Cílem nového programu zaměřeného na investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a…

Big congratulations to all 10 winners of our IG 2019 photo competition with theme "I STUDY IN THE CZECH REPUBLIC!" You have made it! You are a…

The event aims to bring together different organisations, newcomers and the ones that have experience and are interested in new fields of…

Skvělé nápady na výukové aktivity zaměřené na programování a rozvoj informatického myšlení najdete na webu https://codeweek.eu/training/. Kromě…

Také v roce 2019 zaznamenala Česká republika úspěch při udílení Evropských cen eTwinning. Srdečně blahopřejeme paní Kateřině Opočenské (ZŠ T. G…

V rámci spolupráce Národního podpůrného střediska pro eTwinning (DZS) a Europe Direct Pardubice se uskuteční již 3. setkání pedagogů, kteří ve své…