Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

Dle charakteru akce obdržíte buď finanční příspěvek v podobě pevně stanovené částky, případně vám bude podpora poskytnuta na základě zpětného proplacení 80 % nákladů, které vám vznikly ve spojitosti s účastí na semináři. Ohledně konkrétní varianty finanční podpory budete v případě výběru k účasti na akci s předstihem informováni zástupcem Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Online aktivity

Výše zmíněné formy finanční podpory se týkají zpravidla aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit však probíhá formou online konferencí či seminářů, které jsou obvykle zdarma. I zde však mohou existovat výjimky dle charakteru dané aktivity a v případě potřeby bude účastníkovi poskytnuta adekvátní finanční podpora.

Aktuální nabídka

Seznam pořádaných akcí

 • Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

  Pracujete s mládeží nebo jste zastupitelem obce? Chcete podpořit soudržnost komunity a posílit solidaritu ve vaší obci? Pak se připojte k online semináři, na kterém vám představíme program Evropský sbor solidarity a jeho možnosti. Mezi hlavní témata programu patří aktivní občanství, dobrovolnická angažovanost nebo zvýšení zaměstnatelnosti.

 • European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

  Jste organizace zapojené do dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropského sboru solidarity? Chcete zvýšit kvalitu vašeho projektu a zajistit pozitivní dopad na dobrovolníky? Připojte se k semináři, kde se můžete seznámit s jinými organizacemi a načerpat dobrou praxi ze zahraničních projektů.

  • Termín akce: 8.-12.11.2021 fyzicky, nebo 8.-18.11.2021 online
  • Termín pro podání přihlášky: 30.9.2021
  • Země: Albánie
  • Forma konání: dle restrikcí spojených s pandemií COVID-19
  • Další informace a přihlašování
 • Community Impact in Practice: Introducing the brand-new guide

  Zajímá vás, co znamená komunita? Co je to dopad a jak jej využít pro své projekty? Organizacím a pracovníkům s mládeží nabízíme příležitost poznat čerstvě vydanou praktickou příručku o dopadu mezinárodní spolupráce.

 • Blended event: Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

  Zajímá vás dobrovolnictví v rámci programu Evropský sbor solidarity? Jste nová organizace, nebo jste zkušení žadatelé? Naším cílem je vás propojit. Zkušení žadatelé mohou předat své cenné zkušenosti novým organizacím a nováčci mohou přinést nová témata a rozšířit tak pole dobrovolnictví.

 • European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions

  Jste organizace zapojené do dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropského sboru solidarity? Chcete zvýšit kvalitu vašeho projektu a zajistit pozitivní dopad na dobrovolníky? Připojte se k semináři, kde se můžete seznámit s jinými organizacemi a načerpat dobrou praxi ze zahraničních projektů.

  • Termín akce: 8.-12.11.2021
  • Termín pro podání přihlášky: 30.9.2021
  • Země: Gruzie
  • Forma konání: dle restrikcí spojených s pandemií COVID-19
  • Další informace a přihlašování