Zpracování osobních údajů

V DZS jsme si plně vědomi významu ochrany osobních údajů, které chráníme v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Celý právní rámec dotváří zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který adaptuje právní řád na přímo použitelné obecné nařízení a obsahuje i drobné (povolené) odchylky či zvláštní úpravy k obecnému nařízení. Zásady zpracování osobních údajů v DZS a jednotlivá oznámení naleznete níže. 

V souvislostí s implementací Obecného nařízení GDPR v sektoru vzdělávání si Vám dovolujeme doporučit sledovat také stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kde se můžete seznámit s metodikou a řadou dalších podrobných informací

V případě, že budete mít jakékoli dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů na DZS, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Linda Anušić

Zásady zpracování osobních údajů v DZS

Další Informace o zpracování osobních údajů a souhlasy

Archív

Oznámení za účelem účasti ve výběrovém řízení na volnou pracovní pozici a vedení personální agendy osob spolupracujících na základě dohody o provedení práce (DPP)

 

Správa cookies