Pracovníci s mládeží

S programem Erasmus+ může do zahraničí vyjet každý člověk, který zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí, včetně znevýhodněné mládeže. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Grant je možné využít například na pořádání školení, seminářů, odborných stáží a studijních návštěv. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet?  

S programem Erasmus+ může do zahraničí  vyjet každý pracovník, který zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí, včetně  znevýhodněné mládeže.   

Za jakých podmínek můžu vyjet?  

 • Vyjet do zahraničí je možné v případě, že se zapojíte do projektu, ve kterém figurují minimálně dvě organizace nebo neformální skupiny – vaše domovská a partnerská.
 • Neplatí přitom žádné věkové omezení.  

Kam mohu vycestovat?  

Aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází  vaše organizace  nebo  organizace  partnerská, což jsou:  

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko  
 • Partnerské země, mezi které patří země regionů Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní středomořské země a Rusko.

Na jak dlouho?  

 • Aktivita v zahraničí může trvat 2 dny až 2 měsíce, bez dnů potřebných na cestu.
 • Projekt může probíhat od 3 do 24 měsíců.  

Jakou finanční podporu dostanu? 

Výjezdy pracovníků s mládeží  jsou z velké části hrazeny grantem, který pokryje:  

 • cestovní náklady, tedy náklady na cestu a zpět  
 • náklady na organizaci mobilit, tedy náklady na ubytování, stravu atd.  
 • náklady na účastníky se specifickými potřebami, tedy na znevýhodněné účastníky  
 • mimořádné náklady čili náklady na podporu zapojení všech účastníků, jako jsou např. víza, očkování, povolení k pobytu atd.  

Jak se přihlásit?