Nově přijatý rámec Evropské komise zvyšuje inkluzivitu a rozmanitost v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR organizují ve…

Nová výzva EIT k CCSI KIC bude otevřena od 26. října 2021 do 24. března 2022.

Turecko se přidružilo k Horizontu Evropa, Erasmu+ a Evropskému sboru solidarity, Moldavsko k Horizontu Evropa.

Evropská komise zveřejnila pět výhledových studií na podporu misí EU, které mají sloužit jako podkladový materiál a zdroj…

Dne 19. října 2021 schválila Evropská komise pracovní program na rok 2022. Jeho součástí je 42 nových politických iniciativ…

Výzva EIT Community Booster je otevřena od 18. října do 17. prosince 2021.

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k některým navrhovaným změnám obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).Účelem…

Dne 12. října 2021 byla během summitu EU-Ukrajina podepsána asociační dohoda Ukrajiny k programu Horizont Evropa, rámcovému…

Byla také zveřejněna nejnovější zpráva o provádění strategie EU pro mládež.