Evropský účetní dvůr ve své zprávě konstatuje, že potenciál těchto synergií není dosud plně využíván.

Největší novinkou pro příští rok je možnost zahraničních výjezdů pro pracovníky v oblasti zájmového sportu.

Čtvrtý ročník konference CZEDUCON se věnuje tvorbě strategií a politik v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Akce Informační webinář pro zájemce o stipendia programu Barrande Stipendijní program Barrande je zaměřený na podporu…

Zajímáte se o oblast vzdělávání a péče v raném dětství, o osvojování základních kompetencí, předčasné ukončování vzdělávání a…

EduCafé na téma „Boj proti dezinformacím skrze vzdělávání“ přilákalo na 60 zájemců z řad odborné i široké veřejnosti. 

Infodny věnované centralizovaným aktivitám Erasmu+ se konaly 10. a 11. listopadu 2022 v Budapešti.

Přečtěte si zápis z infodne k výzvě pro specializované vzdělávací programy a podejte žádost.

Do průzkumu Komise se můžete zapojit do 15. června 2023!

V rámci kampaně Giving Tuesday podpoříme vzdělávání seniorů.