Typy projektů

 • Školní vzdělávání

 • Odborné vzdělávání

 • Vysokoškolské vzdělávání

 • Vzdělávání dospělých

 • Mládež

 • Sport

Jak podat žádost

Ve všech programech musíte dodržet termín podání žádosti, který je obvykle v prvním čtvrtletí roku. Dále se však proces liší podle programu.

Přehled programů

Cílová skupina:
 • All
 • Školy a vzdělávací instituce
 • Další organizace aktivní ve vzdělávání
 • Firmy a podniky
 • Neziskové organizace

Akademická informační agentura

AIA informuje o nabídkách MŠMT týkajících se stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí.

 • Vysokoškolské vzdělávání

AKTION Česká republika - Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

 • Vysokoškolské vzdělávání

CEEPUS

Tematicky zaměřené projekty se realizují nejčastěji na úrovni kateder či ústavů vysokých škol. Na řešení projektu participují vždy nejméně tři vysoké školy ze tří zemí zapojených do programu CEEPUS, které společně vytváří tzv. síť.

 • Vysokoškolské vzdělávání

Erasmus+

Program Erasmus+ umožňuje zapojit se do několika typů projektů. V programu jsou zastoupeny dvě klíčové akce (KA): Mobilita jednotlivců (KA1), Partnerství pro spolupráci (KA2) a také několik centralizovaných aktivit.

 • Mládež
 • Odborné vzdělávání
 • Školní vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělávání
 • Vzdělávání dospělých

Evropský sbor solidarity 

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti v rámci dobrovolnického výjezdu, zapojením se do pracovní stáže či získáním pracovních zkušeností v zahraničí. V rámci programu jsou podporovány dobrovolnické projekty a partnerství, stáže a pracovní místa a solidární projekty.

 • Mládež

Fondy EHP

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

 • Školní vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělávání
 • Odborné vzdělávání
 • Vzdělávání dospělých