Typy zahraničních pobytů

 • Studijní pobyty

  Krátkodobé studium na vzdělávacích institucích

 • Studijní návštěvy

  Návštěvy škol a knihoven za účelem bádání a výzkumu

 • Odborná praxe

  Krátkodobá praxe v podnicích a firmách

 • Další vzdělávání

  Kariérní rozvoj zaměstnanců škol, pracovníků s mládeží a vzdělavatelů dospělých

 • Dobrovolnictví

  Dobrovolnické aktivity v České republice i v zahraničí

Kam je možné vycestovat

 • Celý svět

Přehled programů

Cílová skupina:
 • Vše
 • Absolventi
 • Mládež
 • Odborníci ve vzdělávání
 • Pracovníci s mládeží
 • Učitelé a zaměstnanci škol
 • Žáci a studenti

Akademická informační agentura

AIA informuje o nabídkách MŠMT týkajících se stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí.

 • Další vzdělávání
 • Studijní návštěvy

AKTION Česká republika – Rakousko

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. letní kolegia) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

 • Studijní návštěvy

Barrandův stipendijní program

Barrande Fellowship Program je stipendijní program na podporu výjezdů českých studentů doktorského studia do Francie a francouzských doktorandů do Česka.

 • Studijní návštěvy

CEEPUS

Zahraniční pobyty mohou probíhat na kterékoli oprávněné vysoké škole v zahraničí. Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě (pokud je vybraná škola jejím partnerem), nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli VŠ.

 • Studijní pobyty

Erasmus+

Zapojit se mohou nejen studenti a učitelé, ale také učni, dobrovolníci nebo vedoucí mládeže a amatérských sportovních organizací. 

 • Studijní pobyty
 • Odborná praxe
 • Další vzdělávání

Evropský sbor solidarity 

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem (18-30) získat cenné zkušenosti v zemích Evropy i mimo ni prostřednictvím dobrovolnického výjezdu.

 • Další vzdělávání
 • Odborná praxe

Fondy EHP

​​​​​​Fondy EHP podporují studijní pobyty mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem za účelem zlepšení dovedností a kompetencí žáků, studentů, ale stejně tak pracovníků ve vzdělávání.

 • Studijní pobyty
 • Studijní návštěvy
 • Odborná praxe
 • Další vzdělávání

Učitelé Evropských škol

V programu Evropské školy učitelé a učitelky vzdělávají děti pracovníků a pracovnic institucí EU ze stálých reprezentací a dalších zastoupení.

 • Další vzdělávání