Do jaké míry vysokoškolské systémy napříč Evropou uznávají a validují výsledky neformálního a informálního učení? Lze tyto…

Přejete si získat rychlý přehled o tom, jak evropské vzdělávací systémy integrují kompetence související s udržitelným rozvojem…

Zajímá vás, jaké jsou nejnovější politické závazky v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání („EHEA“)? A jak si evropské…

Nová studie Eurydice se zaměřuje na uznávání a validování výsledků neformálního a informálního učení ve vysokoškolském vzdělávání.

Neexistuje žádný evropský vzdělávací systém, kde by téma udržitelnosti nebylo součástí kurikula. Kompetence v oblasti…

Jaké jsou politiky a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci v evropských školách?

Jaký pokrok učinily jednotlivé země Evropy v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících vysokoškolské studijní mobilitě?

Jsou učitelé v Evropě dobře placeni? Jaké mají vyhlídky na kariérní postup? Získávají nebo ztrácejí kupní sílu? Jaké jsou…

Zajímá vás vývoj politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích? Pokud ano, pak je tu právě pro vás nové…

Čelní představitelé v oblasti vzdělávání napříč Evropou jednoznačně usilují o podporu rozmanitosti a inkluze. Prostřednictvím…