Uznání studia v zahraničí

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vydává potvrzení o vyslání ke studiu československých občanů na VŠ do zemí bývalého Východního bloku před rokem 1989. 

Uznání studia na zahraničních vysokých školách před rokem 1989

DZS na základě žádostí bývalých stipendistů (podané ve formě vyplněného níže uvedeného formuláře s údaji, které jsou nezbytné k jejímu vyřízení, a zaslaného jako příloha e-mailu) zadává požadavek na vyhledání příslušných materiálů v archivu DZS a poté pro sociální účely a účely zdravotního pojištění potvrzuje, že žadatel/ka o potvrzení byl/a před rokem 1989 vyslán/a (českým) ministerstvem školství z tehdejší ČSSR studovat v cizině (v zemích bývalého východního bloku). 

Komu je potvrzení určeno? 

Pro československé občany vyslané ministerstvem školství před rokem 1989 do ciziny ke studiu na vysokých školách, pro které platilo pro nemocenské a důchodové pojištění použití obecných předpisů o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení zaměstnanců podle předpisů platných v tehdejším Československu. 

Proč potvrzení potřebuji? 

Potvrzení vám zaručí započítání doby studia pro sociální a zdravotní účely. 

Jak potvrzení získat a co s ním dělat?

 1. Vyplňte FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O STUDIU ve formátu docx  nebo pdf

 2. Žádost o toto potvrzení se podává na e-mailovou adresu: potvrzeni@dzs.cz 

 3. DZS má následně lhůtu 30 dnů na zpracování údajů. Během této doby Vás může vyzvat k doplnění některých údajů.  

 4. Toto potvrzení vystavuje DZS ve dvojím vyhotovení. Odevzdávejte: 

  1. na MŠMT jako jednu z příloh k žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, viz níže
  2. na ČSSZ/OSSZ jako jednu z příloh k žádosti o důchod. 
 5. K započtení doby studia v cizině pro důchodové nároky v ČR zákon ještě vyžaduje doložit, zda studium v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vyšších odborných školách a vysokých školách v ČR (srov. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Tato skutečnost se dokládá podle § 85 odst. 1 písm. f) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím MŠMT. Potřebné informace k doložení postavení studia v cizině na roveň studia v ČR pro zdravotní a sociální účely jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.  

Uznání studia na zahraničních středních a vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

K započtení doby studia v cizině pro důchodové nároky v ČR zákon vyžaduje doložit, zda studium v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vyšších odborných školách a vysokých školách v ČR.   

Rozhodnutí o postavení studia na zahraničních středních a vysokých školách na roveň studia v ČR po roce 1989 vydává MŠMT.  

Jak potvrzení získat a co s ním dělat?

 1. Podejte žádost dle postupu na webových stránkách MŠMT: 

  Kroky k podání žádosti o posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí na roveň 

  Kroky k podání žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v zahraničí na roveň 

 2. Získané dokumenty z MŠMT žadatel/ka následně předkládá České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).