Výjezdy a pobyty

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej studenti a učitelé, ale také učni, dobrovolníci nebo vedoucí mládeže a amatérských sportovních organizací.

Užitečné odkazy 

Studenti VŠ

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě. Každoročně se do něj zapojují desítky tisíc vysokoškoláků. Jedním z nich můžete být i vy! Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce a navažte mezinárodní přátelství a profesní kontakty. Vybrat si můžete z tisíců univerzit (nejen) v zemích EU. Vybrat si můžete z různých typu výjezdů.

Kdo může vyjet? 

Erasmus+ není omezený věkem. Vyjet tedy může každý, kdo je aktuálně zapsaný ke studiu na vysokoškolské instituci, a to v kterémkoliv studijním oboru a cyklu. Vyjet mohou i absolventi.  

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Programu Erasmus+ se může zúčastnit jen studující, jehož škola je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Všechny školy zapojené do Erasmu+ mají tuto informaci uvedenou na svém webu.  

Kam mohu vycestovat? 

Informace o konkrétních destinacích, kam můžete v  rámci svého studia vyrazit, má k  dispozici zahraniční oddělení vaší školy.  

Výjezdy jsou možné do:

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. V programu Erasmus+ se výše stipendia aktuálně pohybuje v rozmezí od 480 do 750 eur na měsíc, vždy s přihlédnutím k životním nákladům v dané (evropské) zemi. Pokud zamíříte s Erasmem+ mimo Evropu,  máte nárok na měsíční stipendium od 600 EUR a k tomu proplacení části cestovních nákladů.

Studenti s omezenými příležitostmi (se znevýhodněním či ekonomickou překážkou) mohou navíc požádat o další navýšení stipendia.  

Schválené sazby pro mobility financované z Výzvy 2020. Schválené sazby pro mobility financované z Výzvy 2021.

Typy výjezdů

 • Studijní pobyty

  Studium na zahraniční vysokoškolské instituci. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

  • Vysílající i přijímající instituce musí být vysoká škola (v případě vysokoškolských institucí z partnerských zemí musí mít tyto instituce podepsanou meziinstitucionální dohodu s institucí z programové země).

  Na jak dlouho? 

  Za studiem lze vyjet na 2 až 12 měsíců.  V případě výjezdu doktorandů lze vyjet na krátkodobé studium v délce od 5 do 30 dnů.

  Jak se přihlásit? 

  1. Na zahraničním oddělení vaší školy si zjistíte, kam je možné v  rámci Erasmu+ vycestovat. 
  2. Na stejném oddělení se informujete, kdy se spouští aktuální výběrové řízení na Erasmus+. 
  3. Podáte přihlášku na své domácí škole, absolvujete pohovor a projdete výběrovým řízením. 
  4. Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, věnujte pozornost také dalším dokumentům, které jsou k  výjezdu zapotřebí a bude je po vás vyžadovat vaše škola. 
  5. Podívejte se na webové stránky zahraniční školy, na kterou se s  Erasmem+ chystáte – i tam po vás budou s  velkou pravděpodobností nějaké dokumenty požadovat. 
  6. Pokud se vám podaří splnit všechny podmínky a zahraniční škola potvrdí vaše přijetí na Erasmus+, můžete vyrazit na cestu! 
 • Praktické stáže

  Pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

  • Vysílající institucí musí být vysoká škola
  • Přijímající institucí může být vysoká škola, nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Zde jsou příklady těchto organizací.

  Na jak dlouho? 

  Na praktickou stáž lze vyjet na 2 až 12 měsíců. Absolventi musí výjezd uskutečnit do 1 roku ode dne složení státnic, a to včetně návratu.  V případě výjezdu doktorandů lze vyjet na krátkodobou stáž v délce od 5 do 30 dnů.

  Jak se přihlásit? 

  1. Na zahraničním oddělení vaší školy si zjistíte, jaké jsou podmínky výjezdu na Erasmu+ praktickou stáž. 
  2. Na stejném oddělení se informujete, kdy se spouští aktuální výběrové řízení na stáže v  rámci Erasmu+. 
  3. Praktická stáž může probíhat v  zahraničních organizacích, firmách a institucích, které buď můžete oslovit sami a stáž si domluvit osobně, nebo si je vyberete z  nabídky zahraničních stáží na své domácí škole. 
  4. Podáte přihlášku na své domácí škole, absolvujete pohovor a projdete výběrovým řízením. 
  5. Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, věnujte pozornost také dalším dokumentům, které k  výjezdu potřebujete a bude je po vás vyžadovat vaše domácí vysoká škola. 
  6. Podívejte se na webové stránky zahraniční organizace, ke které se s  Erasmem+ chystáte – tam po vás budou s  velkou pravděpodobností nějaké dokumenty požadovat. 
  7. Pokud se vám podaří splnit všechny podmínky a zahraniční organizace potvrdí vaše přijetí na Erasmus+, můžete vyrazit na cestu! 
 • Kombinované intenzivní programy (od Výzvy 2021)

  Krátkodobé programy, např. letní školy.

  Studenti přihlášení do těchto programů musí fyzicky absolvovat program v délce 5 až 30 dnů a zároveň absolvovat povinnou virtuální složku programu, která usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání. Za účast na kombinovaném intenzivním programu student obdrží alespoň 3 ECTS.

Kontaktujte nás

Proč vyjet do zahraničí

 • Zdokonalíte se v cizích jazycích.
 • Zkušeností ze studia nebo pracovní stáže ze zahraničí si zaměstnavatelé cení.
 • Poznáte nejen místní kulturu a zvyky, ale velmi pravděpodobně se dozvíte spoustu nového i sami o sobě.
 • Získáte potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, zjistíte, co vám jde, ujasníte si, čemu se chcete v budoucnu věnovat.
 • Užijete si spoustu zábavy a dobrodružství a získáte nové přátele třeba na celý život.
 • Je úplně normální mít před odjezdem na zahraniční pobyt obavy, ale pocit, že jste to zvládli, je zkrátka k nezaplacení.

Opakované výjezdy

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího programu Erasmus+ a/nebo mobility Erasmus Mundus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Žáci a studenti odborných škol a VOŠ

V oblasti odborného vzdělávání nabízí program Erasmus+ příležitosti pro žáky a studenty. Tito účastníci nemohou vyjet samostatně, ale vždy v rámci projektu své školy nebo organizace. Je to jedinečná příležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství.

Kdo může vyjet?

Zapojit se mohou žáci a studenti středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a také jejich absolventi do jednoho roku od ukončení studia.

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Je třeba se přihlásit prostřednictvím své školy nebo organizace, která musí být do programu Erasmus+ zapojena. Stáže je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání nebo v podniku. 

Kam mohu vycestovat? 

Stáže a další aktivity se mohou konat v jakékoliv z programových zemí, v případě akreditovaných organizací i v partnerských zemích. 

Výjezdy jsou možné do:

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Na jak dlouho? 

Délka výjezdu závisí na konkrétní aktivitě. V oblasti odborného vzdělávání jsou pro žáky a studenty možné tyto aktivity:

 • Krátkodobé mobility vzdělávaných osob do škol či podniků (10 až 89 dní)
 • ErasmusPro – dlouhodobé mobility vzdělávaných osob do škol či podniků (90 až 365 dní)
 • Účast na soutěžích odborných dovedností (1 až 10 dní)

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. Jejich výše se odvíjí od životních nákladům v dané zemi, do které zamíříte.

Jsou poskytovány příspěvky na: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podporu účastníků s omezenými příležitostmi
 • Jazykovou přípravu

Detailní informace o finanční podpoře naleznete v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby-VET.

Jak se přihlásit? 

Výběr účastníků je zcela v kompetenci organizací, které jsou příjemci grantu. Pokud je vaše organizace zapojena do programu Erasmus+ a realizuje výjezdy, obraťte se s dotazy na možnost výjezdu do zahraničí na koordinátora zahraničních aktivit, vedení školy nebo vedoucího kurzu. 

Kontaktujte nás

Sdílejte svou zkušenost ze zahraniční praxe

Byli jste na praxi v zahraničí? Zapojte se do Sítě Euro-učňů a sdílejte své zkušenosti s ostatními!

Žáci ZŠ a SŠ

Program Erasmus+ nabízí zahraniční zkušenost i žákům základních škol a středních škol poskytujících všeobecné vzdělávání. Na rozdíl od vysokoškoláků nemohou vyjet samostatně, ale vždy v rámci projektu školy, kde studují. Je to jedinečná příležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství.

Kdo může vyjet?

Žáci základních škol, středních škol poskytujících všeobecné vzdělávání, jako jsou gymnázia.

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Žáci ZŠ a SŠ poskytujících všeobecné vzdělávání mohou vyjet studovat na zahraniční partnerskou školu. Mohou si vybrat mezi skupinovou mobilitou, krátkodobou individuální vzdělávací mobilitou nebo dlouhodobou vzdělávací mobilitou. Hlásí se prostřednictvím své školy, která musí být do programu Erasmus+ zapojena.

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 

Na jak dlouho? 

Délka výjezdu závisí na zvolené aktivitě. Žáci mohou využít jedné z následujících aktivit:

 • Skupinová mobilita žáků“ v délce trvání od 2 do 30 dnů
 • Krátkodobá individuální vzdělávací mobilita žáků“ v délce trvání od 10 do 29 dnů (v případě účastníka s omezenými příležitostmi se spodní hranice posouvá na 2 dny)
 • Dlouhodobá individuální vzdělávací mobilita žáků“ v délce trvání od 30 do 365 dnů

Jakou finanční podporu dostanu? 

Evropská komise poskytuje příspěvek na realizaci výjezdů na základě schválené grantové žádosti, kterou podává škola. Účastník tak získá finanční prostředky od své vysílající organizace.

Jsou poskytovány příspěvky na: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podporu účastníků s omezenými příležitostmi
 • Jazykovou podporu (netýká se skupinové mobility žáků)

Jak se přihlásit? 

Výběr účastníků je zcela v kompetenci jejich škol. Pokud je vaše škola zapojena do programu Erasmus+ a realizuje žákovské výjezdy, obraťte se s  dotazy na možnost výjezdu do zahraničí na třídního učitele nebo vedení školy. 

Kontaktujte nás

Mládež 13 - 30 let

Mladí lidé, kteří nemohou nebo nechtějí vyjet se svou školou, se mohou programu Erasmus+ zúčastnit v rámci výměny mládeže. Díky výměně mládeže se mohou dvě nebo více skupin z různých zemí potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, účastníci získají nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. 

Kdo může vyjet? 

Mladí lidé ve věku 13-30 let. Žádost o grantovou podporu vždy předkládá organizace nebo neformální skupina mladých lidí. 

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Zájemci o účast ve výměně mládeže musí najít organizaci zapojenou do projektu, která zrovna hledá účastníky. 

Kam mohu vycestovat? 

Do jakých destinací lze aktuálně vyjet záleží na tom, jaké organizace se do výměny mládeže zapojí.  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 
 • Partnerské země, mezi které patří země regionů Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní středomořské země a Rusko. 

Na jak dlouho? 

Výměny mládeže trvají vždy od 5 do 21 dní. 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Výměna mládeže je z velké části hrazena grantem, který pokryje: 

 1. cestovní náklady, tedy náklady na cestu tam a zpět 
 2. náklady na organizaci mobilit, tedy náklady na ubytování, stravu atd.
 3. náklady na účastníky se specifickými potřebami, tedy na znevýhodněné účastníky
 4. mimořádné náklady čili náklady na podporu zapojení všech účastníků, jako jsou např. víza, očkování, povolení k pobytu atd. 

Jak se přihlásit? 

V případě zájmu o účast na výměně mládeže je nutné vyhledat organizaci zapojenou do projektu a zapojit se do jejích aktivit. Nejspolehlivější je sledovat naše sociální sítě (Facebook a Instagram) na kterých se aktuální nabídky objevují, a sociální sítě jednotlivých organizací zapojených do programu Erasmus+. 

 

Kontaktujte nás

Zaměstnanci VŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci vysokých, a to nejen akademičtí pracovníci. Stipendium lze využít na výukové pobyty nebo krátkodobá školení. Vyjet je možné opakovaně. Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce, navažte profesní kontakty. Vybrat si můžete z tisíců univerzit (nejen) v zemích EU.

Kdo může vyjet?  

Zaměstnanci vysokých škol.

Za jakých podmínek mohu vyjet?  

Do programu Erasmus+ se můžete zapojit, jste-li zaměstnanec vysoké, která je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).  

Kam mohu vycestovat?  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Kdokoli se účastní výjezdu, obdrží grant na pobytové náklady, jejichž výše se stanovuje s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi.  Od 15. dne se příspěvek na pobytové náklady snižuje.  

Pobytové náklady jsou náklady na ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu nebo cestovní pojištění. K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí. 

Zaměstnanci s omezenými příležitostmi mohou navíc požádat o dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s výjezdem.     

Výše grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2020. Výše grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2021.

Jak se přihlásit?  

Pro více informací o termínech a způsobu přihlašování či o termínech a podmínkách výběrového řízení se obraťte na Erasmus+ koordinátora své školy. 

Typy výjezdů

 • Výukový pobyt

  Umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru nebo akademické disciplíně. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

  Kdo může vyjet?

  Na výukový pobyt mohou vyjet pedagogičtí zaměstnanci, včetně studentů doktorského studia, kteří jsou již ve škole zaměstnaní. Pedagog může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s  tuzemskou vysokoškolskou institucí, která jej vysílá. 

  Na jak dlouho?

  Výukový pobyt může být v rozsahu 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu).

 • Školení

  Školení je určeno pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a je možné ho absolvovat na partnerské vysokoškolské instituci, která je držitelkou ECHE, i v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzděláván a práce s mládeží.  Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

  Náplní pobytu může být např. stínování, praktické či odborné školení, studijní návštěva, workshop nebo seminář. 

  Kdo může vyjet?

  Na školení mohou vyjet všichni zaměstnanci školy – pedagogičtí, administrativní a další. Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s  tuzemskou vysokoškolskou institucí, která jej vysílá. 

  Na jak dlouho?

  Školení může být v délce v délce 2 dny až 2 měsíce, na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží.

 • Kombinované intenzivní programy (od Výzvy 2021)

  Krátkodobé programy, např. letní školy.

  Zaměstnanci přihlášení do těchto programů musí fyzicky absolvovat program v délce 5 až 30 dnů a zároveň absolvovat povinnou virtuální složku programu, která usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání.

Kontaktujte nás

Zaměstnanci odborných škol a VOŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i učitelé, vedoucí odborného výcviku a také nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství.

Kdo může vyjet? 

Zahraničního výjezdu se mohou zúčastnit zaměstnanci organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné vzdělávání a přípravu zodpovědné a v případě školicího pobytu také odborníci ze soukromého i veřejného sektoru. 

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Žádost o grantovou podporu předkládá organizace, nikoliv sám účastník. Plánované aktivity mají vést k rozvoji organizace jako celku, nejen jednotlivých pracovníků.  

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat následující typy institucí: 

 • Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu
 • Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 • Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí studenty a žáky odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují

Podrobnější informace o způsobilých organizací naleznete v dokumentu Způsobilé programy a organizace.  

Kam mohu vycestovat? 

Stáže a další aktivity se mohou konat v jakékoliv z programových zemí, v případě akreditovaných organizací i v partnerských zemích. 

 • Programové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko 
 • Partnerské země: téměř všechny ostatní země světa

Na jak dlouho? 

Délka výjezdu závisí na konkrétní aktivitě. V oblasti odborného vzdělávání jsou pro zaměstnance možné tyto aktivity:

 • Stínování (2 až 60 dní)
 • Výukové a školící pobyty – účastník vyučuje v zahraničí (2 až 365 dní)
 • Kurzy a školení (2 až 30 dní)
 • Pozvaní odborníci (2 až 60 dní)
 • Pozvaní studenti učitelství (10 až 365 dní)

Jakou finanční podporu dostanu? 

Program Erasmus+ poskytuje příspěvek na realizaci výjezdů hradí na základě schválené grantové žádosti, kterou podává organizace. Účastník tak získá finanční prostředky od své vysílající organizace.

Jsou poskytovány příspěvky na: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podporu účastníků s omezenými příležitostmi

Detailní informace o finanční podpoře naleznete v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby-VET.

Jak se přihlásit? 

Zájemci se přihlašují přes svého zaměstnavatele a výběr účastníků je zcela v jeho kompetenci. 

Kontaktujte nás

Zaměstnanci ZŠ, MŠ a SŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci mateřských, základních a středních škol včetně speciálních a uměleckých. Stipendium je možné využít na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování v hostující instituci.  Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet? 

Výjezdy jsou určeny pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům škol, které splňují kritéria zveřejňovaná Domem zahraniční spolupráce každoročně na webu programu, což jsou: 

 • Mateřské školy, včetně speciálních
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání, gymnázia se všemi obory
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pro jednoleté pomaturitní studium plnící RVP JV)

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

O grant na výjezdy do zahraničí nežádá přímo jednotlivec, ale školy, které splňují kritéria zveřejňovaná Domem zahraniční spolupráce každoročně na webu programu, viz výše.

Plánované aktivity mají vést k rozvoji organizace jako celku, nejen pracovníků samotných.  

Žádost o akreditaci může podat i tzv. koordinátor konsorcia, kterým může být škola dle definice výše a zřizovatelé škol – obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé jako ministerstva nebo církve. Koordinátor musí být právnická osoba. 

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 

Na jak dlouho? 

 • Délka výjezdu závisí na zvolené aktivitě. Zaměstnanci mohou vybírat z následujících typů výjezdů:
 • Stínování na pracovišti, tzv. Job-Shadowing (2 až 60 dní): probíhá na partnerských školách či v organizacích navázaných na školní vzdělávání. Při této mobilitě se pozorují metody a postupy přijímající organizace, které lze pak využít v domácí praxi
 • Kurzy a odborná školení (2 až 30 dní): kladou si za cíl profesně rozvíjet pracovníky ve školním vzdělávání prostřednictvím zahraniční zkušenosti
 • Výukový pobyt, tzv. Teaching Assignment (2 až 365 dní): umožňuje vyučujícím vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola už před podáním žádosti.

Jakou finanční podporu dostanu? 

Evropská komise poskytuje příspěvek na realizaci výjezdů na základě schválené grantové žádosti, kterou podává škola. Účastník tak získá finanční prostředky od své vysílající organizace.

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podpora účastníků s omezenými příležitostmi 
 • Jazyková podpora
 • Kurzovné 

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+. 

Jak se přihlásit? 

Zájemci se přihlašují přes svého zaměstnavatele a výběr účastníků je zcela v  jeho kompetenci. 

Pracovníci s mládeží

S programem Erasmus+ může do zahraničí vyjet každý člověk, který zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí, včetně znevýhodněné mládeže. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Grant je možné využít například na pořádání školení, seminářů, odborných stáží a studijních návštěv. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet?  

S programem Erasmus+ může do zahraničí  vyjet každý pracovník, který zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí, včetně  znevýhodněné mládeže.   

Za jakých podmínek můžu vyjet?  

Pokud pracujete jako pracovník s mládeží, můžete v rámci programu Erasmus+ zapojit do  mobility pracovníků s mládeží.   Vyjet do zahraničí je možné v případě, že se zapojíte do projektu, ve kterém figurují min. 2 organizace nebo neformální skupiny – vaše domovská a partnerská. Neplatí přitom žádné věkové omezení.  

Kam mohu vycestovat?  

Aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází  vaše organizace  nebo  organizace  partnerská, což jsou:  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko  
 • Partnerské země, mezi které patří země regionů Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní středomořské země a Rusko.

Na jak dlouho?  

Aktivita v zahraničí může trvat 2 dny až 2 měsíce, bez dnů potřebných na cestu. Samotná realizace projektu může probíhat od 3 do 24 měsíců.  

Jakou finanční podporu dostanu? 

Mobility pracovníků s mládeží  jsou z velké části hrazeny grantem, který pokryje:  

 1. Cestovní náklady, tedy náklady na cestu a zpět  
 2. Náklady na organizaci mobilit, tedy náklady na ubytování, stravu atd.  
 3. Náklady na účastníky se specifickými potřebami, tedy na znevýhodněné účastníky  
 4. Mimořádné náklady čili náklady na podporu zapojení všech účastníků, jako jsou např. víza, očkování, povolení k pobytu atd.  

Kontaktujte nás

Odborníci ve vzdělávání

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě, který nabízí zahraniční zkušenost i zaměstnancům organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých, odborné přípravy či práce s mládeží. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Stipendium je možné využít například na výukové/školicí pobyty, kurzy a školení, stínování v hostitelské instituci. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet? 

 • Zaměstnanec organizace vzdělávající dospělé: žádost o grantovou podporu za něj vždy předkládá jejich organizace
 • Zapojit se může jakákoliv veřejná či soukromá organizace, která působí v oblasti vzdělávání dospělých anebo na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či práce s mládeží. Přečtěte si kompletní seznam organizací z oblasti vzdělávání dospělých

Těmito organizacemi může například být: 

 • Večerní školy, školy druhé šance a vzdělávací organizace poskytující všechny druhy distančního vzdělávání
 • Jazykové školy
 • Centra celoživotního vzdělávání
 • Komunitní centra
 • Univerzity třetího věku
 • Věznice a jiné vězeňské instituce
 • Domovy důchodců, domy sociálních služeb, organizace zaměřené na mezigenerační vzdělávání
 • Místní a regionální orgány
 • Profesní sdružení školitelů a lektorů dospělých
 • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, nadace
 • Kulturní organizace, knihovna, muzeum a další

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Podporované aktivity pro rozvoj pracovníků: 

 • Výukové/školicí pobyty (2-365 dnů): umožňují vzdělavatelům dospělých vést výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
 • Vzdělávací kurzy a školení  (2-30 dnů): kladou si za cíl profesně rozvíjet pracovníky ve vzdělávání dospělých postřednictvím zahraniční zkušenosti
 • Stínování na pracovišti, tzv. job-shadowing (2-60 dnů): umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci.

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko  

Na jak dlouho? 

Délka projektového období je od 6 do 18 měsíců. Jednotlivé mobility mohou trvat od 2 do 365 dnů v závislosti typu aktivity. 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Grant pokrývá většinu nákladů na projekt a skládá se z následujících položek: 

 • Náklady na organizaci mobilit, tedy náklady přímo související s realizací mobilit, včetně přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility
 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady
 • Kurzovné čili náklady související s účastnickými poplatky za kurzy 
 • Náklady na podporu inkluze, které souvisí mimo jiné s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami
 • Mimořádné náklady

Více informací naleznete v Příručce k programu.

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se je nutné prostřednictvím vašeho zaměstnavatele. 

Kontaktujte nás

Dospělé vzdělávané osoby s omezenými příležitostmi

Program Erasmus+ nabízí možnost zahraniční zkušenost i dospělým osobám s omezenými příležitostmi zapojeným do vzdělávání. Je to jedinečná šance, jak mohou lidé ohrožení sociálním vyloučením z důvodu nízkých kompetencí potřebných pro uplatnění v běžném životě doplnit své dovednosti prostřednictvím zahraniční zkušenosti. Stipendium je možné využít na individuální nebo skupinový výjezd do základních programových zemí.

Kdo jsou osoby s omezenými příležitostmi?

 • Definované skupiny dospělých osob s omezenými příležitostmi

  • Dospělí s nízkými kognitivními dovednostmi (mají problémy se základní čtenářskou a matematickou gramotností)
  • Dospělí s nedokončeným středoškolským vzděláním
  • Dospělí s nízkým stupněm digitálních dovedností

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Osoby mohou vyjet prostřednictvím své vysílací organizace, v níž jsou zapsáni jako studenti

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko  

Na jak dlouho? 

Délka pobytu závisí na typu výjezdu:

 • Skupinová mobilita vzdělávaných osob (2-30 dní): Podmínkou jsou minimálně dvě vzdělávané osoby ve skupině
 • Individuální vzdělávací mobilita (2-30 dní)

Jakou finanční podporu dostanu? 

Grant pokrývá většinu nákladů na projekt a skládá se z následujících položek: 

 • Náklady na organizaci mobilit, tedy náklady přímo související s realizací mobilit, včetně přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility
 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady
 • Kurzovné čili náklady související s účastnickými poplatky za kurzy 
 • Náklady na podporu inkluze, které souvisí mimo jiné s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami
 • Mimořádné náklady

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se je nutné prostřednictvím vysílací organizace, ve které je dospělý zapsán jako student. 

Kontaktujte nás