Centralizované aktivity

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity v obou klíčových akcích, které proto nazýváme jako centralizované. Patří mezi ně známé aktivity jako je Erasmus+ Sport, Erasmus Mundus, Jean Monnet a mnohé další. 

Priority pro období 2021–2027

Priority programu jsou důležité při plánování a realizaci všech projektů. Jedná se o jeden z rozhodujících faktorů ve schvalovacím procesu žádostí. Pro aktuální programové období jsou prioritou:

  • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání;
  • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech;
  • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů; 
  • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.

Priority jsou podrobně popsány v Příručce programu.