Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky NET aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Plánované NET akce:

 • Confident Youth Worker: The Assertive Approach

  Chcete se naučit být asertivnější a působit sebevědoměji v práci s mládeží? Ponořte se do tohoto tématu v rámci školení “Confident Youth Worker: The Assertive Approach” a získejte nástroje a kompetence, které vám usnadní práci s touto věkovou skupinou. 

 • Europe Talks Solidarity

  Zúčastněte se konference na téma solidarity a její role v demokratickém prostředí Evropy. Cílem je představit solidaritu z různých úhlů pohledu a konstruktivně a kriticky diskutovat o jejím významu pro aktivní občanskou participaci. 

 • Volunteering Teams as a Tool to support Inclusion

  Pracujete v oblasti týmového dobrovolnictví a chcete se propojit s organizacemi s podobnými zájmy? Přihlaste se na seminář zaměřený na networking s důrazem na zahrnutí inkluzivních prvků v potenciálních společných projektech v rámci programů Erasmus + a Evropský sbor solidarity. 

 • The Power of Non Formal Education

  Věnujete se práci s mládeží? Přihlaste se na školení zaměřené na zlepšení dopadů neformálního vzdělávání mládeže a posílení aktivní role mladých lidí ve společnosti, a to jak na místní, tak i evropské úrovni. Zapojte se a objevte výhody neformálního vzdělávání! 

 • Democracy Reloading Webinars on youth participation in municipal decisions in 2024

  Chcete se dozvědět více o možnostech zapojení mladých lidí do místní politiky? Zajímáte se o podporu politické angažovanosti mladých z pozice úředníka nebo pracovníka s mládeží? Neváhejte se přihlásit na sérii webinářů zaměřených na tuto tématiku. 

  • Termín: 8. 5. 2024 (a dále 19. 6., 25. 9. a 6. 11.)  
  • Termín pro podání přihlášky: do 5. 5. 2024 
  • Země: Belgie 
  • Forma konání: online 
  • Další informace a přihlašování
 • Street Smart – detached youth work

  Zúčastněte se semináře zaměřeného na navazování kontaktů v méně probádaných oblastech práce s mládeží. Součástí semináře je také sdílení dobré praxe a napojení mladých lidí ve věku 10 až 24 let na mládežnické skupinky a volnočasová centra v jejich okolí.   

 • SoliDARE European meeting for organizations in the European Solidarity Corps

  Zúčastněte se konference pro zástupce organizací zapojených do programu Evropský sbor solidarity a pomozte tak šířit povědomí o tomto programu ve společnosti. Budete mít možnost seznámit se s ostatními organizacemi, vzájemně se inspirovat a podílet se na programu setkání. 

 • Sustainable Development and Youth Work

  Přihlaste se na dvoudenní školení určené pro pracovníky s mládeží. Školení mají na starosti odborníci na problematiku udržitelnosti z UNESCO, jeho cílem je povzbudit pracovníky s mladými lidmi k tomu, aby získali kompetence a znalosti potřebné k začlenění udržitelnosti do jejich každodenní práce. 

 • Project Lab for Solidarity Projects (IN GERMAN LANGUAGE)

  Přihlaste se na workshop pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let zaměřený na solidární projekty. Účastníkům budou vysvětleny základní aspekty solidárních projektů podle motta „Od nápadu k žádosti“. Školení bude probíhat v německém jazyce. 

 • Beyond Borders Stakeholder Conference – Creating a Positive Impact through Cooperation

  Máte zájem podílet se na podobě budoucí spolupráce mezi programovými a partnerskými zeměmi v rámci evropských mládežnických programů? Pokud ano, zúčastněte se této konference spolu se zkušenými stakeholdery a pracujte s nimi na možnostech dalšího rozvoje programů. 

 • 18th International Tool Fair – Tech-tonic Motions in Learning – ITFXVIII

  Zúčastněte se 18. Ročníku mezinárodní konference zaměřené na vzdělávací nástroje. Konference vám nabídne příležitost spolupracovat, učit se novým věcem a sdílet své know-how o inovativních metodách a dobré praxi ve formálním i neformálním vzdělávání.