Fondy EHP - Logo

Cíl programu

Program si klade za obecný cíl zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v  České republice. Přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posiluje spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Česká republika je příjemcem Fondů EHP od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru. Již ve dvou programových obdobích (2004-2009 a 2009-2014) se dočkaly podpory projekty za téměř 243 milionů eur, z čehož více než 6 milionů eur bylo vyčleněno na oblast vzdělávání.

V září 2017 byla slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí, programové období. Rozpočet Programu Vzdělávání činí 6,5 milionu eur. 

Komu je program určen

  • Žáci a studenti

  • Učitelé a zaměstnanci škol

  • Odborníci ve vzdělávání

Zapojené země

  • Česká republika
  • Norsko
  • Lichtenštejnsko
  • Island

Kontaktujte nás