Výjezdy a pobyty

V programu Evropské školy učitelé a učitelky vzdělávají děti pracovníků a pracovnic institucí EU ze stálých reprezentací a dalších zastoupení.

Obecné podmínky

Evropské školy poskytují pětileté primární vzdělávání, které je ekvivalentem prvního stupně, a sedmileté sekundární vzdělávání, které je ekvivalentem druhého stupně ZŠ a úplného středního vzdělání ukončeného úspěšným vykonáním maturitní zkoušky, European Baccalaureate. Děti, které ještě nedosáhly věku požadovaného při vstupu do školy, tedy šest let, mohou od čtyř let navštěvovat mateřskou školu.

Specifické podmínky

  • pro učitele mateřské, základní, střední, popř. vysoké školy

Za jakých podmínek můžu vyjet?

Vyučující ze státních i soukromých škol jsou vysíláni a placeni členskými státy, přičemž plat je stanoven dle platových předpisů vysílající země, a z rozpočtu Evropských škol je pak učitelům vyplácen tzv. evropský přídavek (viz níže).

Pracovní smlouva se sjednává na dva roky s možností prodloužení (viz níže).

Kam mohu vycestovat?

  • Brussels 1 (Belgie)
  • Brussels 2 (Belgie)
  • Brussels 3 (Belgie)
  • Brussels 4 (Belgie)
  • Luxembourg 1 (Lucembursko)
  • Luxembourg 2 (Lucembursko)
  • München (Německo)
  • Varese (Itálie)

Jak se přihlásit?

Aktuální výběrová řízení a jejich podmínky jsou zveřejňovány na webu MŠMT a DZS. Podrobné informace o Evropských školách naleznete také na webu MŠMT.

Na jak dlouho?

Vyučující, ředitelé škol a jejich zástupci mohou v Evropských školách pracovat maximálně devět let. Pracovní smlouva se sjednává na dva roky s možností prodloužení o tři roky na základě doporučení ředitele školy a národního inspektora, v případě dalšího kladného hodnocení jejich práce ještě o další čtyři roky. Ve výjimečných případech mohou být pracovní smlouvy prodlouženy ještě o 3 roky (celkem 12 let).

Jak je to s odměnou?

Plat je stanoven dle platových předpisů vysílající země, z rozpočtu Evropských škol je pak vyučujícím vyplácen tzv. evropský přídavek, který vyrovnává jejich národní plat na úroveň země, ve které je Evropská škola situována.

Kontaktujte nás

Výběrová řízení

Podívejte se na aktuální výběrová řízení na učitele Evropských škol, které vypisuje MŠMT, DZS a ČŠI.

Potřebujete se dozvědět více?

Další informace o systému Evropských škol najdete na těchto webových stránkách, odkud se dostanete na adresy všech Evropských škol.