Jak jsou na tom dospělí napříč Evropou pokud jde o kvalifikace a dovednosti? Jak přistupují jednotlivé evropské země k podpoře…

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání?

Eurydice přináší pravidelnou aktualizaci studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe

Již nyní v sekci najdete přes sto studií v angličtině i češtině zaměřených na problematiku vzdělávání v EU.

Jsou učitelé v evropských zemích dobře placeni? A jaké mají vyhlídky na zvýšení platu v průběhu své kariéry?

Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

V jakém věku evropští žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku?

Jak usnadnit účast v dalším vzdělávání dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikací věnovaných organizaci školního a akademického roku.

Kolik času tráví žáci ve škole hlavními předměty a jak se liší počty vyučovacích hodin v jednotlivých evropských zemích?