Registrace na akci je otevřená do 24. října.

Ursula von der Leyen pronesla svůj třetí projev o stavu Unie. Nastínila v něm také priority ve vzdělávání a výzkumu na příští rok.

Během setkání byly představeny projekty TRAMI a European Mission Network, které spojují projekty Misí napříč státy a regiony.

Synergie mezi těmito dvěma programy mají posílit propojení mezi výzkumem, inovacemi a vzděláváním.

Za ČR získal místo ve výboru Mise Rakovina prof. Marek Svoboda. Noví členové budou zastávat mandát do roku 2025.

Iniciativa je zaměřena na kohezní země, kterým nabídne asistenci při vývoji projektů zaměřeným na palivové články a vodík.

Ministryně Helena Langšádlová a další členové RVVI pozitivně hodnotí dosavadní činnost kanceláře CZELO v Bruselu.

Finanční záruka byla nově rozšířena na všechny výzvy s termínem uzávěrky do 31. prosince 2022.

Instituce zapojené do programů EM budou mít prostor pro intenzivnější interakci a sdílení. Nabídkové řízení trvá do 7. listopadu. 

Žádosti o tzv. pilotní projekty a přípravné akce se podávají přes portál FTOP do 12. října 2022.