Aktuální informace k novému programu Erasmus+ (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2021

1. Nové programové období ERASMUS+ (2021–2027)

Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací. 

V novém programovém období bude Erasmus+:

  • Dostupnější: důraz na větší otevřenost programu; větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi; zapojení širšího spektra organizací
  • Jednodušší: zjednodušení procesu předkládání žádostí; digitalizace administrace; akreditace; možnost jednoduššího partnerství
  • Zelenější: příspěvky na šetrnější způsob dopravy

2. Možnosti nového programu

Základní možnosti mobilit do zahraničí a realizace mezinárodní projektové spolupráce budou v novém programu zachovány.

3. Zpoždění ve zveřejnění výzvy a termínů pro podávání žádostí

V souvislosti s pandemií COVID-19 a s přípravou nového programu došlo ke zpoždění ve vyhlášení výzvy pro rok 2021 a ve zveřejnění Příručky k programu Erasmus+ s podrobnostmi o jednotlivých aktivitách pro následující období.

  • Výzva by měla být zveřejněna do konce března 2021 a s ní i Příručka programu.
  • Po zveřejnění výzvy budou jednotlivé sektory pořádat sérii informačních webinářů, kde nové aktivity detailně představí. Sledujte prosím naše webové stránky (www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz)
  • Termíny předkládání žádostí předpokládáme během května 2021.

4. Brexit a Erasmus+

V důsledku Brexitu již není Velká Británie od roku 2021 zapojena jako základní programová země v programu Erasmus+. Stávající projekty mohou dokončit realizaci se současnými partnery (včetně těch z Velké Británie). Nejedná se o úplné uzavření spolupráce s Velkou Británií. Více informací naleznete na této stránce.