Cíl programu

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. 
Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. 
Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí
a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. 

Priority programového období Erasmus+ 2021 - 2027

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání
 • Udržitelnost: realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů vzdělávání
 • Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Více informací o prioritách najdete v příručce programu

Komu je program určen

 • Žáci a studenti

 • Mládež

 • Absolventi

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Pracovníci s mládeží

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Norsko
 • Lichtenštejnsko
 • Island
 • Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Turecko
 • Arménie
 • Ázerbajdžán
 • Gruzie