Sport

Od výzvy 2023 bude v rámci programu Erasmus+ vytvořena nová klíčová akce - KA1 Sport. Tato část programu se bude zaměřovat na individuální mobility pracovníků v oblasti sportu, kterým umožní získat cenné zahraniční zkušenosti a know-how. První termín pro podávání přihlášek je plánovaný na jaro 2023. Další informace o této aktivitě - včetně termínů webinářů a dalších akcí - budeme postupně zveřejňovat na této stránce.

Aktuální možnosti pro organizace působící v oblasti sportu nabízí program Erasmus+ v rámci klíčové akce 2, která je jednou z centralizovaných aktivit.