Expertní skupina ESIR vydala publikaci na téma Průmysl 5.0 v rámci transformativní politiky výzkumu a inovací.

Jak jsou na tom dospělí napříč Evropou pokud jde o kvalifikace a dovednosti? Jak přistupují jednotlivé evropské země k podpoře…

Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.

Evropská komise vydala návrh doporučení Rady, jeho cílem je vést žáky a studenty k udržitelnosti.

S ohledem na probíhající úpravu realizace investiční složky financování projektů je další uzávěrka posunuta na jaro 2022.

Můžete zorganizovat vlastní akci, připojit se k již probíhající nebo sdílet vlastní nápady s celou Evropou.

Víte o někom, kdo se zajímá o studium v České republice? Možná mu naše rozhovory a návštěvy kampusů pomohou v rozhodování.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké je povědomí o zahraničních výjezdech a zda jsou mladí Češi ochotni cestovat udržitelně.

Podpora bude mít podobu finančních nástrojů a grantů. Projekty je možné předkládat průběžně.

Nový portál nabízí aktuální informace o vzdělávání v Evropě, přehled akcí, užitečné odkazy i statistiky.