Výjezdy a pobyty

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej studenti a učitelé, ale také učni, dobrovolníci nebo vedoucí mládeže a amatérských sportovních organizací.

Užitečné odkazy 

Studenti VŠ a VOŠ

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě. Každoročně se do něj zapojují desítky tisíc vysokoškoláků. Jedním z nich můžete být i vy! Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce a navažte mezinárodní přátelství a profesní kontakty. Vybrat si můžete z tisíců univerzit (nejen) v zemích EU.

Kdo může vyjet? 

Erasmus+ není omezený věkem. Vyjet tedy může každý, kdo je aktuálně zapsaný nejméně do druhého ročníku řádného studia (s výjimkou stáže, kde lze vyjet již v prvním ročníku) a v  době výjezdu oficiálně studuje. Vyjet mohou i absolventi.  

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Programu Erasmus+ se může zúčastnit jen studující, jehož škola je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Všechny školy zapojené do Erasmu+ mají tuto informaci uvedenou na svém webu.  

Kam mohu vycestovat? 

Informace o konkrétních destinacích, kam můžete v  rámci svého studia vyrazit, má k  dispozici zahraniční oddělení vaší školy.  

Výjezdy jsou možné do:

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Velká Británie 

Pokud je ale vaše škola zapojená i do tzv. mezinárodní kreditové mobility, je možné vyjet i do zemí mimo Evropu.  

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s  životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. V programu Erasmus+ se výše stipendia aktuálně pohybuje v rozmezí od 420 do 699 eur na měsíc, vždy s  přihlédnutím k životním nákladům v dané (evropské) zemi. Pokud zamíříte s Erasmem+ mimo Evropu – tedy v  rámci tzv. mezinárodní kreditové mobility – máte nárok na měsíční stipendium ve výši 700 EUR a k tomu proplacení části cestovních nákladů. Studenti se specifickými potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou navíc požádat o další navýšení stipendia.  

Schválené sazby pro mobility financované z Výzvy 2020. 

Typy výjezdů

 • Studijní pobyty

  Studium na zahraniční vysokoškolské instituci.

  • Vysílající i přijímající instituce musí být vysoká škola (v případě vysokoškolských institucí z partnerských zemí musí mít tyto instituce podepsanou meziinstitucionální dohodu s institucí z programové země).

  Na jak dlouho? 

  Za studiem lze vyjet na 3 až 12 měsíců. 

  Jak se přihlásit? 

  1. Na zahraničním oddělení vaší školy si zjistíte, kam je možné v  rámci Erasmu+ vycestovat. 
  2. Na stejném oddělení se informujete, kdy se spouští aktuální výběrové řízení na Erasmus+. 
  3. Podáte přihlášku na své domácí škole, absolvujete pohovor a projdete výběrovým řízením. 
  4. Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, věnujte pozornost také dalším dokumentům, které jsou k  výjezdu zapotřebí a bude je po vás vyžadovat vaše škola. 
  5. Podívejte se na webové stránky zahraniční školy, na kterou se s  Erasmem+ chystáte – i tam po vás budou s  velkou pravděpodobností nějaké dokumenty požadovat. 
  6. Pokud se vám podaří splnit všechny podmínky a zahraniční škola potvrdí vaše přijetí na Erasmus+, můžete vyrazit na cestu! 
 • Praktické stáže

  Pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci.

  • Vysílající institucí musí být vysoká škola
  • Přijímající institucí může být vysoká škola, nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Zde jsou příklady těchto organizací.

  Na jak dlouho? 

  Na praktickou stáž lze vyjet na 2 až 12 měsíců. Absolventi musí výjezd uskutečnit do 1 roku ode dne složení státnic, a to včetně návratu. 

  Jak se přihlásit? 

  1. Na zahraničním oddělení vaší školy si zjistíte, jaké jsou podmínky výjezdu na Erasmu+ praktickou stáž. 
  2. Na stejném oddělení se informujete, kdy se spouští aktuální výběrové řízení na stáže v  rámci Erasmu+. 
  3. Praktická stáž může probíhat v  zahraničních organizacích, firmách a institucích, které buď můžete oslovit sami a stáž si domluvit osobně, nebo si je vyberete z  nabídky zahraničních stáží na své domácí škole. 
  4. Podáte přihlášku na své domácí škole, absolvujete pohovor a projdete výběrovým řízením. 
  5. Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, věnujte pozornost také dalším dokumentům, které k  výjezdu potřebujete a bude je po vás vyžadovat vaše domácí vysoká škola. 
  6. Podívejte se na webové stránky zahraniční organizace, ke které se s  Erasmem+ chystáte – tam po vás budou s  velkou pravděpodobností nějaké dokumenty požadovat. 
  7. Pokud se vám podaří splnit všechny podmínky a zahraniční organizace potvrdí vaše přijetí na Erasmus+, můžete vyrazit na cestu! 

Kontaktujte nás

Proč vyjet do zahraničí

 • Zdokonalíte se v cizích jazycích.
 • Zkušeností ze studia nebo pracovní stáže ze zahraničí si zaměstnavatelé cení.
 • Poznáte nejen místní kulturu a zvyky, ale velmi pravděpodobně se dozvíte spoustu nového i sami o sobě.
 • Získáte potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, zjistíte, co vám jde, ujasníte si, čemu se chcete v budoucnu věnovat.
 • Užijete si spoustu zábavy a dobrodružství a získáte nové přátele třeba na celý život.
 • Je úplně normální mít před odjezdem na zahraniční pobyt obavy, ale pocit, že jste to zvládli, je zkrátka k nezaplacení.

Opakované výjezdy

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Zaměstnanci VŠ a VOŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci vysokých a vyšších odborných škol, a to nejen akademičtí pracovníci. Stipendium lze využít na výukové pobyty nebo krátkodobá školení. Vyjet je možné opakovaně. Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce, navažte profesní kontakty. Vybrat si můžete z tisíců univerzit (nejen) v zemích EU.

Kdo může vyjet?  

Zaměstnanci vysokých a vyšších odborných škol.

Za jakých podmínek mohu vyjet?  

Do programu Erasmus+ se můžete zapojit, jste-li zaměstnanec vysoké nebo vyšší odborné školy, která je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).  

Kam mohu vycestovat?  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Velká Británie 

V rámci tzv. mezinárodní kreditové mobility mohou akademičtí a neakademičtí pracovníci vyjet i mimo Evropu. Záleží vždy na meziinstitucionální smlouvě, kterou uzavřela daná škola s partnerskými institucemi. Seznam partnerských univerzit a zemí, do kterých je možné vyjet, zjistíte u Erasmus+ koordinátora na vaší škole. 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Kdokoli se účastní výjezdu, obdrží grant na pobytové náklady, jejichž výše se aktuálně pohybuje od 105 do 135 euro/den za prvních 14 dní pobytu, vždy s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi. V případě výjezdů mimo Evropu obdrží vyjíždějící zaměstnanci grant na pobytové náklady ve výši až 180 euro/den. Od 15. dne se příspěvek na pobytové náklady snižuje.  

Pobytové náklady jsou náklady na ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu nebo cestovní pojištění. K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí. 

Zaměstnanci se specifickými potřebami mohou navíc požádat o dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s výjezdem.     

Výše grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2020.

Jak se přihlásit?  

Pro více informací o termínech a způsobu přihlašování či o termínech a podmínkách výběrového řízení se obraťte na Erasmus+ koordinátora své školy. 

Typy výjezdů

 • Výukový pobyt

  Umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru nebo akademické disciplíně.

  Kdo může vyjet?

  Na výukový pobyt mohou vyjet pedagogičtí zaměstnanci, včetně studentů doktorského studia, kteří jsou již ve škole zaměstnaní. Pedagog může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s  tuzemskou vysokoškolskou institucí, která jej vysílá. 

  Na jak dlouho?

  Výukový pobyt může být v rozsahu 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu).

 • Školení

  Školení je určeno pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a je možné ho absolvovat na partnerské vysokoškolské instituci, která je držitelkou ECHE, i v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. 

  Náplní pobytu může být např. stínování, praktické či odborné školení, studijní návštěva, workshop nebo seminář. 

  Kdo může vyjet?

  Na školení mohou vyjet všichni zaměstnanci školy – pedagogičtí, administrativní a další. Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s  tuzemskou vysokoškolskou institucí, která jej vysílá. 

  Na jak dlouho?

  Školení může být v délce v délce 2 dny až 2 měsíce, na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Kontaktujte nás

Žáci ZŠ a SŠ

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě, který nabízí zahraniční zkušenost i žákům základních a středních škol. Na rozdíl od vysokoškoláků nemohou vyjet samostatně, ale vždy v rámci projektu školy, kde studují. Žáci ZŠ jezdí třeba na exkurze a návštěvy partnerských škol, mezi středoškoláky jsou oblíbené odborné stáže. Je to jedinečná příležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství.

Kdo může vyjet?

Žáci základních škol, středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a také jejich absolventi.

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Erasmus+ školní vzdělávání

Žáci ZŠ a SŠ mohou vyjet pouze v rámci školních aktivit, které jsou součástí projektů spolupráce. Individuální výjezdy zatím nejsou možné.

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

Odborných stáží se mohou zúčastnit žáci středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a také absolventi těchto typů škol (do jednoho roku po ukončení školy). Hlásí se prostřednictvím své školy, která musí být do programu Erasmus+ zapojena. Stáže je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání nebo podniku. 

Kam mohu vycestovat? 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Velká Británie 

Na jak dlouho? 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava  

Stáž v odborném vzdělávání a přípravě je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání a přípravy nebo podniku, a to ve dvou možných aktivitách: 

 • Aktivita „Krátkodobá Mobilita žáků“ v délce trvání od 2 týdnů do 3 měsíců 
 • Aktivita „ErasmusPro“, což je dlouhodobá mobilita žáků v minimální délce trvání od 3 do 12 měsíců 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 

Výdaje na realizaci žákovských výjezdů hradí částečně Evropská komise paušálním příspěvkem na základě schválené grantové žádosti, kterou podává škola.  

Žákům jsou hrazeny: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami 
 • Jazyková příprava (pouze pokud se jazyk stáže nenachází na elektronické platformě OLS) 
 • Mimořádné náklady 

Jak se přihlásit? 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 

Výběr účastníků žákovských mobilit je zcela v kompetenci jejich škol. Pokud je vaše škola zapojena do programu Erasmus+ a realizuje žákovské mobility, obraťte se s  dotazy na možnost výjezdu do zahraničí na třídního učitele nebo vedení školy. 

 

Kontaktujte nás

Sdílejte svou zkušenost ze zahraniční praxe

Byli jste na praxi v zahraničí a chcete se podělit o svoji zkušenost? Zapojte se do Sítě Euro-učňů!

Zaměstnanci ZŠ, MŠ a SŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci mateřských, základních a středních škol včetně speciálních, uměleckých a odborných. Stipendium je možné využít na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování v hostující intituci.  Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet? 

Erasmus+ školní vzdělávání 

Výjezdy jsou určeny pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům škol, které splňují kritéria zveřejňovaná Domem zahraniční spolupráce každoročně na webu programu, což jsou: 

 • Mateřské školy, včetně speciálních 
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých 
 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 

Do projektu mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě se mohou zapojit následující instituce: 

 • Veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, tedy tzv. VET organisations 
 • Veřejné nebo soukromé organizace aktivní na trhu práce 

Mobility se mohou zúčastnit zaměstnanci organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné vzdělávání a přípravu zodpovědné a v případě školicího pobytu také odborníci ze soukromého i veřejného sektoru. 

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Erasmus+ školní vzdělávání 

O grant na výjezdy do zahraničí nežádá přímo jednotlivec, ale školy, které splňují kritéria zveřejňovaná Národní agenturou každoročně na webu programu, což jsou: 

 • Mateřské školy, včetně speciálních 
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých 
 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť 

Škola podá v  řádném termínu návrh projektu včetně plánu dalšího vzdělávání svých pracovníků skrze zahraniční výjezdy a naplánuje profesní rozvoj svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let. 

Počínaje Výzvou 2015 může žádost podat i tzv. koordinátor konsorcia, kterým může být škola dle definice výše a zřizovatelé škol – obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé jako ministerstva nebo církve. Koordinátor musí být právnická osoba. 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 

Žádost o grantovou podporu předkládá organizace, nikoliv sám účastník. Plánované aktivity mají vést k rozvoji organizace jako celku, nejen pracovníků samých.  

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat následující typy institucí: 

 • Veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí 
 • Koordinátor VET národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a to: 

 • Střední odborné školy, učiliště, umělecké školy a VOŠ 

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Velká Británie 

Na jak dlouho? 

 • Erasmus+ školní vzdělávání: 2 dny – 2 měsíce 
 • Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava: 2 dny – 2 měsíce 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s mobilitou se hradí paušálním příspěvkem, který na základě projektového rozpočtu poskytuje Evropská komise. Komise může rozpočet přidělit v  plné výši, ale může jej stejně tak krátit v  rámci hodnocení.  

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami 
 • Jazyková příprava/kurzovné 
 • Mimořádné náklady 

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+. 

Jak se přihlásit? 

Zájemci se přihlašují přes svého zaměstnavatele a výběr účastníků je zcela v  jeho kompetenci. 

Typy výjezdů

Erasmus+ školní vzdělávání 

 • Výukový pobyt (tzv. Teaching Assignment) umožňuje vyučujícím vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola už před podáním žádosti. 
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí žádající škola, a to na základě potřeb jednotlivých zaměstnanců a zaměstnankyň, ale také konkrétních potřeb jakožto instituce. 
 • Stínování (tzv. Job-Shadowing) probíhá na partnerských školách či v organizacích navázaných na školní vzdělávání. Při této mobilitě se pozorují metody a postupy přijímající organizace, které lze pak využít v  domácí praxi. 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 

 • Výukové/školicí pobyty umožňují vyučujícím z odborných škol vyučovat na partnerské škole a zaměstnancům a podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním. Počínaje Výzvou 2016 navíc může žádající aktivně pozvat i školitele ze zahraničního podniku, aby přijel učit v jejich organizaci. 
 • Profesní rozvoj pracovníků umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměna zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním. 

 

Kontaktujte nás

Mládež 13 - 30 let

Mladí lidé, kteří nemohou nebo nechtějí vyjet se svou školou, se mohou programu Erasmus+ zúčastnit v rámci výměny mládeže. Díky výměně mládeže se mohou dvě nebo více skupin z různých zemí potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, účastníci získají nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. 

Kdo může vyjet? 

Mladí lidé ve věku 13-30 let. Žádost o grantovou podporu vždy předkládá organizace nebo neformální skupina mladých lidí. 

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Zájemci o účast ve výměně mládeže musí najít organizaci zapojenou do projektu, která zrovna hledá účastníky. 

Kam mohu vycestovat? 

Do jakých destinací lze aktuálně vyjet záleží na tom, jaké organizace se do výměny mládeže zapojí.  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Velká Británie 
 • Partnerské země, mezi které patří země regionů Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní středomořské země a Rusko. 

Na jak dlouho? 

Výměny mládeže trvají vždy od 5 do 21 dní. 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Výměna mládeže je z velké části hrazena grantem, který pokryje: 

 1. cestovní náklady, tedy náklady na cestu tam a zpět 
 2. náklady na organizaci mobilit, tedy náklady na ubytování, stravu atd.
 3. náklady na účastníky se specifickými potřebami, tedy na znevýhodněné účastníky
 4. mimořádné náklady čili náklady na podporu zapojení všech účastníků, jako jsou např. víza, očkování, povolení k pobytu atd. 

Jak se přihlásit? 

V případě zájmu o účast na výměně mládeže je nutné vyhledat organizaci zapojenou do projektu a zapojit se do jejích aktivit. Nejspolehlivější je sledovat naše sociální sítě (Facebook a Instagram) na kterých se aktuální nabídky objevují, a sociální sítě jednotlivých organizací zapojených do programu Erasmus+. 

 

Kontaktujte nás

Pracovníci s mládeží

S programem Erasmus+ může do zahraničí vyjet každý člověk, který zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí, včetně znevýhodněné mládeže. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Grant je možné využít například na pořádání školení, seminářů, odborných stáží a studijních návštěv. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet?  

S programem Erasmus+ může do zahraničí  vyjet každý pracovník, který zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí, včetně  znevýhodněné mládeže.   

Za jakých podmínek můžu vyjet?  

Pokud pracujete jako pracovník s mládeží, můžete v rámci programu Erasmus+ zapojit do  mobility pracovníků s mládeží.   Vyjet do zahraničí je možné v případě, že se zapojíte do projektu, ve kterém figurují min. 2 organizace nebo neformální skupiny – vaše domovská a partnerská. Neplatí přitom žádné věkové omezení.  

Kam mohu vycestovat?  

Aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází  vaše organizace  nebo  organizace  partnerská, což jsou:  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Velká Británie 
 • Partnerské země, mezi které patří země regionů Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní středomořské země a Rusko.

Na jak dlouho?  

Aktivita v zahraničí může trvat 2 dny až 2 měsíce, bez dnů potřebných na cestu. Samotná realizace projektu může probíhat od 3 do 24 měsíců.  

Jakou finanční podporu dostanu? 

Mobility pracovníků s mládeží  jsou z velké části hrazeny grantem, který pokryje:  

 1. Cestovní náklady, tedy náklady na cestu a zpět  
 2. Náklady na organizaci mobilit, tedy náklady na ubytování, stravu atd.  
 3. Náklady na účastníky se specifickými potřebami, tedy na znevýhodněné účastníky  
 4. Mimořádné náklady čili náklady na podporu zapojení všech účastníků, jako jsou např. víza, očkování, povolení k pobytu atd.  

Kontaktujte nás

Odborníci ve vzdělávání

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě, který nabízí zahraniční zkušenost i zaměstnancům organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých, odborné přípravy či práce s mládeží. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Stipendium je možné využít například na výukové/školicí pobyty, kurzy a školení, stínování v hostitelské instituci. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet? 

 • Zaměstnanec organizace vzdělávající dospělé: žádost o grantovou podporu za něj vždy předkládá jejich organizace
 • Zapojit se může jakákoliv veřejná či soukromá organizace, která působí v oblasti vzdělávání dospělých anebo na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či práce s mládeží. 

Těmito organizacemi může být: 

 • Škola, instituce nebo středisko vzdělávání dospělých
 • Zařízení pro dále se vzdělávající dospělé se specifickými potřebami
 • Vysokoškolské instituce, které poskytují další vzdělávací příležitosti dospělým
 • Veřejný nebo soukromý podnik (včetně sociálních podniků)
 • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, nadace
 • Kulturní organizace, knihovna, muzeum a další

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Podporované aktivity pro rozvoj pracovníků: 

 • Výukové/školicí pobyty: umožňují vzdělavatelům dospělých vést výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
 • Profesní rozvoj pracovníků: klade si za cíl profesně rozvíjet pracovníky ve vzdělávání dospělých, zahrnuje strukturované kurzy či školení v zahraničí.
 • Stínování na pracovišti (tzv. job-shadowing): umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci.

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Velká Británie 

Na jak dlouho? 

Délka projektového období je od 1 do 2 let. Jednotlivé mobility mohou trvat od 2 dnů do 2 měsíců. 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Grant pokrývá většinu nákladů na projekt a skládá se z následujících položek: 

 • Náklady na organizaci mobilit, tedy náklady přímo související s realizací mobilit, včetně přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility
 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady
 • Kurzovné čili náklady související s účastnickými poplatky za kurzy 
 • Zvýšené náklady pro osoby se specifickými potřebami, které přímo souvisí s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami
 • Mimořádné náklady

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se je nutné prostřednictvím vašeho zaměstnavatele. 

Kontaktujte nás