Networking activities

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na každou aktivitu je omezen, doporučujeme vyplnit přihlášku pečlivě a odpovědět co možná nejpodrobněji na všechny otázky.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

Dle charakteru akce obdržíte buď finanční příspěvek v podobě pevně stanovené částky, případně vám bude podpora poskytnuta na základě zpětného proplacení 80 % nákladů, které vám vznikly ve spojitosti s účastí na semináři. Ohledně konkrétní varianty finanční podpory budete v případě výběru k účasti na akci s předstihem informováni zástupcem Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Online aktivity

Výše zmíněné formy finanční podpory se týkají zpravidla aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit však probíhá formou online konferencí či seminářů, které jsou obvykle zdarma. I zde však mohou existovat výjimky dle charakteru dané aktivity a v případě potřeby bude účastníkovi poskytnuta adekvátní finanční podpora.

Aktuální nabídka

Seznam pořádaných akcí

 • Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

  Pracujete s mládeží nebo jste zastupitelem obce? Chcete podpořit soudržnost komunity a posílit solidaritu ve vaší obci? Pak se připojte k online semináři, na kterém vám představíme program Evropský sbor solidarity a jeho možnosti. Mezi hlavní témata programu patří aktivní občanství, dobrovolnická angažovanost nebo zvýšení zaměstnatelnosti.

 • Community Impact in Practice: Introducing the brand-new guide

  Zajímá vás, co znamená komunita? Co je to dopad a jak jej využít pro své projekty? Organizacím a pracovníkům s mládeží nabízíme příležitost poznat čerstvě vydanou praktickou příručku o dopadu mezinárodní spolupráce.

 • Blended event: Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

  Zajímá vás dobrovolnictví v rámci programu Evropský sbor solidarity? Jste nová organizace, nebo jste zkušení žadatelé? Naším cílem je vás propojit. Zkušení žadatelé mohou předat své cenné zkušenosti novým organizacím a nováčci mohou přinést nová témata a rozšířit tak pole dobrovolnictví.

 • Kick-off Event! - Strategic Cooperation with Neighbouring Partner Countries

  Zajímáte se o strategickou spolupráci s partnerskými zeměmi v rámci programů Erasmus + a Evropský sbor solidarity? Potom se zúčastněte této akce, která je vhodná pro zástupce zkušených organizací/institucí a/nebo pracovníky s mládeží.

 • See Beyond – Training of Trainers on Youthpass

  Školení pro školitele pracující s Youthpassem. Hlavním cílem školení je zvýšení kvality mládežnických projektů, podpora solidárních aktivit a neformálního učení.

 • The Power of Non-Formal Education

  Pracujete s mládeží? Přihlaste se na seminář, který bude zaměřen na metody neformálního vzdělávání, které si vyzkoušíte na vlastní kůži. Zapojte se a pociťte sílu neformálního vzdělávání.

 • Training for Mentors – online

  Chcete se stát mentorem pro zahraniční dobrovolníky nebo již jste a chcete se dále vzdělávat? Zapojte se do interaktivního online kurzu. Hlavním tématem bude role mentora dobrovolníků v rámci programu Evropský sbor solidarity.