Training and Cooperation Activities

TCA (Training and Cooperation Activities) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy a konference či výzkumné studie. Společný cíl těchto aktivit je přispět ke kvalitativnímu rozvoji programu Erasmus+ a budování kapacit účastníků ze všech oblastí vzdělávání. 

Kdo se může účastnit?

 • Účast na TCA aktivitách je možná pro zástupce všech organizací a cílových skupin ve vztahu k programu Erasmus+.
 • TCA aktivity jsou z velké části zaměřené na potenciální zájemce o vstup do programu Erasmus+. Pro ně jsou vhodné především kontaktní semináře, kde se účastníci mohou dozvědět detailní informace o programu, a především najít zahraniční partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.
 • Část aktivit však cílí také na účastníky, kteří již ve vztahu k programu Erasmus+ mají zkušenosti. Tyto účastníky mohou obohatit především konference a workshopy zaměřené na témata relevantní pro program Erasmus+.
 • Každá aktivita TCA je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na většinu aktivit se lze přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Pro přihlášení je nutné si vytvořit na platformě uživatelský účet (SALTO pro sektor Mládeže; SALTO pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). U některých aktivit poté přihlašování probíhá skrze přihlašovací formulář Domu zahraniční spolupráce. Způsob přihlašování je vždy upřesněn u konkrétní akce v aktuální nabídce.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. V případě přihlašování přes portál SALTO je nutné, aby byla přihlášky vyplněna v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků každé aktivity je omezen, doporučujeme věnovat vyplnění přihlášky plnou pozornost a na všechny otázky odpovědět detailně.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky TCA aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Mládež

Akce pořádané v oblasti mládeže

 • Youth's voice in decision-making: A matter of a strategy!

  Tento webinář se zabývá tím, co mohou udělat úředníci odpovědní za politiku mládeže pro vytvoření udržitelných struktur a efektivních strategií pro zapojení mladých lidí do rozhodování samospráv.

 • Municipal youth dialogue: Make it work, make a change!

  Autority místních samospráv mohou zapojit mladé lidi do místního rozhodování. Vést dvě různé strany k dialogu je náročné, ale ne nemožné. Tento webinář se zabývá tím, jak lépe řídit procesy dialogu, kooperace a spolurozhodování mezi zástupci mládeže a autorit místních samospráv.

 • Human Rights and Creativity

  Tato konference se zabývá kreativními přístupy k historicko-politickému vzdělávání a vzdělávání v oblasti lidských práv.

 • TICTAC Training Course & Partnership Building Activity

  Školení je určeno pracovníkům s mládeží a vedoucím mládeže, kteří se podílejí na mezinárodní práci s mládeží a mají zájem využívat evropské programy jako nástroj strategického rozvoje své práce nebo organizace. TICTAC se snaží zlepšit potenciál účastníků zapojit se do programů a následně zvýšit kvalitu budoucích projektů mezinárodní mobility pracovníků s mládeží.

 • LTA EGL & DR: Municipal youth work and youth participation in big cities and capitals

  Pracujete v místním zastupitelství měst s více než 500 000 obyvatel? Chcete se seznámit s tím, jak jsou v Paříži řízeny místní politiky mládeže a zařízení pro mládež? V rámci této studijní návštěvy budete mít možnost sdílet zkušenosti a postupy se zastupiteli z dalších velkých evropských měst. 

 • Towards Collaborative Practice: the eco-sustainable dimension of social innovation and entrepreneurship - Seminar with study visit and contact making elements

  Tato studijní návštěva vám umožní zjistit, jak řídit udržitelnou stránku sociálního podnikání se zvláštním zaměřením na environmentální aspekt udržitelnosti. Cílem je prozkoumat izraelské ekosystémy sociálního podnikání a sociálních inovací se zvláštním zaměřením na projekty a iniciativy související s ochranou životního prostředí a využíváním čistých technologií.

 • ARTSpproaching Soft Skills for personal and professional youth development

  Toto školení si klade za cíl přispět k propagaci kreativity díky rozvíjení základních konceptů soft skills, zdůraznit důležitost soft skills pro rozvoj mládeže a také inspirovat účastníky rozvíjet a integrovat soft skills nástroje do práce s mládeží.

 • Migration Shaping Youth Work

  Přestože je evropská společnost silně ovlivněna migrací, jsou hlasy přistěhovalců často marginalizovány. Tento seminář je určený pro pracovníky s mládeží, kteří mají zkušenosti v oblasti migrace a s evropskými programy mládeže.

 • Connect for Inclusion - Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps – What’s in it for young people with disabilities?

  Hledáte mezinárodní partnery pro projekty v rámci programu Evropský sbor solidarity nebo Erasmus+ mládež? Věnujete se práci s lidmi se specifickými potřebami? Tato aktivita vám nabídne prostor pro nalezení partnerů a seznámení se se zkušenostmi a úspěchy ostatních profesionálů.

 • Study Visit: Youth Participation in Finnish Municipalities

  Cílem study visit je představení finského způsobu práce s mládeží a možností participace mládeže. Účastníci budou mít možnost z širšího hlediska nahlédnout do rozhodovacích procesů a struktury participace a inkluze ve Finsku. 

  • Termín: 17. 10. – 1. 12. 2023 
  • Termín pro podání přihlášky: do 17. 9. 2023 
  • Země: Finsko 
  • Forma konání: fyzicky 
  • Vice informací a přihlašování

Odborné vzdělávání a příprava

Akce pořádané v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • PARTICIPATION IN CIVIC ENGAGEMENT

  Přihlaste se na akci, která se věnuje podpoře občanské angažovanosti díky programu Erasmus+.  Na akci se můžete těšit na celou řadu praktických workshopů, skupinových aktivit a studijních návštěv.  Akce je vhodná především pro zástupce existujících sítí ambasadorů a absolventů Erasmus+

 • Mental Health - Minds in Motion

  Zajímá vás problematika duševního zdraví ve vzdělávání? Pokud ano, přihlaste se na tento prakticky zaměřený kros sektorální mezinárodní seminář. Jedná se totiž o skvělou příležitost, jak  si rozšířit obzory ohledně inovativních metod a postupů k danému tématu, které budete moct přenést do své vlastní praxe. 

 • The Power of Skills - Equipping Women in STEM through (dual) VET

  Přihlaste se na mezinárodní konferenci, která se bude věnovat vzdělávání a přípravě v oblastech přírodních věd, techniky, technologie a matematiky (STEM) a zároveň řešit genderovou nerovnost v těchto odvětvích.

  Konference bude také sloužit jako platforma propojující organizace, které mají zájem o realizaci projektu, souvisejícím s tématem akce. Účastníci se kromě odborných prezentací a diskusních workshopů mohou také těšit na krátké návštěvy několika rakouských firem a škol.  

Školní vzdělávání

Akce pořádané v oblasti školního vzdělávání

 • Mental Health - Minds in Motion

  Zajímá vás problematika duševního zdraví ve vzdělávání? Pokud ano, přihlaste se na tento prakticky zaměřený kros sektorální mezinárodní seminář. Jedná se totiž o skvělou příležitost, jak  si rozšířit obzory ohledně inovativních metod a postupů k danému tématu, které budete moct přenést do své vlastní praxe. 

Vysokoškolské vzdělávání

Akce pořádané v oblasti vysokoškolského vzdělávání

 • PARTICIPATION IN CIVIC ENGAGEMENT

  Přihlaste se na akci, která se věnuje podpoře občanské angažovanosti díky programu Erasmus+.  Na akci se můžete těšit na celou řadu praktických workshopů, skupinových aktivit a studijních návštěv.  Akce je vhodná především pro zástupce existujících sítí ambasadorů a absolventů Erasmus+.

Vzdělávání dospělých

Akce pořádané v oblasti vzdělávání dospělých

 • Mental Health - Minds in Motion

  Zajímá vás problematika duševního zdraví ve vzdělávání? Pokud ano, přihlaste se na tento prakticky zaměřený kros sektorální mezinárodní seminář. Jedná se totiž o skvělou příležitost, jak  si rozšířit obzory ohledně inovativních metod a postupů k danému tématu, které budete moct přenést do své vlastní praxe.