Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

Dle charakteru akce obdržíte buď finanční příspěvek v podobě pevně stanovené částky, případně vám bude podpora poskytnuta na základě zpětného proplacení 80 % nákladů, které vám vznikly ve spojitosti s účastí na semináři. Ohledně konkrétní varianty finanční podpory budete v případě výběru k účasti na akci s předstihem informováni zástupcem Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Online aktivity

Výše zmíněné formy finanční podpory se týkají zpravidla aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit však probíhá formou online konferencí či seminářů, které jsou obvykle zdarma. I zde však mohou existovat výjimky dle charakteru dané aktivity a v případě potřeby bude účastníkovi poskytnuta adekvátní finanční podpora.

Aktuální nabídka

V současné době nejsou naplánované žádné akce.