Oslavili jsme 30 let programu AKTION ČR-Rakousko i budoucí programové období

AKTION vstupuje do nového programového období. Výročí spolupráce jsme si připomenuli v prostorech rezidence velvyslankyně.

AKTION 30 let

Program AKTION ČR-Rakousko byl zahájen na začátku 90. let s cílem posilovat česko-rakouskou spolupráci ve vědě a vzdělávání mezi vysokoškolskými studenty, akademickými a vědeckými pracovníky a zlepšovat vzájemné vztahy dvou sousedních států. Stal se od té doby symbolem dlouhodobého partnerství nejen ve vysokoškolském sektoru. Za 30 let své existence finančně podpořil 1 300 projektů a 5 000 stipendistů. Skrze AKTION tak vyrostli ze studentů, kteří žádali o stipendia, významní vědci. Řada z nich se zúčastnila i této slavnostní akce k oslavě výročí spolupráce obou zemí.

Úvodní slovo si vzala Bettina Kirnbauer, velvyslankyně Rakouska v České republice, v jejíž rezidenci se při této příležitosti setkali zmínění stipendisté, ale i zástupci řídícího grémia programu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také národních agentur DZS a rakouské OeAD. „Program AKTION umožňuje vzájemné sdílení znalostí na poli vědy a je podpůrným faktorem při posilování přátelství a důvěry přes hranice, což je pro nás jako sousední země velmi důležité. Tato vzájemná výměna a vytváření sítě vědců, kteří mohou svůj výzkum využít k velkým věcem, přispívá i k naší prosperitě,” uvedla velvyslankyně Bettina Kirnbauer. Přivítala i významné hosty galavečera Christopha Ramosera z rakouského Spolkového ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkum a Stefana Newerklu, místopředsedu řídícího grémia programu.

Ondřej Andrys, velvyslankyně Bettina Kirnbauer a Michal Uhl. Foto: Petr Zewlakk VrabecOndřej Andrys, velvyslankyně Bettina Kirnbauer a Michal Uhl. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Spolupráce s Rakouskou republikou je dlouhodobě vynikající, vstřícná a konstruktivní a je vedena na velmi profesionální úrovni. Rakousko patří mezi naše velmi vážené a ctěné partnery a jsme za těch dosavadních třicet let kooperace na programu AKTION velmi vděčni,“ uvedl následně po projevu velvyslankyně státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys. Doplnil jej ředitel DZS Michal Uhl: „AKTION je unikátní tím, že se zaměřuje nejen na studenty, ale do značné míry kryje i mezeru mezi programy Erasmus+ a Horizon Evropa, jelikož jej často využívají doktorandští studenti na pomezí studia a samotné vědy. Má však kromě vědecké a diplomatické dimenze i dimenzi kulturní. Díky geografickým a historickým vazbám je nám rakouská kultura velmi blízká.

Je však nasnadě nejen reflektovat uplynulých 30 let spolupráce, ale dívat se zároveň i do budoucna. Letos byl podepsán nový česko-rakouský program spolupráce, jehož přílohou je i nová, už 7. etapa programu AKTION na období 2024-2028, který jej umožňuje prodloužit o další tři roky. Přinese tak nové příležitosti pro spolupráci a umožní další prohlubování vztahů mezi Českem a Rakouskem. „Jako sousední země sdílíme společné výzvy a společně je můžeme řešit mnohem snadněji a efektivněji. Myslím, že je zde také významný prvek míru, neboť mír má svůj základ v sousedství, a na jeho udržení a rozvoji musíme pracovat každý den," míní velvyslankyně Bettina Kirnbauer. „Je extrémně důležité tuto spolupráci rozvíjet dál také jako prevenci proti nedorozumění, abychom došli k vzájemnému pochopení a nadále se obohacovali,” shrnul Michal Uhl.

Velvyslankyně Rakouska v České republice Bettina Kirnbauer. Foto: Petr Zewlakk VrabecVelvyslankyně Rakouska v České republice Bettina Kirnbauer. Foto: Petr Zewlakk Vrabec