Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky NET aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Plánované NET akce:

 • Get into Volunteering Projects for ALL – Greece

  Pracujete s mladými lidmi ze znevýhodněného prostředí? Hledáte cestu, jak je zapojit do dobrovolnických aktivit, a ještě nemáte zkušenosti s programem Evropský sbor solidarity? Přihlaste se na tréninkový kurz pro nováčky v programu a naučte se organizovat inkluzivní dobrovolnické projekty.

 • The Power of Non Formal Education

  Věnujete se práci s mládeží? Přihlaste se na školení zaměřené na zlepšení dopadů neformálního vzdělávání mládeže a posílení aktivní role mladých lidí ve společnosti (na místní i evropské úrovni). Zapojte se a objevte výhody různých forem vzdělávání i vy! 

 • Online Challenge - Develop your quality E+/ESC project focused on youth participation

  Využijte možnosti podat kvalitní žádost v programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity, a to už v 1. kole výzvy v únoru 2024. Pokud se věnujete práci s mládeží a chcete přispět k pozitivní změně ve svém okolí, neváhejte se přihlásit! Dozvíte se o různých možnostech zapojení mládeže do společenského dění, ale především se naučíte přetavit nápad v kvalitní projektovou žádost. 

 • Sexual Health, Sexual Identity and Positive Relationships

  Školení zaměřené na téma sexuálního zdraví, sexuální identity a vztahů s cílem poskytnout pracovníkům s mládeží potřebné nástroje, dovednosti a znalosti k sebevědomému vedení konverzací s mladými lidmi na toto téma. Součástí kurzu je také představení grantových příležitostí programu Erasmus+.