Cíl programu

AKTION posiluje vzájemné porozumění mezi českými a rakouskými studenty, akademickými a vědeckými pracovníky prostřednictvím individuálních stipendijních výjezdů a projektů spolupráce.

Program nabízí stipendia pro přípravu závěrečných prací (magisterské či disertační) pro studenty, výzkumné pobyty pro doktorandy či akademické pracovníky, stipendia pro přípravu habilitace pro postdoktorandy a stipendia pro účast na letních jazykových školách.

AKTION dále finančně podporuje projekty spolupráce, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodobé spolupráce. Mezi tyto aktivity patří např. letní kolegia, společné vědecké semináře a workshopy, vědecké exkurze pro studenty, odborné školy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů. Dále podporuje publikaci výstupů z již ukončených projektů a podporuje přípravnou fázi k programům pro udělování dvojích diplomů.

Komu je program určen

  • Učitelé a zaměstnanci škol

  • Žáci a studenti

Zapojené země

  • Česká republika
  • Rakousko