Fondy EHP - Logo

Cíl programu

Cílem programu je zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Program Vzdělávání podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci studijních a výukových pobytů. Na realizaci projektů je vyčleněno téměř 7 milionů eur. V prvních třech kolech výzev bylo podpořeno 94 projektů s celkovou alokací přes 6 milionu euro.

Česká republika je příjemcem Fondů EHP od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru. Ve dvou předchozích programových obdobích (2004-2009 a 2009-2014) se dočkaly podpory projekty za téměř 243 milionů eur, z čehož více než 6 milionů eur bylo vyčleněno na oblast vzdělávání.

Podívejte se, jak se můžete zapojit do právě otevřené výzvy.

Komu je program určen

  • Žáci a studenti

  • Učitelé a zaměstnanci škol

  • Odborníci ve vzdělávání

Zapojené země

  • Česká republika
  • Norsko
  • Lichtenštejnsko
  • Island