Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky NET aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Plánované NET akce:

 • ON/OFF – Online and Offline Tools in Youthwork

  Tréninkový kurz ON/OFF je určen všem, kteří pracují s mládeží a chtějí zefektivnit a zatraktivnit svou práci pomocí digitálních nástrojů. Zaměříme se na jejich využití, gamifikaci a propojení online a offline prostředí.

 • Youth@Work - Connecting entrepreneurial learning and solidarity opportunities

  Mezinárodní seminář zaměřený na podnikatelské učení a příležitosti v programech Evropský sbor solidarity a Erasmus+. 

 • European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

  Jste organizace zapojená do dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropský sbor solidarity? Chcete zvýšit kvalitu vašeho projektu? Přihlaste se na seminář, kde se seznámíte s dalšími organizacemi a načerpáte inspiraci ze zahraničních projektů.

 • Youth Participation Forum - Fostering Youth Participation in Democratic Life

  Pracujete s mladými lidmi a zajímáte se o jejich zapojení do demokratického života v Evropě? Zúčastněte se konference, která se věnuje zapojení mladých lidí do Evropských programů zaměřených na sektor mládeže. Součástí konference je i předávání cen SALTO 2022.

 • Green Fingers - Supporting ESC organisations to address the Sustainability priority.

  Seminář je zaměřený na podporu priority udržitelnosti ve všech projektech a aktivitách Evropského sboru solidarity a na propagaci ekologicky udržitelného a zodpovědného přístupu zúčastněných organizací a jednotlivců.

 • Mental wellness - resilience and mental health at European Solidarity Corps volunteering projects

  Cílem školení je poskytnout účastníkům praktické psychologické a koučovací metody a nástroje, pomocí kterých budou moci podpořit psychickou pohodu a odolnost dobrovolníků Evropského sboru solidarity i sebe sama.

 • fYOUture - future of YOUth Youth Voicing Conference

  Tato konference chce postavit účastníky do středu procesu, pro sběr názorů a zkušeností s evropskými programy zaměřenými na mládež. Na interaktivních workshopech se tedy jednak budete mít prostor sami k tématu vyjádřit a i si vyslechnout zkušenosti ostatních.

 • European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps, Türkiye

  Jste organizace zapojená do dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropský sbor solidarity? Chcete zvýšit kvalitu vašeho projektu? Přihlaste se na seminář, kde se seznámíte s dalšími organizacemi a načerpáte inspiraci ze zahraničních projektů.