Výjezdy a pobyty

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. Sommerkollegs) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Kontaktujte nás

AKTION ČR-Rakousko: Podcast Za hranicí

V novém dílu podcastu Za hranicí sdílí ambasadorka programu AKTION svoji zkušenost s psaním diplomové práce a životem v podhůří Alp. Mimo to se dozvíte tipy a triky, jak vyplnit žádost a co všechno program AKTION nabízí. #DZS on AIR

Studenti VŠ

Stipendia jsou určena pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů za účelem přípravy diplomové nebo disertační práce (výjimka pro studenty lékařských oborů). O finanční podporu mohou žádat studenti všech vědeckých oborů. Stipendia jsou určena zejména pro získávání materiálů v univerzitních a odborných knihovnách a archivech, pro provádění výzkumu v laboratořích či práci v ateliéru, ke sběru dat přímo v terénu formou dotazníkového šetření nebo expertních interview, pro konzultace s rakouskými pedagogy, apod.

Kdo může vyjet?

Občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k  řádnému studiu na veřejné VŠ v  ČR.

Za jakých podmínek můžu vyjet?

Jsem studentem zapsaným ke studiu v magisterském nebo doktorandském studijním oboru na veřejné vysoké škole v České republice.

Kam mohu vycestovat?

 • Do Rakouska – stipendijní pobyty

  Studenti se mohou hlásit ke studijním pobytům v Rakousku na státních univerzitách, odborných vysokých školách, pedagogických vysokých školách a na akreditovaných soukromých univerzitách.

  Na jak dlouho?

  Stipendijní pobyty jsou v délce jeden až pět měsíců (uchazeči si volí sami).   

  Jakou finanční podporu dostanu? 

  Výše měsíčního stipendia pro české studenty činí 1 050 €, v  Rakousku jsou navíc osvobozeni od poplatku za studium. 

  Jak se přihlásit? 

  Podání žádosti 

  Výběrové řízení 

  • Na základě online žádosti, nekoná se pohovor  
  • Výsledky výběrového řízení do 6 týdnů od podání žádosti 
  • Zveřejnění na www.dzs.cz a písemné vyrozumění uchazečů 
 • Letní jazykové školy pořádané v ČR

  Jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, exkurze, promítání filmů, diskuse, a to v obou jazycích.

  Na jak dlouho? 

  Letní jazykové školy trvají 2-3 týdny. 

  Jakou finanční podporu dostanu? 

  O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny. Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádné letní jazykové školy programu AKTION ČR -Rakousko nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3 000 Kč. 

  Jak se přihlásit? 

  Na letní jazykové školy se podává žádost do 30. dubna 2021 přímo u pořadatelských univerzit v  Českých Budějovicích a Poděbradech. 

   

 • Letní školy slovanských studií - LŠSS

  Nabídka pouze pro uchazeče z Rakouska!

  České veřejné vysoké školy nabízejí intenzivní kurzy češtiny tzv. Letní školy slovanských studií. Za účelem účasti na LŠSS mohou studenti a vysokoškolští pedagogové z Rakouska žádat o stipendium prostřednictvím programu AKTION ČR - Rakousko. Kompletní nabídku naleznete na německé verzi webových stránek

Termíny pro podání žádosti o stipendium

 • Na zimní semestr 2022/2023:

  do 15. 3. 2022

 • Na letní semestr 2023:

  do 31. 10. 2022

Oprávněné instituce pro uskutečnění stipendijních pobytů v Rakousku

Akademičtí pracovníci veřejných VŠ

Vysokoškolští pedagogové veřejných vysokých škol v České republice mohou navázat spolupráci s rakouskými kolegy v rámci krátkodobých výzkumných pobytů. Výzkum mohou kromě univerzit provádět také v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích. Pobyt mohou využít i k dokončení své habilitační práce nebo přednášení na hostitelské instituci. Vyjet je možné opakovaně.

Kdo může vyjet? 

Občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.  

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Jsem zaměstnaný na veřejné vysoké škole v České republice jako vysokoškolský pedagog/akademický pracovník. 

Kam mohu vycestovat? 

Do Rakouska:

 • Na krátkodobý výzkumný pobyt: možnost věnovat se výzkumu nebo přednášet na zahraniční hostitelské instituci. Vybírat je možné ze seznamu oprávněných VŠ. Výzkum je možné provádět také v  archivech, knihovnách, muzeích a  výzkumných institucích. 
 • Na výzkumný pobyt, který vede k dokončení habilitační práce. 

Na jak dlouho? 

Krátkodobé výzkumné pobyty pro vysokoškolské pedagogy jsou na 1 – 3 měsíce. O 1 měsíční pobyty je možné žádat opakovaně.  

Pobyty na přípravu habilitační práce pro postdoktorandy mohou trvat až 5 měsíců. Ucházet se o ně je možné do 10 let po obhajobě disertační práce. 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Výše měsíčního stipendia pro učitele činí 1 150 eur, pro postdoktorandy 1 200 eur. 

Jak se přihlásit? 

 • Přihláška je on-line na www.scholarships.at, v  Aj nebo v Nj.
 • Termíny pro podávání žádostí o stipendijní výzkumné pobyty se vyhlašují čtyřikrát ročně, na  jaře a  na  podzim. U postdoktorandů 1x za rok na jaře. Pobyt je možné realizovat nejdříve za  tři měsíce od  podání žádosti. 
 • Termín pro podávání žádostí o habilitační stipendia se vyhlašuje jednou ročně a  pobyt je možné realizovat nejdříve za  šest měsíců od  podání žádosti. 
 • Detailní přehled požadovaných příloh žádosti o stipendium je uveden v příslušné výzvě pro danou stipendijní kategorii:
 1. Krátkodobá výzkumná stipendia pro VŠ pedagogy
 2. Jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy
 3. Habilitační stipendia pro postdoktorandy

Výběrové řízení 

 • Na základě online žádosti, pohovor pouze u habilitačních stipendií 
 • Výsledky výběrového řízení do 6 týdnů od podání žádosti 
 • Písemné vyrozumění uchazečů 

Termíny pro podávání žádostí o stipendia

 • 1 až 3 měsíční výzkumné a přednáškové pobyty

  do 15. 3. 2022

  do 31. 10. 2022

 • Pobyty na přípravu habilitační práce v délce až 5 měsíců

  15. 3. 2022

 • 1 měsíční výzkumné a přednáškové pobyty

  do 15. 4. 2022

  do 30. 11. 2022

Oprávněné instituce pro uskutečnění stipendijních pobytů

V Rakousku: