Výjezdy a pobyty

​​​​​​Fondy EHP podporují studijní pobyty mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem za účelem zlepšení dovedností a kompetencí žáků, studentů, ale stejně tak pracovníků ve vzdělávání.

Fondy EHP - Logo

Obecné podmínky 

Jednotlivec nemůže podat žádost sám za sebe – vždy musí být součástí projektu, který předkládá instituce, na níž studuje nebo pracuje.

Do projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – typicky to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně. Více informací o projektech mobilit najdete v sekci projekty a granty.

 

Kontaktujte nás

Přehled projektů schválených ve druhých výzvách

Přečtěte si, jaké projekty byly schválené ve druhém kole výzev Fondů EHP v roce 2020.

Studenti SŠ

Jakých aktivit se můžu zúčastnit? 

 • Výjezd skupiny studentů do partnerské školy, během kterého se mohou seznámit nejen se svými zahraničními spolužáky, ale i s  odlišným prostředím, kulturou i výukou. Výjezdu se může zúčastnit skupina až 20 žáků. 
 • Studijní pobyt na partnerské škole v  zahraničí. Tato aktivita je vhodná pro jazykově připravené a samostatné studenty. 
 • Praktické stáže v  podniku nebo partnerské škole, během níž lze absolvovat (povinnou) praxi a zároveň si vyzkoušet práci v  jiném prostředí, jazyce i kolektivu.  

Kdo může vyjet? 

Aby mohl student SŠ vyjet do zahraničí, musí mu být alespoň 14 let. Za výběr a přípravu jednotlivých studentů zodpovídá jejich škola. Administrativa před a po výjezdu není složitá – každý účastník musí mít předem stanovený program výjezdu a po návratu odevzdá krátkou závěrečnou zprávu.  

Kam mohu vycestovat? 

Do Norska, Lichtenštejnska a na Island. 

Studenti z těchto států mohou také přijet za studiem nebo praktickou stáží do České republiky. 

Na jak dlouho? 

 • Výjezd skupiny studentů do partnerské školy může trvat 5 dní až 4 týdny.    
 • Studijní pobyt může trvat 1 až 6 měsíců. 
 • Praktická stáž v  podniku nebo partnerské škole může být v  délce 5 dnů až 4 týdny.  

Jakou finanční podporu dostanu? 

Student může získat finanční příspěvek na cestu a pobyt v  zahraničí – základní sazba je 150 eur na den. Studenti ze znevýhodněných skupin pak mohou získat ještě zvláštní podporu. 

Jak se přihlásit?

Studenti se musí obracet na svou školu, která může žádost předložit. Jednotlivec nemůže podat žádost sám za sebe. Bližší informace o projektech mobilit a podávání žádosti najdete v části Projekty mobilit.

Studenti VŠ

Jakých aktivit se můžu zúčastnit? 

 • Studijní pobyt na partnerské škole, který může mít podobu krátkodobých intenzivních kurzů (např. letních škol) nebo naopak semestrálních pobytů. Během pobytu může student také pracovat na své závěrečné práci.  
 • Praktická stáž, během které mohou studenti absolvovat (povinnou) praxi, a zároveň si vyzkoušet práci v  jiném prostředí, jazyce i kolektivu. Přijímající organizací mohou být firmy, vzdělávací střediska, výzkumné nebo kulturní instituce atd. Budoucí učitelé si mohou vyzkoušet, jak se s dětmi pracuje v  zahraničních školách nebo školkách.  

Studijní pobyt je možné kombinovat s praktickou stáží. 

Kdo může vyjet? 

Účastnit se mohou studenti zapsaní ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských programů.  

Za výběr a přípravu jednotlivých studentů zodpovídá jejich škola. Administrativa před a po výjezdu není složitá – každý účastník musí mít předem stanovený program výjezdu a po návratu odevzdá krátkou závěrečnou zprávu.  

ECTS kredity získané během pobytu by měla vysílající instituce po návratu uznat.   

Kam mohu vycestovat? 

Do Norska, Lichtenštejnska a na Island. 

Studenti z těchto států mohou také přijet za studiem nebo praktickou stáží do České republiky. 

Na jak dlouho? 

 • V  případě studijního pobytu lze vyjet na 14 dní až 6 měsíců.   
 • Praktické stáže mohou trvat od 1 do 6 měsíců.  

Jakou finanční podporu dostanu? 

Student může získat finanční příspěvek na cestu a pobyt v  zahraničí – základní sazba je 1200 eur na měsíc. Studenti ze znevýhodněných skupin pak mohou získat ještě zvláštní podporu. 

Jak se přihlásit?

Studenti se musí obracet na svou školu, která může žádost předložit. Jednotlivec nemůže podat žádost sám za sebe. Bližší informace o projektech mobilit a podávání žádosti najdete v části Projekty mobilit.

Pracovníci VŠ

Jakých aktivit se můžu zúčastnit? 

 • Výukový pobyt, během kterého se účastník podílí na výuce na partnerské škole (v minimálním rozsahu 8 hodin týdně). Výuka může mít podobu přednášek, seminářů, konzultací, vedení závěrečných prací atd.  
 • Školení, ať už v  podobě vzdělávacích kurzů, nebo náslechů a stínování na pracovišti partnerské organizace.  

Výukový pobyt a školení je možné kombinovat. V  takových případech se povinný rozsah výuky snižuje na 4 hodiny týdně. 

Kdo může vyjet? 

Účastnit se mohou akademičtí i neakademičtí zaměstnanci vysokých škol (soukromých, státních i veřejných). 

Za výběr a přípravu jednotlivých účastníků zodpovídá jejich zaměstnavatel. Administrativa před a po výjezdu není složitá – každý účastník musí mít předem stanovený program mobility a po návratu odevzdá krátkou závěrečnou zprávu.  

Kam mohu vycestovat? 

Do Norska, Lichtenštejnska a na Island. 

Pracovníci z těchto států mohou také přijet pracovat nebo vyučovat do České republiky. 

Na jak dlouho? 

 • Výukový pobyt i školení může trvat 5 dní až 4 týdny (včetně cesty).    

Jakou finanční podporu dostanu? 

Účastník může získat finanční příspěvek na cestu a pobyt v zahraničí – základní sazba je 1250 eur na týden. 

Jak se přihlásit?

Zájemci se musí obracet na svou školu, která může žádost předložit. Jednotlivec nemůže podat žádost sám za sebe. Bližší informace o projektech mobilit a podávání žádosti najdete v části Projekty mobilit.

Pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ nebo experti na oblast školního vzdělávání

Jakých aktivit se můžu zúčastnit? 

 • Výukový pobyt, během kterého se učitelé podílí na výuce na partnerské škole.  
 • Studijní návštěva nebo školení, během kterých pedagogové či experti na oblast školního vzdělávání například stínují své zahraniční kolegy při každodenní činnosti a seznamují se s  obsahem jejich práce. 

Kdo může vyjet? 

 • Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ, ZŠ, SŠ, 
 • Zaměstnanci veřejných institucí aktivních v oblasti vzdělávání na národní úrovni (např. NPI, ČŠI), 
 • Zaměstnanci krajů a obcí (zřizovatelů škol). 

Za výběr a přípravu jednotlivých účastníků zodpovídá jejich zaměstnavatel. Administrativa před a po výjezdu není složitá – každý účastník musí mít předem stanovený program mobility a po návratu odevzdá krátkou závěrečnou zprávu.  

Kam mohu vycestovat? 

Do Norska, Lichtenštejnska a na Island. 

Pracovníci z těchto států mohou také přijet pracovat nebo vyučovat do České republiky. 

Na jak dlouho? 

Mobilita může trvat 5 dní až 4 týdny (včetně cesty).    

Jakou finanční podporu dostanu? 

Účastník může získat finanční příspěvek na cestu a pobyt v zahraničí – základní sazba je 200 eur na den.

Jak se přihlásit?

Zájemci se musí obracet na svou školu, respektive svého zaměstnavatele, který může žádost předložit. Jednotlivec nemůže podat žádost sám za sebe. Bližší informace o projektech mobilit a o podávání žádosti najdete v části Projekty mobilit