Projekty a granty

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti v rámci dobrovolnického výjezdu, zapojením se do pracovní stáže či získáním pracovních zkušeností v zahraničí. V rámci programu jsou podporovány dobrovolnické projekty a partnerství, stáže a pracovní místa a solidární projekty.

Jaké organizace se mohou do projektů zapojit?

 • Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a předkládat žádost.
 • Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři v jednotlivých projektech.

Aktuální informace k novému programu Evropský sbor solidarity (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2021

Zjistit více

Dobrovolnické projekty

Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské potřeby, přispívat k posílení místní komunity a zároveň potenciálním dobrovolníkům umožnit nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce. Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit.

Typy projektů

 • Dobrovolnické projekty

  Projekty dobrovolnictví  cílí na mladé lidi, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění ve světě, prostřednictvím lokálních aktivit a zároveň získat cenné zkušenosti.  

  Cíle projektů 

  • Umožnit mladým lidem  reagovat na důležité společenské  změny  
  • Umožnit dobrovolníkům  nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj  
  • Zvýšit úspěšnost mladých lidí na trhu práce  
  • Rozvoj místních a regionálních organizací a komunit  

Dobrovolnické projekty mohou obsahovat následující typy aktivit: 

Individuální dobrovolnictví

Dobrovolné neplacené solidární aktivity na plný úvazek (30–36 hodin týdně) po dobu 2 až 12 měsíců. V některých případech mohou být zavedeny dobrovolnické aktivity od 2 týdnů do 2 měsíců pro mladé lidi s omezenými příležitostmi. Tento typ solidární aktivity umožní mladým lidem, aby se zapojili do každodenní práce organizace. Aktivity se mohou uskutečnit buď v zemi původu dobrovolníka (in-country) či v zahraničí (cross-border).

Dobrovolnické týmy

Skupiny 10 až 40 mladých dobrovolníků pocházejících z nejméně dvou různých zemí se můžou zapojit po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Takové aktivity s projevem solidarity by mohly zejména přispět k začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi do Evropského sboru solidarity.

Podmínky pro zapojení 

 • Organizace  musí mít buď akreditaci dobrovolnictví Erasmus+, nebo příslušnou akreditaci  Quality Label Evropského sboru solidarity pro dobrovolnictví.  
 • Do  projektu musí být zapojeny minimálně dvě organizace – jedna  hostitelská a jedna podpůrná. To však nutně neplatí pro aktivity v zemi původu dobrovolníka (národní aktivita) a pro  dobrovolnické týmy, kde je minimální požadavek mít alespoň jednu hostitelskou nebo podpůrnou organizaci.  
 • Mladí lidé vyjadřují svou ochotu účastnit se registrací v  Databázi Evropského sboru solidarity. Organizace musí vybrat účastníky prostřednictvím tohoto portálu.  

Role zúčastněných organizací

 • Hostitelská role - pokrývá celou řadu činností souvisejících s hostováním dobrovolníka ze Sboru solidarity, poradenstvím a podporou ve všech fázích projektu . 
 • Podpůrná role - vyžaduje podporu, přípravu či školení účastníků před samotným odjezdem na projekt, propojení dobrovolníka a hostitelské organizace nebo také podporu při návratu dobrovolníka zpět do země původu.

Fáze projektu

 1. Příprava (včetně praktických opatření, výběr účastníků, sestavení dohody s partnery a účastníky, jazykové / mezikulturní / obsahové přípravy účastníků před odjezdem na projekt)

 2. Realizace aktivit

 3. Následná opatření (včetně hodnocení aktivit, formální uznání vzdělávacích výsledků dobrovolníka během aktivity, vystavení certifikátu o účasti, stejně jako šíření a využití výsledků projektu)

Co je financováno? 

 • Cestovní náklady  
 • Organizační podpora (příspěvek na živobytí, podpora účastníků, náklady na řízení projektu)  
 • Kapesné pro dobrovolníky  
 • Jazyková podpora  
 • Podpora pro začleňování, pojištění  
 • Mimořádné náklady  

Postup při podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity pro rok 2021. 

 2. Registrujte svoji organizaci nebo skupinu mladých lidí na evropském portálu, kde získáte unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znovu. Číslo PIC se vám automaticky převede na číslo OID. 

 3. Ujistěte se, že  máte platnou akreditaci z programu Erasmus+ mládež (tato akreditace je  v Evropském sboru solidarity platná pouze pro Dobrovolnické projekty a partnerství a platí pouze pro programové období 2018-2021)  NEBO zažádejte  o  Quality Label (Značku kvality) nejpozději 8 týdnů před nejbližší uzávěrkou  grantových žádostí.  O  Quality Label lze zažádat prostřednictvím tohoto portálu.

 4. Pro každou aktivitu Sboru (dobrovolnické projekty, dobrovolnická partnerství, stáže  a pracovní místa) je třeba mít specifickou Quality Label. 

 5. Vyplňte  správný  online formulář žádosti  dle vybrané aktivity.  Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání.

 6. K  elektronické žádosti  přiložte  povinné přílohy : scan podepsaného čestného prohlášení a  tabulku aktivit. 

 7. Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.  

Stáže a pracovní místa

Možnosti pro mladé lidi získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti v ČR i v zahraničí, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Proč se zapojit?

 • Zúčastněné organizace z programových zemí EU získají podporu při hledání a začleňování nových zaměstnanců a stážistů z ČR i z celé EU.
 • Organizace mohou načerpat novou motivaci a nový pohled na zavedené pracovní postupy.
 • Mohou si vyzkoušet práci s mezinárodním týmem.

Typy projektů

Stáže

Pracovní stáž je na plný úvazek od 2 do 6 měsíců s možností prodloužení až na 12 měsíců. Stážistovi náleží kompenzace dle zákonů země, ve které se stáž odehrává. Stáž má výukové a tréninkové prvky, pomáhá účastníkovi získat relevantní zkušenosti pro osobní, vzdělávací, sociální, profesní vývoj a rozvíjí jeho kompetence v oblasti aktivního občanství. Stáž nikdy nesmí být náhradou pracovního poměru. Projekt se může odehrávat v ČR nebo v zemích EU.

Pracovní místa

Plně placená práce s výukovými a tréninkovými prvky. Projekt se může odehrávat v ČR nebo v zemích EU. Pracovní praxe jsou na plný úvazek od 3 do 12 měsíců. 

Podmínky pro zapojení

 • Žadatelská organizace musí mít příslušnou akreditaci Quality Label Evropského sboru solidarity pro stáže či pracovní místa.
 • Mladí lidé vyjadřují svou ochotu účastnit se registrací v Databázi Evropského sboru solidarity. Organizace musí vybrat účastníky prostřednictvím tohoto portálu.

Co je financováno?

 • Cestovní náklady
 • Organizační podpora (podpora účastníků, náklady na řízení projektu)
 • Relokační příspěvek pro účastníky
 • Jazyková podpora
 • Podpora začleňování
 • Pojištění
 • Mimořádné náklady

Postup při podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity pro rok 2020. 

 2. Registrujte svojí organizaci nebo skupinu mladých lidí na evropském portálu, kde získáte unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se vám automaticky převedlo na číslo OID. 

 3. Ujistěte se, že  máte platnou akreditaci z programu Erasmus+ mládež (tato akreditace je  v Evropském sboru solidarity platná pouze pro Dobrovolnické projekty a partnerství a platí pouze pro programové období 2018–2021)  NEBO zažádejte o  Quality Label (Značku kvality) nejpozději 8 týdnů před nejbližší uzávěrkou  grantových žádostí.  O  Quality Label lze zažádat prostřednictvím  tohoto portálu.  

 4. Pro každou aktivitu Sboru (dobrovolnické projekty, dobrovolnická partnerství, stáže  a pracovní místa) je třeba mít specifickou  Quality Label. 

 5. Vyplňte  správný  online formulář žádosti  dle vybrané aktivity.  Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání!  

 6. K  elektronické žádost i přiložte  povinné přílohy:  scan podepsaného čestného prohlášení  a  tabulku aktivit. 

 7. Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.  

Solidární projekty

Solidární projekt iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která projeví solidaritu tím, že reaguje na klíčové výzvy v místní komunitě, a přispěje tak k pozitivní změně. Jedná se o národní iniciativu, která ale reflektuje evropské hodnoty.

Cíl projektů

Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Inkluze je důležitým aspektem solidárních projektů.

Kdo se může zapojit?

 • Neformální skupina nejméně pěti mladých lidí ve věku 18 až 30 let včetně, rezidenti ČR, kteří jsou zároveň registrováni v Databázi Evropský sbor solidarity.
 • Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude provádět např. administrativní úkony.
 • Skupina může využít podpory kouče.

Na co je třeba myslet?

 • Projektové období je 2–12 měsíců.
 • Uzávěrka je 2x ročně (květen, říjen).
 • Stanovit si jasné cíle projektu a aktivity, jakými je naplníte.

Co je financováno?

 • Náklady spojené s řízením projektu 500 eur/měsíc
 • Náklady na kouče 137 eur/den (max. 12 dní)
 • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti

Postup při podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity pro rok 2021. 

 2. Registrujte svojí organizaci nebo skupinu mladých lidí na evropském portálu, kde získáte unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se Vám automaticky převedlo na číslo OID. 

 3. Vyplňte správný online formulář žádosti dle vybrané aktivity. Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání!  

 4. K elektronické žádosti přiložte scan podepsaného čestného prohlášení.

 5. Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně. 

Materiály ke stažení

Příručka programu

Vzory

Přílohy grantové dohody 2020

Přílohy grantové dohody 2019

Přílohy grantové dohody 2018

Publikace

Platforma OLS (Online jazyková podpora)

Youthpass

Pojištění

Ostatní dokumenty