Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Web programu

Informační seminář pro předkladatele Erasmus+: Comenius - KA2

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační semináře pro budoucí žadatele o granty v rámci programu Erasmus+: Comenius, Klíčová akce 2 - Strategická partnerství v oblasti vzdělávání - PRO ŠKOLY.

Popis aktivity: Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce škol, zaměřené na projektovou práci žáků i učitelů a jejich dlouhodobou mobilitu. Termín podání žádosti je 30. 4. 2014.

Účastníci: Žadateli mohou být mateřské, základní a střední školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Seminář je určen především školám, které budou koordinátory celého projektu. Semináře se mohou informativně zúčastnit i školy, které plánují stát se partnery v projektu, koordinovaném školou z jiné evropské země.

Obsah semináře: postup registrace do databáze žadatelů (URF), příprava a předložení žádosti o grant, sestavení rozpočtu a kritéria pro hodnocení žádosti.

Více informací a registraci na seminář naleznete ZDE.

Místo konání:

DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Začátek akce: 18. 3. 2014 14:00

Konec akce: 18. 3. 2014 17:00

Zpět na detail programu