Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. 

Jak se zapojit?

Postup při podání žádosti

  1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
  2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.htmlInstruktážní prezentace k registraci v češtině, Manuál k administraci údajů na portálu URF.
  3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Evropský sbor solidarity v AJ pro rok 2018 - nová verze platná od 10. 8. 2018.
  4. Otevřít online formuláře žádostí a vybrat určitou aktivitu ZDE (nutné přihlášení do EU login).
  5. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností
  6. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy:
    • podepsané čestné prohlášení (scan),
  7. On-line odeslat žádost do 16.10.2018 do 12:00 bruselského času.
  8. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat.