V červnu jsme uspořádali EduCafé na téma EdTech, neboli spojení technologií a vzdělávání.

Otvíráme přihlášky na krátkodobou pracovní stáž mezi 22. a 24. říjnem 2024. Termín pro podání přihlášky je 30. června.

Diskuzní večer se uskutečnil v prostorech Pilar VUB univerzity v Bruselu a přilákal okolo 40 účastníků.

Během posledního zasedání v rámci belgického předsednictví v Radě EU jednali ministři o pokročilých materiálech či o EuroHPC.

Rada EU na svém zasedání 13.-14. května schválila doporučení a závěry z oblasti vzdělávání, mládeže a sportu.

Dne 29. dubna se konala klíčová konference k tématům společného Evropského diplomu a právního statusu aliancí.

Druhé EduCafé letošního roku představí téma EdTech a využití digitálních technologií ve vzdělávání.

Závěrečná konference Evropského roku dovedností ukázala, že konec může být i nový začátek.

Přečtěte si, co přinesla konference ke střednědobému hodnocení Akčního plánu digitálního vzdělávání.