Jean Monnet

Program Jean Monnet prosazuje výuku a výzkum evropské integrace po celém světě mezi specializovanými akademiky, studenty i občany, zejména na základě vytváření kateder Jean Monnet. Podporuje také činnost akademických institucí, které působí v oblasti studia evropské integrace. A podněcuje politickou debatu a výměny mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie.

Typy aktivit

Aktivity v rámci programu Jean Monnet se zaměřují na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace. Pomáhají také rozvíjet dialog akademického světa s tvůrci politik s cílem jejich neustálého zlepšování.

 • Moduly Jean Monnet, Katedry Jean Monnet a Centra excelence Jean Monnet se zaměřují na předkladatele z řad vysokoškolských institucí z celého světa.
 • Školení učitelů a Sítě pro školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy jsou určeny pro předkladatele z řad škol či poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy z programových zemí Erasmus+.

 • Moduly Jean Monnet

  Jde o krátké výukové programy nebo kurzy nabízené v rámci vysokoškolské instituce v oblasti studií Evropské unie.

  • Každý modul trvá minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce po dobu tří let.
  • Moduly se mohou soustředit na jeden konkrétní obor evropských studií, anebo mohou využívat víceoborový přístup, který pak vyžaduje akademickou činnost několika profesorů a odborníků.
  • Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů či škol.
 • Katedry Jean Monnet

  Jde o pedagogické pozice se specializací na studia Evropské unie pro univerzitní profesory po dobu tří let.

  • Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, který zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce.
  • Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat a rozšiřovat aktivity katedry, a to včetně poskytnutí dalších vyučovacích hodin.
 • Centra excelence Jean Monnet

  Jde o kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti o tématech spjatých s Evropskou unií.

  • Propojuje znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni, usiluje o rozvoj součinnosti mezi obory v rámci evropských studií a vytváří společné nadnárodní aktivity a strukturální vazby s akademickými institucemi v ostatních zemích.
  • Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi EU nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností i širokou veřejností.
 • Školení učitelů

  Školení pro učitele a vyučující v oblasti odborné vzdělávání a příprava v otázkách EU.

  Aktivita umožňuje vysokoškolským institucím nebo agenturám odborné přípravy učitelů učitelům ve školách a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy organizovat aktivity rozvíjející nové dovednosti, učit a angažovat se v záležitostech EU a posílit tak jejich postavení díky lepšímu porozumění EU a jejímu fungování.

Jak se zapojit?

Moduly Jean Monnet

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa.
 • Maximální grant je 30 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků, které zahrnují mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky. Tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

Katedry Jean Monnet

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa.
 • Maximální grant je 50 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků, které zahrnují mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady.
 • Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Příručky. Tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

Centra excelence Jean Monnet

 • tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa.
 • Maximální grant je 100 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Zájemci by měli ideálně rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Školení učitelů

 • tříletý projekt může požádat vysokoškolské instituce nebo agentura poskytující vzdělávání učitelům z programové země Erasmus+.
 • Maximální grant je 300 000 eur, financování probíhá formou jednorázových příspěvků.
 • Žadatelé by měli ideálně rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Kde podat žádost?

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti.