Žáci ZŠ a SŠ

Program Erasmus+ nabízí zahraniční zkušenost i žákům základních škol a středních škol poskytujících všeobecné vzdělávání. Na rozdíl od vysokoškoláků nemohou vyjet samostatně, ale vždy v rámci projektu školy, kde studují. Je to jedinečná příležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství.

Kdo může vyjet?

Žáci základních škol, středních škol poskytujících všeobecné vzdělávání, jako jsou gymnázia.

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Žáci ZŠ a SŠ poskytujících všeobecné vzdělávání mohou vyjet studovat na zahraniční partnerskou školu. Mohou si vybrat mezi skupinovou mobilitou, krátkodobou individuální vzdělávací mobilitou nebo dlouhodobou vzdělávací mobilitou. Hlásí se prostřednictvím své školy, která musí být do programu Erasmus+ zapojena.

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko 

Na jak dlouho? 

Délka výjezdu závisí na zvolené aktivitě. Žáci mohou využít jedné z následujících aktivit:

 • Skupinový výjezd žáků v délce trvání od 2 do 30 dnů (skupinová mobilita) 
 • Krátkodobý individuální výjezd žáků v délce trvání od 10 do 29 dnů (krátkodobá individuální mobilita) V případě účastníka s omezenými příležitostmi se spodní hranice posouvá na 2 dny
 • Dlouhodobý individuální výjezd žáků v délce trvání od 30 do 365 dnů (krátkodobá individuální mobilita)

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. Jejich výše se odvíjí od životních nákladům v dané zemi, do které zamíříte.

Jsou poskytovány příspěvky na: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podporu účastníků s omezenými příležitostmi
 • Jazykovou podporu (netýká se skupinové mobility žáků)

Jak se přihlásit? 

Výběr účastníků je zcela v kompetenci jejich škol. Pokud je vaše škola zapojena do programu Erasmus+ a realizuje žákovské výjezdy, obraťte se s  dotazy na možnost výjezdu do zahraničí na třídního učitele nebo vedení školy