizaci ekonomiky…

Pětidenní konference pořádal spolek Česká škola bez hranic, který ve světě pomáhá zakládat české školy pro děti s českými kořeny.

Dne 22. července 2021 zařadila Evropská komise do užšího výběru 11 projektů zaměřených na boj proti koronaviru a jeho variantám…

Žadatelé získají praktické informace o aktivitách Humanitární Quality label a Pedagogických akademiích.

Dne 23. července 2021 přijala Evropská komise rozšíření oblasti působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), které…

Dne 16. července 2021 byl Evropskou komisí přijat Návrh doporučení Rady “Paktu pro výzkum a inovace v Evropě”, jehož cílem je…

Dne 26. července 2021 zveřejnila Evropská komise první částečný návrh anotované modelové grantové dohody. Text obsahuje…

Evropská rada pro inovace (EIC) vypsala výběrová řízení na pozice projektových manažerů. Evropská komise má v plánu přijmout až…

Evropský inovační a technologický institut (EIT) vybral nejlepší projekty rozvoje inovačních kapacit vysokoškolského vzdělávání.

Nejnovější díl podcastu Projektor se věnuje projektu Česko-norská memorabilia, který vznik s podporou Fondů EHP.