Zaměstnanci odborných škol a VOŠ

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i učitelé, vedoucí odborného výcviku a také nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství.

Kdo může vyjet? 

Zahraničního výjezdu se mohou zúčastnit zaměstnanci organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné vzdělávání a přípravu zodpovědné a v případě školicího pobytu také odborníci ze soukromého i veřejného sektoru. 

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Žádost o grantovou podporu předkládá organizace, nikoliv sám účastník. Plánované aktivity mají vést k rozvoji organizace jako celku, nejen jednotlivých pracovníků.  

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat následující typy institucí: 

 • Organizace poskytující počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu
 • Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 • Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí studenty a žáky odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují

Podrobnější informace o způsobilých organizací naleznete v dokumentu Způsobilé programy a organizace.  

Kam mohu vycestovat? 

Stáže a další aktivity se mohou konat v jakékoliv z programových zemí, v případě akreditovaných organizací i v partnerských zemích. 

 • Programové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko 
 • Partnerské země: téměř všechny ostatní země světa

Na jak dlouho? 

Délka výjezdu závisí na konkrétní aktivitě. V oblasti odborného vzdělávání jsou pro zaměstnance možné tyto aktivity:

 • Stínování (2 až 60 dní)
 • Výukové a školící pobyty – účastník vyučuje v zahraničí (2 až 365 dní)
 • Kurzy a školení (2 až 30 dní)
 • Pozvaní odborníci (2 až 60 dní)
 • Pozvaní studenti učitelství (10 až 365 dní)

Jakou finanční podporu dostanu? 

Program Erasmus+ poskytuje příspěvek na realizaci výjezdů hradí na základě schválené grantové žádosti, kterou podává organizace. Účastník tak získá finanční prostředky od své vysílající organizace.

Jsou poskytovány příspěvky na: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podporu účastníků s omezenými příležitostmi

Detailní informace o finanční podpoře naleznete v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby-VET.

Jak se přihlásit? 

Zájemci se přihlašují přes svého zaměstnavatele a výběr účastníků je zcela v jeho kompetenci.