Součástí aliancí Evropských univerzit bude už 9 českých univerzit, gratulujeme 

BKS

Erasmus+ CZELO

Komise letos podpořila 30 aliancí, české univerzity jsou součástí 7 z nich. Celková česká účast v iniciativě se tak zdvojnásobila.

Evropská komise vyhlásila 3. července výsledky výzvy 2023 na podporu iniciativy Evropských univerzit. Celkově čtvrtá výzva v pořadí, s dosud rekordním rozpočtem 402,2 milionů eur, byla pro české instituce z hlediska počtu podpořených institucí zatím nejúspěšnější. Ve výzvě vybrala Evropská komise celkem 30 konsorcií

Image

Zdroj obrázku: Evropská komise

Většinu vybraných žádostí tvoří již existující aliance, které byly podpořeny ve výzvě v roce 2020 a nyní žádaly o navazující financování na další čtyři roky. Některé z nich se rozhodly svou spolupráci rozšířit a přivítat nové členy –⁠ celkově se tyto sítě rozrostly o 50 členů. Z 26 žádostí v této skupině bylo vybráno 23 konsorcií, včetně obou aliancí s českými partnery. 

  • ČVUT bude pokračovat ve spolupráci v rámci aliance EuroTeQ, která se v novém období rozroste o 2 řádné členy, španělskou Universidad de Navarra a pařížskou École des hautes études commerciales de Paris. Získá nové asociované partnery včetně švýcarské VŠ instituce, různé podniky a asociace. 

  • UPOL bude pokračovat v rámci aliance Aurora, přičemž také uvítá nového člena, pařížskou Université Paris-Est Créteil (UPEC). 

Pět českých univerzit se bude podílet na rozvoji nových aliancí 

Dále byly v letošní výzvě podpořeny úplně nové aliance Evropských univerzit. Vzhledem k vysokému zájmu o tuto prestižní iniciativu a zároveň výrazně nižšímu rozpočtu pro nové aliance byla konkurence v rámci této skupiny opravdu vysoká. Z celkového počtu 39 žádostí dosáhlo na podporu pouze sedm konsorcií. Zapojení českých institucí hned do pěti z nich se proto dá považovat za velký úspěch. 

Dosud byly do iniciativy zapojeny čtyři české univerzity: vedle ČVUT a UPOL (viz výše) také Univerzita Karlova (4EU+) a Masarykova univerzita (EDUC), které uspěly již v první výzvě a následně získaly podporu na pokračování spolupráce ve výzvě z roku 2022. Letošní výzvou se tedy česká účast v iniciativě více než zdvojnásobila ze čtyř na devět institucí. Ke stávajícím aliancím se nově přidávají: 

  • Ostravská univerzita (NEOLAiA – Transforming Regions for an Inclusive Europe) 

  • Slezská univerzita v Opavě (STARS EU – STrategic Alliance for Regional TranSition - STARS European University) 

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (UREKA SHIFT – Urban Research and Education Knowledge Alliance) 

  • Vysoké učení technické v Brně (EULiST – European Universities Linking Society and Technology) 

  • Západočeská univerzita v Plzni (EUPeace –  European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies) 

Celkový počet aliancí se zvýšil na 50, cíl Evropské komise je o krok blíž 

V minulé výzvě bylo podpořeno 20 aliancí (16 stávajících bylo prodlouženo a čtyři vznikly nově), což v součtu s výsledky letošní výzvy dává celkový počet 50 Evropských univerzit. Do těchto sítí je momentálně zapojeno přes 430 evropských VŠ institucí, s dalšími 1 700 institucemi a různými stakeholdery v roli asociovaných partnerů. Cílem Evropské komise je přitom dosáhnout do poloviny roku 2024 počtu 60 aliancí zahrnujících přes 500 VŠ institucí, což odpovídá zhruba 10 % evropského vysokoškolského sektoru. Další výzva bude vyhlášena na podzim tohoto roku a bude zaměřena čistě na podporu vzniku deseti nových aliancí. Další informace a výsledky naleznete také v tiskové zprávě Evropské komise