Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky NET aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Plánované NET akce:

 • Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work

  Cílem 4-6 webinářů je poskytnout informace o způsobech a možnostech digitální práce s mládeží v Evropě, sdílení zkušeností a propojení organizací, které se tématu věnují.

 • TICTAC Training Course & Partnership Building Activity

  Pracujete s mládeží nebo jste koordinujete projekty práce s mládež? Pak právě vám nabízíme tréninkový kurz TICTAC zaměřený na dlouhodobé strategické plánování a projektový cyklus.

 • SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

  Jste koordinátor/ka dobrovolnického projektu nebo člen/ka realizačního týmu solidárního projektu v rámci programu Evropský sbor solidarity? Přihlaste se, poznejte své kolegy na mezinárodním poli a vytvářejte komunitu, se kterou můžete sdílet své zkušenosti a nechat se inspirovat.

 • E-Motions

  Pracujete s mládeží, jste mentor/ka nebo školitel/ka v rámci programu Evropský sbor solidarity? Chcete pomoci mladým lidem, kteří jsou zapojeni do dlouhodobých aktivit, aby se cítili co nejlépe? Zúčastněte se tréninkového kurzu věnovanému mentálnímu zdraví a well-beingu.

 • Green Fingers - Supporting ESC organisations to address the Sustainability priority

  Hlavním cílem kurzu je podpora environmentální udržitelnosti dobrovolnických projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Pokud jste z organizace, která vysílá nebo přijímá dobrovolníky a chcete své projekty rozvíjet v oblasti udržitelnosti, neváhejte se přihlásit!

 • Connector 7.0 - Connecting the world by non-formal learning

  Connector vytváří prostor věnovaný hlubšímu seznámení s různými nástroji neformálního učení vhodných při práci s inkluzí a diverzitou (včetně práce s migranty a uprchlíky). Školení doporučené pro pracovníky s mládeží a pracovníky ve vzdělávání.

 • fYOUture - future of YOUth Youth Voicing Conference

  Třídenní konference chce postavit účastníky do středu procesu, pro sběr názorů a zkušeností s evropskými programy zaměřenými na mládež. Na interaktivních workshopech se tedy jednak budete mít prostor sami k tématu vyjádřit a i si vyslechnout zkušenosti ostatních.

 • Study visit in Lithuania: Explore the programme possibilities available to youth with intellectual disabilities

  Na setkání pro organizace pracující s mladými lidmi s mentálním postižením bude probíhat představení dobré praxe a možností zapojení do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Také bude kladen důraz na to, aby účastníci měli příležitost navázat spolupráci s organizacemi v zahraničí.

 • Youth@Work Bridges Youth Work and Volunteering Flagship Conference

  Konference pro zástupce různých odvětví práce s mladými lidmi si klade za cíl představit, jak lze skrze dobrovolnictví a podporu pracovních příležitostí pro mladé přispívat k jejich rozvoji a pozdějšímu uplatnění na trhu práce.

 • APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth’ Programmes (and related) for international youth work

  Ochutnávkové školení se zaměří zejména na možnosti programu Erasmus+, částečně přestaví i Evropský sbor solidarity. Účastníci získají představu o tom, co to znamená pracovat s mladými lidmi v mezinárodním prostředí.

 • Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

  Událost zaměřená na budování partnerství v rámci mezinárodní komunity programu Evropského sboru solidarity. Účastnit se mohou zástupci organizací, ve kterých již běží dobrovolnické aktivity i těch, které je teprve plánují.