Zpráva bude sloužit jako vodítko pro implementaci partnerství a pro měření pokroku.

Asociace by umožnila japonským subjektům účastnit se programu za stejných podmínek jako subjektům z členských států EU.

Do průzkumu se zapojili i mladí lidé z České republiky. Nakolik se jejich vize liší od průměru EU nebo od dalších států EU?

Navýšený rozpočet cílí na podporu misí EU a na akce na posílení evropského inovačního ekosystému.  

Událost se uskuteční u příležitosti maďarského předsednictví V4 na SZ Maďarska 13.6.

Memorandem o porozumění se EIT a EPO zavazují ke konkrétním činnostem, projektům a programům.

Tato výzva propojuje iniciativu Nového evropského Bauhausu a mise EU.

Utvoření zabezpečeného evropského prostoru pro zdravotní údaje má za cíl zlepšit zdravotní péči.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) vás spolu se svými partnery srdečně zve na další edici Science…

Inspirativní projekty či jednotlivce můžete nově nominovat ve čtyřech kategoriích. Přihlášky se podávají do 19. května.