Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

MID-TERM MEETING 24. - 28. 1. 2020

Dear volunteers,

your Mid-term meeting is coming and it will happen from 24th to 28th January in Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem https://www.sola.cz/. You will be able to read all necessary information about this training course in the Invitation letter which you will receive by email. Those who are agreed on participating, please fill in this application and let your coordinator know you have already registered.

The meals at this training are primarily vegetarian. If you have any dietary needs (vegan, meat necessary, gluten-free, lactose free, etc.) please indicate it in the form.

You can find the invitation with more details here: 

Drazí dobrovolníci,

vaše střednědobé setkání se blíží. Uskuteční se ve dnech 24. - 28. ledna 2020 v prostorách Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více informací o akci Vám přijde v pozvánce emailem. Prosím, registraci vyplňte a oznamte vašemu koordinátorovi. 

Stravování na akci bude primárně vegetariánské. Pokud máte jakákali stravovací omezení, či vyžadujete maso, prosím popište jej v přihlašovacím formuláři.

Pozvánku s podrobnostmi naješ zde

By registering, I acknowledge that these personal data are processed by DZS in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Regulation on Personal Data Protection), which is specified by the DZS in the Data Processing Principles and Relevant Notices for the Processing of Personal Data for the Management of the Agenda Erasmus + and the services available on the DZS website http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

 

Začátek akce: 24. 1. 2020 16:00

Konec akce: 28. 1. 2020 09:00

Zpět na detail programu