Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky NET aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Plánované NET akce:

 • The Power of Non Formal Education

  Školení je zaměřené na využití neformálního vzdělávání v praxi. Školení je určené pro pracovníky s mládeží a koordinátory projektů mládeže, budou během něj využívány metody neformálního vzdělávání.

 • International Solidarity Project Meet-Up

  Setkání je určené pro všechny realizátory nebo bývalé realizátory solidárních projektů. Hlavním cílem je vytvořit prostor pro rozvoj evropské komunity, kde mohou účastníci sdílet své úspěchy a příklady dobré praxe, vyměňovat si znalosti a inspirovat se pro budoucí spolupráci.

 • YOCOMO - be(come) civically engaged

  Kurz je určený pro pracovníky s mládeží; jeho náplní je reflektovat a prozkoumávat kompetenci aktivního občanství na evropské úrovni práce s mládeží.

 • ESC Volunteering Teams: Networking and Partnership Building / GERMAN speaking

  Aktivita si klade za cíl vybudovat partnerství pro založení německy mluvících dobrovolnických týmů v rámci Evropského sboru solidarity. Pracovní jazyk aktivity je němčina.  

 • Digital Youth Work - State of Play - Moving Forward

  Dvoudenní diseminační seminář, který si klade za cíl shromáždit pracovníky s mládeží a seznámit je s aktuálními klíčovými poznatky v oblasti digitalizace práce s mládeží. 

 • Call for Digital Transformers

  Tento dlouhodobý kurz je zaměřený na digitalizaci práce s mládeží a je určený pro pracovníky s mládeží, kouče a koordinátory projektů mládeže. Dozvíte se nové informace například o digitálním well-beingu nebo o právu v digitálním prostoru.

 • Youth@Work - Tools for Youth Employability and Entrepreneurship

  Interaktivní konference, která vytváří prostor, kde mohou (nejen) pracovníci s mládeží sdílet nástroje a postupy, pomocí kterých podporují posílení ekonomického postavení mladých lidí a jejich zaměstnatelnosti.

 • Sustain-Mobility - EPLM Conference

  Sustain-Mobility je čtvrtou konferencí evropské platformy vzdělávací mobility, která je zaměřená na zlepšení kvality aktivit vzdělávací mobility a zároveň se také zaměřuje na udržitelnost v rámci mobility.

 • Contact Seminar South-Med & programme countries– In French / Séminaire de contact

  Síťovací aktivita ve francouzském jazyce, jejímž cílem je propojit organizace programových zemí Evropské unie a zemí jižního středomoří a pomoci jim navázat spolupráci v rámci evropských programů mládeže. Aktivita se bude zaměřovat na evropské dobrovolnické programy.

 • Networking Activities ESC Programme: INTERNATIONAL TRAINING COURSE FOR COACHES IN ESC PROGRAMME

  Jste koučem v rámci Evropského sboru solidarity nebo je součástí vaší práce podporovat mladé lidi zapojené do tohoto programu? Pak je tento kurz určený pro vás – zaměřuje se na zlepšení kvality koučování v rámci Evropského sboru solidarity.

 • Net Activities ESC Programme: International Training Course for Mentors of European Solidarity Corps’ Volunteers

  Školení je určené mentorům dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity. Jeho cílem je zvýšit povědomí o důležitosti mentorské role a rozvinutí kompetencí, které jsou potřebné ke kvalitnímu mentoringu v rámci dobrovolnických projektů.

 • Study visit on Local Youth Work - Lithuania 2023

  Tato studijní návštěva si klade za cíl shromáždit (nejen) pracovníky s mládeží a přiblížit jim, jak probíhá práce s mládeží v Litvě. Účastníci mimo jiné navštíví i mládežnická centra a setkají se s místními pracovníky s mládeží.

 • Young newcomers (asylum seekers/refugees) at the core of local communities

  Jste sociální pracovník, pracovník s mládeží nebo koordinátor projektu, ve kterém přímo pracujete s mladými uprchlíky a žadateli o azyl? Pak je tato studijní návštěva určená pro vás. Hlavním cílem návštěvy je podpořit výměnu nápadů na řešení problematiky žadatelů o azyl.

 • EAT SNAC_STUDY VISIT

  Věnujete se výzkumu v oblasti mládeže? Pak je pro vás určena tato studijní návštěva, kde se podíváte do organizací, které poskytují služby znevýhodněným mladým lidem v Irsku.

 • Mentoring under Construction – international seminar on mentoring within ESC programme in Vilnius

  Školení je určené pro mentory dobrovolníků v rámci Evropského sboru solidarity a pro koordinátory projektů. Cílem je mimo jiné sdílení dobré praxe, propojení mentorů v Evropě a identifikace budoucích kroků pro zlepšení společné práce a podpory.

 • The Power of Non Formal Education – Germany

  Pracujete s mládeží a věnujete se neformálnímu vzdělávání? Toto školení má za cíl zvýšit dopad neformálního vzdělávání a vytvořit tak příležitosti, které podpoří mladé lidi, aby se stali aktivními členy společnosti na lokální i na evropské úrovni.

 • Youth@Work - The impact of youth work on youth employability and entrepreneurship

  Tento seminář se zaměřuje na práci s mládeží a na to, jak může pozitivně ovlivnit zaměstnanost a podnikání mladých lidí. Jedním z cílů semináře je sesbírat konkrétní příklady pozitivního vlivu práce s mládeží.