Kooperativní partnerství předkládané Evropskými nevládními organizacemi

Cílem těchto typů partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení jejich kapacity pro mezinárodní spolupráci.

O projekty mohou žádat Evropské nevládní organizace, které jsou aktivní v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže. Za Evropskou nevládní organizaci je považována organizace, která má oficiálně uznanou strukturu skládající se z evropského orgánu/sekretariátu a dále minimálně 9 národních organizací/poboček v členských státech EU či zemích přidružených k programu. 

O projekty je možné žádat ve dvou oblastech - oblast vzdělávání a odborné přípravy a oblast mládeže

Více informací najdete na webu EACEA, která k této výzvě pořádala informační webinář (prezentace i záznam jsou k dispozici).