Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

MID-TERM MEETING 9.1.-13.1.2020

Dear volunteers,

your Mid-term meeting is coming and it will happen form 9th to 13th January in Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem https://www.sola.cz/. You will be able to read all necessary information about this training course in the Invitation letter which you will receive by email. Those who are agreed on participating, please fill in this application and let your coordinator know you have already registered.

The meals at this training are primarily vegetarian. If you have any dietary needs (vegan, meat necessary, gluten-free, lactose free, etc.) please indicate it in the form.

You can find the invitation with more details here: 

Drazí dobrovolníci,

vaše střednědobé setkání se blíží. Uskuteční se ve dnech 9. - 13. ledna 2020 v prostorách Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více informací o akci Vám přijde v pozvánce emailem. Prosím, registraci vyplňte a oznamte vašemu koordinátorovi. 

Stravování na akci bude primárně vegetariánské. Pokud máte jakákali stravovací omezení, či vyžadujete maso, prosím popište jej v přihlašovacím formuláři

Pozvánku s podrobnostmi naješ zde

Začátek akce: 9. 1. 2020 17:00

Konec akce: 3. 12. 2019 14:10

Zpět na detail programu