Jak si podat žádost o projekt v programu Evropský sbor solidarity?

Nevíte si rady, jak při předkládání žádosti o nový projekt v programu Evropský sbor solidarity postupovat? Seznamte se s celým procesem krok po kroku.

Postup při podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity pro rok 2021, případně se také přihlaste na některý z našich informačních seminářů. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události.

 2. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si jej. Doporučujeme použít univerzální e-mailovou adresu organizace pro případné personální změny a předání přístupu v organizaci.
   

 3. Každá organizace či neformální skupina, která si žádá o grant v programu Evropský sbor solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID). Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či skupina ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte.

 4. Pokud chcete podat žádost o dobrovolnický projekt, ujistěte se, že máte platnou Quality Label (Značku kvality). O Quality Label lze zažádat nejpozději 8 týdnů před nejbližší uzávěrkou grantových žádostí, a to prostřednictvím tohoto portálu.
   

 5. V případě solidárních projektů musí být každý člen realizačního týmu zaregistrován na portále Evropského sboru solidarity, kde získá své registrační číslo účastníka (PRN). Registrační čísla účastníků následně vyplňte do projektové žádosti.

 6. Podle typu aktivity zvolte příslušný online formulář a vyplňte žádost. Postupujte podle instrukcí, nezapomeňte na povinné přílohy (čestné prohlášení a tabulku aktivit). Doporučujeme uložit si ID číslo žádosti pro zpětné dohledání.

 7. Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte registrační e-mail s číslem projektu. Nyní již zbývá pouze počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 3 měsíců. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách.