Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Priority programového období Evropský sbor solidarity 2021 - 2027

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do solidárních činností
 • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
 • Participace: podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanosti

Priorita pro rok 2021

 • Prevence a podpora zdraví: důraz na bezpečí a duševní zdraví účastníků, zmírňování dopadů pandemie COVID-19

 Více informací o prioritách najdete v příručce programu

Komu je program určen

 • Mládež

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Severní Makedonie
 • Turecko
 • Lichtenštejnsko
 • Island
 • Norsko
 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo
 • Černá Hora

Kontaktujte nás

COVID 19 a Evropský sbor solidarity

Nejaktuálnější informace pro studenty a koordinátory v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Brexit a Evropský sbor solidarity

Nejaktuálnější informace pro studenty a koordinátory v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie.

Networking activities

Hledáte cesty, jak posílit kompetence účastníků vašich projektů a zvýšit tak efektivitu vaší organizace? Podívejte se na aktuální nabídku kurzů, školení a konferencí v rámci NET aktivit!