Pedagogické akademie Erasmus+

Níže uvedené informace budou v nejbližších dnech aktualizovány pro výzvu 2024

Evropská komise zahájila v roce 2021 novou iniciativu – pedagogické akademie. Rozvoj těchto akademií má za cíl zvýšit přitažlivost učitelského povolání a zajistit vysoce kvalitní počáteční vzdělávání i další profesní rozvoj učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol. Cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů počátečního i dalšího vzdělávání a odborné přípravy učitelů (na úrovni ISCED 1–3) a dalších relevantních aktérů.

Jaké jsou typy aktivit? 

Pedagogické akademie mají podporovat mezinárodní spolupráci, sdílení dobré praxe a rozvoj inovativních učebních modulů či postupů ve vzdělávání učitelů. Zapojené subjekty tvoří nabídku vzdělávání s evropským rozměrem a posilují internacionalizaci vzdělávání učitelů, přičemž se zabývají klíčovými tématy EU, jako je digitalizace, udržitelnost, rovnost a inkluze. Do zkoušení a sdílení inovativních způsobů výuky jsou zapojeny také školy umožňující praktickou přípravu budoucích učitelů. Dalším cílem akademií je rozvíjet nové modely učitelské vzdělávací mobility a usilovat o to, aby se stala běžnou součástí vzdělávání učitelů. Akademie mohou také provádět studie, výzkumy a/nebo průzkumy či shromažďovat osvědčené postupy. Tím vším mají přispívat k rozvoji vzdělávací politiky na evropské, národní i regionální úrovni.