Projekty a granty

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Typy podporovaných projektů

 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci 
 • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze 
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy 
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů 
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů  
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů  
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka 
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce 

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia). 

Kdo si může o společný projekt zažádat?

Návrhy projektů, které jsou povinnou přílohou Žádosti o dotaci podávané vysokými školami na MŠMT, mohou předkládat pouze zaměstnanci oprávněných vzdělávacích institucí. 

Jak podat návrh projektu?

 1. Vyhledejte partnery v Rakousku a sepište návrh projektu. 

 2. Společný návrh projektu podává řešitel na rektorátu VŠ – v jednom PDF souboru s akademickým životopisem.

 3. V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity a jejich využití. 

 4. Žádost o dotaci se podává na MŠMT VVŠ písemně nebo elektronicky (do poznámky uvést k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů).  

 5. Přečtěte si podrobné instrukce k podávání návrhu projektů.

Adresa pro zaslání žádosti

ID datové schránky: vidaawt
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5, 
118 12 Praha 1 – Malá Strana 

Kontaktujte nás

Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů

V Rakousku:

V České republice:

Termíny pro podávání návrhů projektů

 • 15. dubna

  pro období 1. 7. – 31. 12. 2021

 • 15. září

  pro období 15. 10. – 31. 12. 2021

 • 31. října

  pro období 1. 1. – 31. 12. 2022 

Databáze projektů spolupráce

Logo programu ke stažení