Aliance pro inovace

Cílem těchto projektů je posílit evropskou inovační kapacitu na základě spolupráce a toku znalostí vysokoškolských institucí (HE) nebo organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) s širším socioekonomickým prostředím, trhem práce a výzkumnými institucemi.

Projekty mají podněcovat kreativitu, iniciativu, zaměstnatelnost a podnikavost v rámci EU. Jedná se o aktivity v rámci daného sektoru vzdělávání (osnovy ve VŠ vzdělávání nebo v odborném vzdělávání a přípravě), ale mohou být zaměřeny i na více sektorů, odvětvové a meziodvětvové činnosti a zvláštní důraz je také kladen na digitální kompetence a udržitelný rozvoj. 

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit?  

Cílů Aliancí pro inovace lze dosáhnout s využitím jedné nebo obou následujících skupin, přičemž organizace může být zapojena do několika návrhů:  

 • Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky 
 • Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící Blueprint) 

 • Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky

  Tyto projekty sdružují podniky a poskytovatele vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy za účelem vzájemné spolupráce.

  Působí v jednom nebo ve více různých hospodářských odvětvích a zahrnují řešení společenských a ekonomických výzev, jako je změna klimatu, měnící se demografie, digitalizace, umělá inteligence a rychlé změny zaměstnanosti.  

   

Podmínky zapojení  

 • O dvouletý nebo tříletý projekt může požádat jakákoli instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Partnerem v projektu může být jakákoli instituce z jakékoli země světa (s výjimkou Běloruska). 
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 8 partnerů ze 4 různých zemí přidružených k programu, z toho nejméně 3 subjekty na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a nejméně 3 poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce).  
 • Řádným partnerem v každém projektu by měla být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy. 
 • Maximální grant je 1 mil. eur (pro dvouleté projekty) nebo 1,5 mil. eur (pro tříleté projekty), přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků. 
 • Žadatelé by měli rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 

 • Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící Blueprint)

  Cílem aliancí pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností je vytvořit nové strategické přístupy a spolupráci pro konkrétní řešení rozvoje dovedností – v krátkodobém i střednědobém horizontu – v daných hospodářských odvětvích nebo v oblastech provádějících významnou akci Evropské agendy dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, Pakt pro dovednosti

  Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech. Tyto aliance budou zavedeny ve 14 průmyslových ekosystémech určených v nové průmyslové strategii pro Evropu (cestovní ruch, doprava, letectví a obrana, stavebnictví, zemědělsko-potravinářské odvětví, nízkouhlíková odvětví průmyslu, textilie, kultura, digitální oblast, obnovitelné energie, elektronika, maloobchod, lokální a sociální ekonomika a zdraví). 

Podmínky zapojení  

 • O čtyřletý projekt může požádat jakákoli instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Partnerem v projektu může být jakákoli instituce z jakékoli země světa (s výjimkou Běloruska). 
 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 12 partnerů z 8 různých zemí přidružených k programu, z toho nejméně 5 subjektů na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a nejméně 5 poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce).  
 • Řádným partnerem v každém projektu by měla být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy. 
 • Maximální grant je 4 mil. eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků. 
 • Žadatelé by měli rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 
 • Financován bude vždy pouze jeden projekt pro každý z průmyslových ekosystémů.  

Jak podat žádost? 

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders Opportunities (FTOP). Zde jsou zveřejněny aktuální výzvy i termíny, potřebné dokumenty, formuláře, modelové grantové dohody a další náležitosti.