Jaké změny přinese nové programové období? O programu AKTION s Michaelou Kuklovou a Sabine Borovanskou

V nejnovějším dílu podcastu Projektor jsme si povídali s realizátorkou projektů v programu AKTION Česká republika – Rakousko.

AKTION podcast

Sabine Borovanská, odborná referentka pro program AKTION Česká republika – Rakousko, vám v podcastu spolu s hostkou Michaelou Kuklovou přiblíží, čím se program zabývá, jaké skýtá výhody, a jak a kdy probíhá podávání žádostí. Dotkneme se také toho, co vše se mění v aktuálním novém programovém období.

Michaela Kuklová realizovala svůj první projekt v rámci programu již v roce 2005. Od té doby jí bylo schváleno přes 50 projektů, které měly nejrůznější formáty i tematické zaměření a snažila se v nich vždy reflektovat aktuální potřeby ve vzdělávání i samotných studentů. Její Digitální projekt je nominován pro nadcházející Ceny 2023. 

Program AKTION Česká republika – Rakousko, který na podzim oslavil již 30 let existence, se zaměřuje výhradně na vysokoškolský sektor. Kromě podpory projektové spolupráce nabízí i individuální stipendia pro studenty v závěrečné fázi studia, ať už je to poslední ročník magisterského studia či doktorandům. Cílí tím podpořit vzájemné porozumění mezi českými a rakouskými studenty, a značný důraz klade na podporu mladých vědců. 

V příštím programovém období nás čeká změna v termínech pro podávání žádostí, a to konkrétně sjednocení termínů s ostatními zeměmi. Velkou změnou je také, že se budou moci zapojit všichni, kteří studují na jedné z oprávněných institucí, a to již nejen z EU, Švýcarska a zemí EHP, ale odkudkoliv na světě. V podcastu se také dozvíte, že se v rámci programu budou testovat nové formy spolupráce (cílem bude např. více zapojit pedagogické fakulty) či se projekty více zaměří také na předměty STEM. 

Podávání projektů se budu bezpochyby věnovat i nadále, což mi umožňuje se velmi kreativně realizovat v rámci své výuky. Vidím to jako velmi smysluplnou činnost nejen v rámci výměny poznatků, ale i osobních kontaktů, čehož si postupem let vážím nejvíce,“ uvedla ke své budoucí činnosti a plánům Michaela Kuklová. 

Podejte i vy žádost o projekty spolupráce či získejte stipendium v programu AKTION Česká republika – Rakousko na přípravu diplomové, disertační a habilitační práce a na krátkodobé výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy. Čas máte do 15. března tohoto roku.