Training and Cooperation Activities

TCA (Training and Cooperation Activities) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy a konference či výzkumné studie. Společný cíl těchto aktivit je přispět ke kvalitativnímu rozvoji programu Erasmus+ a budování kapacit účastníků ze všech oblastí vzdělávání. 

Kdo se může účastnit?

 • Účast na TCA aktivitách je možná pro zástupce všech organizací a cílových skupin ve vztahu k programu Erasmus+.
 • TCA aktivity jsou z velké části zaměřené na potenciální zájemce o vstup do programu Erasmus+. Pro ně jsou vhodné především kontaktní semináře, kde se účastníci mohou dozvědět detailní informace o programu, a především najít zahraniční partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.
 • Část aktivit však cílí také na účastníky, kteří již ve vztahu k programu Erasmus+ mají zkušenosti. Tyto účastníky mohou obohatit především konference a workshopy zaměřené na témata relevantní pro program Erasmus+.
 • Každá aktivita TCA je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na většinu aktivit se lze přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Pro přihlášení je nutné si vytvořit na platformě uživatelský účet (SALTO pro sektor Mládeže; SALTO pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). U některých aktivit poté přihlašování probíhá skrze přihlašovací formulář Domu zahraniční spolupráce. Způsob přihlašování je vždy upřesněn u konkrétní akce v aktuální nabídce.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. V případě přihlašování přes portál SALTO je nutné, aby byla přihláška vyplněna v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků každé aktivity je omezen, doporučujeme věnovat vyplnění přihlášky plnou pozornost a na všechny otázky odpovědět detailně.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky TCA aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Mládež

Akce pořádané v oblasti mládeže

 • Power of Interfaith Dialogue Seminar

  Zúčastněte se semináře, který se zaměřuje na lepší porozumění pojmu „mezináboženský dialog“ a jeho roli v práci s mládeží s rozdílným náboženským přesvědčením. Smyslem semináře je pohlížet na náboženství jako na způsob, jak podporovat porozumění, respekt a mír. 

 • Health E+Motions – International Seminar on Mental Health health in short and long-term international mobility projects

  Přihlaste se na setkání určené pro účastníky i koordinátory krátkodobých a dlouhodobých výjezdů v rámci programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Tento seminář slouží jako nástroj, který vám pomůže překonat výzvy spojené s duševním zdravím, které mohou nastat během realizace projektů. 

 • The Power of Non Formal Education

  Věnujete se práci s mládeží? Přihlaste se na školení zaměřené na zlepšení dopadů neformálního vzdělávání mládeže a posílení aktivní role mladých lidí ve společnosti (na místní i evropské úrovni). Zapojte se a objevte výhody různých forem vzdělávání i vy! 

 • Rural Youth Empowerment: Unlocking Erasmus+ & European Solidarity Corps

  Smyslem semináře je vytvoření mezinárodní sítě kontaktů pro budoucí spolupráci díky grantovým prostředkům programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Cílem je podpořit spolupráci mezi místními akčními skupinami a dalšími aktéry, kteří se podílí na rozvoji venkova a na zapojení mládeže do evropských programů. 

  • Termín: 4. – 8. 11. 2024 
  • Termín pro podání přihlášky: do 15. 9. 2024 
  • Země: Estonsko 
  • Forma konání: fyzicky (+2 online setkání) 
  • Další informace a přihlašování

Odborné vzdělávání a příprava

Akce pořádané v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • INCLUSION TOOL FOR BETTER INCLUSION AND DIVERSITY APPROACH

  Zveme vás na mezinárodní seminář, který je určen všem, které zajímá téma inkluze v projektech mezinárodních mobilit. Na akci získáte tipy, jak začlenit účastníky s omezenými příležitostmi, inspirujete se příklady existující dobré praxe a získáte cenné zahraniční kontakty, které využijete pro své budoucí projekty.  

 • THEMATIC SEMINAR ON DEMOCRATIC PARTICIPATION WITH THE FOCUS ON TOOLS FOR SCH AND VET ORGANISATIONS AND A COMBINATION WITH STUDY VISITS

  Přihlaste se na mezinárodní seminář, který se bude věnovat tématu participace. Mezi hlavní cíle semináře patří seznámení účastníků s existujícími nástroji a příklady dobré praxe. Mimo to se účastníci mohou těšit i na krátkou studijní návštěvu a networkingové aktivity.

 • HOW TO MAKE THE MOST OF ERASMUS+ TO TRAIN TOMORROW'S HEALTH PROFESSIONALS?

  Tento mezinárodní seminář je uřčen zástupcům institucí, které připravují budoucí pracovníky ve zdravotnických profesích. Ústředním tématem semináře bude prozkoumat možnosti, jak může program Erasmus+ přispět ke kvalitní přípravě studentů ve zdravotnických oborech. Seminář je vhodný pro zástupce jak středních, vyšších odborných, tak i vysokých škol.

 • 18th International Tool Fair: Tech-tonic Motions in Learning

  Zveme Vás na mezinárodní tool fair, jehož cílem je sdílet inovativní vzdělávací metody a nástroje se zaměřením na digitální transformaci ve vzdělávání. Účastníci získají inspiraci a osvojí si nové praktiky, které mohou následně aplikovat ve svém pracovním prostředí. Akce také poskytne prostor pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

 • Thematic seminar on Erasmus+ apprenticeship mobility in Europe

  Tato akce je určená pro koordinátory projektů mobilit žáků v sektoru odborného vzdělávání a přípravy. Cílem semináře je posílit spolupráci mezi organizacemi napříč Evropou, umožnit jim navázat nová partnerství a získat lepší přehled o systémech odborného vzdělávání v dalších evropských zemích

Školní vzdělávání

Akce pořádané v oblasti školního vzdělávání

 • INCLUSION TOOL FOR BETTER INCLUSION AND DIVERSITY APPROACH

  Zveme vás na mezinárodní seminář, který je určen všem, které zajímá téma inkluze v projektech mezinárodních mobilit. Na akci získáte tipy, jak začlenit účastníky s omezenými příležitostmi, inspirujete se příklady existující dobré praxe a získáte cenné zahraniční kontakty, které využijete pro své budoucí projekty.  

 • THEMATIC SEMINAR ON DEMOCRATIC PARTICIPATION WITH THE FOCUS ON TOOLS FOR SCH AND VET ORGANISATIONS AND A COMBINATION WITH STUDY VISITS

  Přihlaste se na mezinárodní seminář, který se bude věnovat tématu participace. Mezi hlavní cíle semináře patří seznámení účastníků s existujícími nástroji a příklady dobré praxe. Mimo to se účastníci mohou těšit i na krátkou studijní návštěvu a networkingové aktivity.

 • 18th International Tool Fair: Tech-tonic Motions in Learning

  Zveme Vás na mezinárodní tool fair, jehož cílem je sdílet inovativní vzdělávací metody a nástroje se zaměřením na digitální transformaci ve vzdělávání. Účastníci získají inspiraci a osvojí si nové praktiky, které mohou následně aplikovat ve svém pracovním prostředí. Akce také poskytne prostor pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

 • Opening Windows of Opportunity

  Tato akce je ideální pro ředitele základních škol a další profesionály působící ve vzdělávání, kteří mají zájem rozšířit si obzory ohledně toho, jak ve školách pracovat s dětskými migranty.  Účast na akci vám přinese nejen nové znalosti a inspiraci. Je to hlavně skvělá příležitost k tomu navázat mezinárodní kontakty pro budoucí inovativní partnerství se zaměřením na inkluzi a diverzitu.

 • HEALTH E+MOTIONS – INTERNATIONAL SEMINAR ON MENTAL HEALTH IN SHORT AND LONG-TERM INTERNATIONAL MOBILITY PROJECTS

  Přihlaste se na setkání určené pro účastníky i koordinátory krátkodobých a dlouhodobých výjezdů v rámci programu Erasmus+. Tento seminář slouží jako nástroj, který vám pomůže překonat výzvy spojené s duševním zdravím, které mohou nastat během realizace projektů. 

Vysokoškolské vzdělávání

Akce pořádané v oblasti vysokoškolského vzdělávání

 • HOW TO MAKE THE MOST OF ERASMUS+ TO TRAIN TOMORROW'S HEALTH PROFESSIONALS?

  Tento mezinárodní seminář je uřčen zástupcům institucí, které připravují budoucí pracovníky ve zdravotnických profesích. Ústředním tématem semináře bude prozkoumat možnosti, jak může program Erasmus+ přispět ke kvalitní přípravě studentů ve zdravotnických oborech. Seminář je vhodný pro zástupce jak středních, vyšších odborných, tak i vysokých škol.

 • 18th International Tool Fair: Tech-tonic Motions in Learning

  Zveme Vás na mezinárodní tool fair, jehož cílem je sdílet inovativní vzdělávací metody a nástroje se zaměřením na digitální transformaci ve vzdělávání. Účastníci získají inspiraci a osvojí si nové praktiky, které mohou následně aplikovat ve svém pracovním prostředí. Akce také poskytne prostor pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

Vzdělávání dospělých

Akce pořádané v oblasti vzdělávání dospělých

 • INCLUSION TOOL FOR BETTER INCLUSION AND DIVERSITY APPROACH

  Zveme vás na mezinárodní seminář, který je určen všem, které zajímá téma inkluze v projektech mezinárodních mobilit. Na akci získáte tipy, jak začlenit účastníky s omezenými příležitostmi, inspirujete se příklady existující dobré praxe a získáte cenné zahraniční kontakty, které využijete pro své budoucí projekty.  

 • 18th International Tool Fair: Tech-tonic Motions in Learning

  Zveme Vás na mezinárodní tool fair, jehož cílem je sdílet inovativní vzdělávací metody a nástroje se zaměřením na digitální transformaci ve vzdělávání. Účastníci získají inspiraci a osvojí si nové praktiky, které mohou následně aplikovat ve svém pracovním prostředí. Akce také poskytne prostor pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.