Během tří dnů jsme se s vámi setkávali na největším českém veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze.

Hledáme lektory českého jazyka a literatury na zahraniční univerzity pro akademický rok 2024/25. Hlásit se můžete do 25. února.

V novém díle jsme si povídali s Matyášem Hofrichterem, který se zúčastnil několika aktivit Erasmus+ Neformální vzdělávání mládeže.

Jedním z cílů Komise je vyžít tuto platformu ke zvýšení povědomí o EVP a jeho dosažených úspěších.

Hledáme učitelky a učitele Evropských škol do Bruselu a Lucemburku. Celkem jsou vypsána výběrová řízení na 4 pozice.

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí. Pokračování speciálu o stážích v Českých centrech.

Otevíráme přihlášky na krátkodobou pracovní stáž mezi 15. a 19. dubnem 2024. Termín pro podání přihlášky je 9. 2.

Ve středu 10. ledna Evropská komise zveřejnila dokument se sérií opatření, která posílí roli mládeže v evropských politikách.

Na dalším ročníku pražského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus najdete stánek DZS od 23. do 25. ledna.