Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky NET aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Plánované NET akce:

 • Youth4Democracy

  Jste mladý člověk ve věku 15-20 let, který chce něco změnit v místní komunitě? Toto školení umožní 30 lidem z celé Evropy dlouhodobě zvýšit vliv na dění v jejich obcích.

 • Quality Label: Tools and methods for measuring project quality within volunteering projects

  Hlavním cílem této aktivity je diskutovat o nástrojích a metodách, které mohou hostitelské organizace využívat k měření kvality svých dobrovolnických projektů a jejich vlivu.

 • Connector 8.0 - Connecting the world by non-formal learning

  Cílem tohoto školení je vytvořit prostor, ve kterém se můžete seznámit s různými metodami neformálního vzdělávání, které lze využít v různých kontextech učení. Connector je aktivita spojená s Evropským rokem dovedností.

 • Advocate4YouthParticipation

  Tento webinář je určen pro úředníky obecních úřadů, kteří chtějí podpořit participaci mladých lidí v rozhodování v obci. Cílem je rozvoj kompetencích úředníků obcí pomocí online souboru nástrojů.

 • The (he)art of participation 2.0

  Jste pracovník obecního úřadu a chcete podpořit participaci mladých lidí ve vaší obci? Cílem tohoto semináře je pomocí online nástrojů podpořit rozvoj vašich kompetencí, které s touto tematikou souvisí.

 • Mental Health in Youth Work

  Pracujete s mládeží a zajímá Vás problematika duševního zdraví mladých lidí? Tento seminář vám pomůže lépe porozumět výzvám, kterým mladí lidé čelí, a vytvořit účinné strategie jejich podpory.

 • YOCOMO Systemic - an ETS MOOC on A Systemic Approach To Competence Development In Youth Work

  Tento online kurz se zabývá systémovými dovednosti pro pracovníky s mládeží. Nabízí inspirativní přednášky, videa, webináře, ukázky metod, praktické úkoly a nástroje.

 • Street Smart - detached youth work

  Tento seminář Vám představí novou formu práce s mládeží, která se věnuje mladým lidem na místech, ve kterých se sami shromažďují – tedy například na ulicích, v parcích nebo v místních obchodech. Seminář se zaměřuje na sdílení dobré praxe ve spojení s mládeží ve věku 10–24 let, která není propojena s mládežnickými skupinami nebo centry.

 • Activating citizens – municipalities/local authorities making use of the European Solidarity Corps

  Hlavním cílem tohoto webináře je motivovat obce, aby využívaly program Evropský sbor solidarity a podpořily tak aktivní zapojení mladých lidí s cílem dosáhnout sociální soudržnosti v lokálních komunitách.

 • MeetUp online SoliDARE 2023 - Emotional first aid 

  Cílem SoliDARE je propojit zástupce organizací a neformálních skupin zapojených do Evropského sboru solidarity. Tato aktivita je první ze dvou online setkání, které se konají před rezidenční akcí SoliDARE, a zabývá se duševním zdravím při práci s mládeží v rámci Evropského sboru solidarity.  

 • EXIT 3.0 - Experiential Learning for Inclusion 

  Pracujete s mládeží a chcete si oživit své vědomosti o nástrojích v oblasti inkluze? Cílem tohoto školen je nejen objevovat inovativní inkluzivní vzdělávací metody, ale například i proškolit účastníky v tom, jak tvořit aktivity, které budou všem přístupné.