Akce Erasmus Mundus

Cílem akce je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů (na úrovni magisterského studia), které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v dalších světových zemích.

Typy aktivit

  • Společné magisterské studium Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters)

Akce podobná předchozímu programu Erasmus Mundus Joint Master Degrees podporuje vysoce integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni, které realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých světových zemí a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni.

  • Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures)

Hlavním cílem opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus je podpořit rozvoj nových, inovativních a vysoce integrovaných nadnárodních studijních programů na magisterské úrovni. Tato podpůrná opatření by měla zapojit programové země Erasmus+, instituce nebo tematické oblasti, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny.

Jak se zapojit?

Společné magisterské studium Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters)

Žádost o EMJM zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce v postavení řádného partnera, a to ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. V rámci projektu se počítá s individuální mobilitou všech studentů, kteří se EMJM zúčastní. Nejlepší studenti mohou být financováni z prostředků EU – na tato stipendia EMJM mohou dosáhnout studenti z celého světa.

Výše grantu na EMJM se vypočítá na základě těchto tří složek:

  • Příspěvek na institucionální náklady realizace programu
  • Maximální počet studentských stipendií, která mají být udělena za dobu trvání dohody
  • Navýšení ke krytí individuálních potřeb studentů se zdravotním postižením

Konsorcium získá grantovou dohodu na dobu 6 akademických roků k financování nejméně čtyř úseků magisterského studia v délce 1 až 2 akademických roků (60, 90, nebo 120 ECTS kreditů).

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures)

Délka projektu je 15 měsíců, grant na přípravu jednoho společného magisterského studijního programu ve výši 55 000 eur může získat žadatel z vysokoškolské instituce zřízené v programové nebo partnerské zemi.

Kde podat žádost?

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti.