Evropské Univerzity

Evropské univerzity jsou klíčovou iniciativou pro vytvoření tzv. Evropského prostoru vzdělávání a transformaci vysokoškolského vzdělávání v Evropě. V současné době existuje celkem 50 aliancí Evropských univerzit, do nichž je zapojeno přes 430 vysokoškolských institucí včetně 9 českých univerzit. Na celkově pátou a poslední výzvu v pořadí je vyhrazen rozpočet přes 189 milionů eur a schváleno by mělo být nejméně 10 nových aliancí, aby byl naplněn vytyčený cíl 60 aliancí do poloviny roku 2024.

Hlavním cílem výzvy 2024 je podpořit vznik nových aliancí Evropských univerzit. Na Téma 1, zaměřené na Rozvoj úzké mezinárodní spolupráce mezi institucemi, bylo proto vyhrazeno 187.7 milionů eur. Zároveň je menší část rozpočtu, celkem 1.5 milionu eur, vyčleněna novince letošní výzvy: založení tzv. Odborné komunity praxe aliancí (Téma 2, Community of Practice for European Universities alliances). Hlavním cílem komunity bude propojit stávající aliance (včetně těch úspěšných v páté výzvě) a podpořit je v užší spolupráci, vzájemné podpoře a sdílení zkušeností.

Termín pro podání žádostí je 6. 2. 2024.