Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Výzva 2024

Získejte finanční podporu na solidární projekty a na dobrovolnické aktivity spolu s centralizovanými aktivitami dobrovolnických projektů v oblasti humanitární pomoci a dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou. Evropská komise vyhlásila nové termíny pro podávání žádostí. Nenechte si ujít vaši šanci.

Projděte si přehled všech zásadních informací a termínů. Rádi vám poradíme, jak správně připravit žádost o grant. 

Priority programového období Evropský sbor solidarity 2021 - 2027

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do solidárních činností
 • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
 • Participace: podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanosti

Více informací o prioritách najdete v příručce programu

Komu je program určen

 • Mládež

 • Absolventi

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Severní Makedonie
 • Turecko
 • Lichtenštejnsko
 • Island
 • Norsko
 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo
 • Černá Hora