Erasmus+ sport

  Projekty mezinárodních mobilit pro trenéry a zaměstnance v oblasti sportu jsou určené veřejným a soukromým organizacím, které jsou aktivní na poli zájmového sportu. Cílem aktivity je budovat a rozvíjet kapacity ve sportovním odvětví napříč celou Evropou.

  Projekty mobility zaměstnanců v oblasti sportu

  Projekty mobilit jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy trenérů a dalších zaměstnanců v oblasti sportu, kterým umožňují získávat cenné zkušenosti, know-how a posilují jejich profesní rozvoj. Projekty také umožňují budovat mezinárodní kapacity v oblasti sportu.

  Jaké jsou podporované aktivity?

  • Stínování na pracovišti (Job shadowing)

   V rámci projektů zaměřených na stínování na pracovišti zaměstnanci sportovních organizací vycestují do hostující organizace, kde mohou pozorovat každodenní činnosti, učit se novým postupům a dovednostem a získávat nové zkušenosti, které následně využijí při své vlastní práci.

   • Do projektu musí být zapojeny alespoň 2 organizace – žadatel a partner/partneři.
   • Délka aktivity je 2-14 dní
   • Počet účastníků je maximálně 10
   • Aktivity se musí konat v členském státě EU, nebo třetí zemi přidružené k programu
  • Trénování v hostitelské organizaci

   Projekty zaměřené na trénování v hostitelské organizaci umožňují pořádání mezinárodních aktivit pro trenéry, které jsou zaměřené na sdílení zkušeností mezi trenéry, rozvoj trenérských kompetencí a získávání nových zkušeností.

   • Do projektu musí být zapojeny alespoň 2 organizace – žadatel a partner/partneři
   • Délka aktivity je 15-60 dní
   • Počet účastníků je maximálně 10
   • Aktivity se musí konat v členském státě EU, nebo třetí zemi přidružené k programu

  Jaké země se mohou do programu zapojit?

  Partnerské organizace v projektech mobilit mohou být z následujících zemí: 

  Programové země 

  • členské státy EU (27 zemí) 
  • Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko 

  Kdo může zažádat o grant?

  Organizace a instituce z programových zemí, konkrétně: 

  • Veřejná organizace aktivně působící v oblasti sportu a fyzických aktivit na zájmové úrovni (grassroot)
  • Soukromá organizace aktivně působící v oblasti sportu a fyzických aktivit na zájmové úrovni (grassroot)
  • Místní veřejný orgán 
  • Organizace působící v profesionálním sportu, pokud bude projektem zajištěn rozvoj sportu na základní – zájmové úrovni (grassroot)

  Kdo se může zapojit?

  • Trenéři a jiní pracovníci v oblasti sportu v zájmových sportovních organizacích
  • Pracovníci v oblasti sportu na jiné než zájmové úrovni (včetně těch, kteří se věnují duální kariéře ve sportu i mimo oblast sportu), pokud účast těchto pracovníků může být přínosem pro zájmový sport
  • Dobrovolníci (jiní než trenéři) ve sportovních organizacích

  Účastníci aktivit nemohou být v roli sportovců.

  Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

  • Organizační podpora

  Příspěvek 350 EUR na každého účastníka na náklady přímo související s realizací projektu.

  • Cestovní náklady

  Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků, který pokrývá cestu na vzdělávací aktivitu a zpět.

  Účastník může získat zvýšený příspěvek, tzv. Green Travel, pokud se rozhodne zvolit ekologičtější způsob dopravy (vlak, autobus aj.).

  V případě, že příspěvek na dopravu nepokryje skutečné výdaje na cestu, je možné požádat o Mimořádné náklady na cestu. Z příspěvku můžete zaplatit až 80 % reálných cestovních nákladů. Podrobnější informace vám sdělí náš odborný referent (viz sekce "kontakty" na této stránce).

  • Pobytové náklady

  Příspěvek je určen pro účastníky na pobytové a jiné náklady vzniklé během mobility. Částka je stanovená dle cílové země. Výčet zemí, které patří do jednotlivých skupin, je k nalezení v Příručce programu.

  Skupina zemí 1: 180 EUR na účastníka/ 1 den
  Skupina zemí 2: 160 EUR na účastníka/ 1 den
  Skupina zemí 3: 140 EUR na účastníka/ 1 den

  • Podpora přípravných návštěv

  Pokud je pro správný průběh projektu potřeba realizovat přípravnou návštěvu, je možné zažádat o příspěvek ve výši 680 EUR na účastníka, maximálně však pro 2 účastníky přípravné návštěvy.

  • Podpora inkluze

  Patří sem náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi, vyplácí se 125 EUR na účastníka.

  Dále se jsou hrazeny dodatečné náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami. Náklady musí být odůvodněny v žádosti a v případě schválení jsou propláceny ve 100 % výši.

  • Mimořádné náklady

  Jedná se o příspěvek na náklady potřebné k zapojení všech účastníků, např. víza, očkování, povolení k pobytu, lékařské osvědčení apod. V případě schválení jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

  • Jazyková podpora

  Jedná se o příspěvek 150 EUR na účastníka.

  Příspěvek je určen na náklady spojené s učením jazyka, který budou účastníci potřebovat využít v průběhu projektu.

  Jak podat žádost o podporu projektu?

  1. Seznamte se s Příručkou programu. Zde najdete veškeré informace k programu Erasmus+ Sport, včetně pravidel financování nebo kritérií pro udělení grantu. V případě nejasností se neváhejte obrátit na jednoho z našich konzultantů (viz. Kontakty na této stránce)
  2. Pokud již vážně uvažujete o projektu, přihlaste se na naše informační semináře, které pravidelně pořádáme. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události
  3. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, díky kterému dostanete přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login ještě nemáte, vytvořte si ho.
  4. Každá organizace, která žádá o grant v programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID). Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či skupina ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte. 
  5. Vyplňte projektovou žádost
  6. Po vyplnění a odeslání žádosti získáte potvrzení s číslem projektu. Nyní již zbývá jen počkat na výsledek, který můžete očekávat do 3 měsíců od data uzávěrky. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách.