Výzvy Erasmus+ 2021 jsou zveřejněny. Webináře provedou žadatele procesem podávání žádostí v jednotlivých sektorech programu.

Podcast DZS on AIR představí ve třech rubrikách mezinárodní vzdělávání z různých úhlů pohledu.

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání Czeducon se letos uskuteční 15. – 17. června.

25. března 2021 proběhla Eurydice lunchtime conference věnovaná studii Equity in School Education

DZS spouští celorepublikovou kampaň Evropský dobrovolník věnovanou dobrovolnickým aktivitám programu Evropský sbor solidarity.

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí.

Eurydice přináší srovnávací studii věnovanou učitelům:Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being. V procesu učení…

Rozpočet na mezinárodní aktivity ve vzdělávání vzroste oproti předchozímu období téměř dvojnásobně.