Zaměstnanci VŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci vysokých škol, a to nejen akademičtí pracovníci. Stipendium lze využít na výukové pobyty nebo krátkodobá školení. Vyjet je možné opakovaně. Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce, navažte profesní kontakty. Vybrat si můžete z tisíců univerzit (nejen) v zemích EU. Vybrat si můžete z různých typu výjezdů.

Kdo může vyjet?  

Zaměstnanci vysokých škol.

Za jakých podmínek mohu vyjet?  

Do programu Erasmus+ se můžete zapojit, jste-li zaměstnanec vysoké, která je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).  

Kam mohu vycestovat?  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Kdokoli se účastní výjezdu, obdrží grant na pobytové náklady, jejichž výše se stanovuje s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi.  Od 15. dne se příspěvek na pobytové náklady snižuje.  

Pobytové náklady jsou náklady na ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu nebo cestovní pojištění. K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí. 

Zaměstnanci s omezenými příležitostmi mohou navíc požádat o dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s výjezdem.     

Výše grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2020. Výše grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2021.

Jak se přihlásit?  

Pro více informací o termínech a způsobu přihlašování či o termínech a podmínkách výběrového řízení se obraťte na Erasmus+ koordinátora své školy

Typy výjezdů

Výukový pobyt

 • Umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru nebo akademické disciplíně. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou

  Kdo může vyjet?

  Na výukový pobyt mohou vyjet pedagogičtí zaměstnanci, včetně studentů doktorského studia, kteří jsou již ve škole zaměstnaní. Pedagog může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s  tuzemskou vysokoškolskou institucí, která jej vysílá. 

  Na jak dlouho?

  Výukový pobyt může být v rozsahu 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu).

 • Školení

  Školení je určeno pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a je možné ho absolvovat na partnerské vysokoškolské instituci, která je držitelkou ECHE, i v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzděláván a práce s mládeží.  Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

  Náplní pobytu může být např. stínování, praktické či odborné školení, studijní návštěva, workshop nebo seminář. 

  Kdo může vyjet?

  Na školení mohou vyjet všichni zaměstnanci školy – pedagogičtí, administrativní a další. Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s  tuzemskou vysokoškolskou institucí, která jej vysílá. 

  Na jak dlouho?

  Školení může být v délce v délce 2 dny až 2 měsíce, na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží.

 • Kombinované intenzivní programy

  Tento typ výjezdu je možný od roku 2021. Jedná se o krátkodobé vzdělávací programy, např. letní školy.

  Zaměstnanci přihlášení do těchto programů musí fyzicky absolvovat program v délce 5 až 30 dnů a zároveň absolvovat povinnou virtuální složku programu, která usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání.