Cíl programu

Smyslem Evropských škol je zajistit vzdělávání pro děti pracovníků institucí Evropské unie a pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení.

Pro tyto děti je vzdělávání na Evropských školách bezplatné, stejně tak pro děti vyučujících a administrativních pracovníků školy. Evropské školy mohou navštěvovat také děti pracovníků soukromých společností, a to na základě smluv uzavřených s Nejvyšší radou Evropských škol. V tomto případě tyto soukromé společnosti hradí školné ve smluvní výši.

Na Evropských školách mohou být vzdělávány i děti ostatních osob, ale jen v případě volných kapacit – jejich rodiče platí školné v plné výši.

Komu je program určen

(učitelé mateřských, základních a středních škol, popř. vysokých škol)

 • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

 • Belgie
 • Francie
 • Itálie
 • Finsko
 • Irsko
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Španělsko
 • Velká Británie

Kontaktujte nás

Výběrová řízení

Podívejte se na aktuální výběrová řízení na učitele Evropských škol, které vypisuje MŠMT, DZS a ČŠI.

Akreditované školy

 • Scuola per l’Europa, Parma - Itálie
 • Centre for european Schooling, Dunshaughlin - Irsko  
 • School of European Education, Heraklion - Řecko
 • European Schooling, Helsinki - Finsko
 • European School of Strasbourg - Francie

Seznam Evropských škol typu I