Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Jak se zapojit?

Postup při podání žádosti

 

1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů) ZDE, (Instruktážní prezentace k registraci v češtině, Manuál k administraci údajů na portálu URF
3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Evropský sbor solidarity v AJ pro rok 2020)
4. Otevřít online formuláře žádostí a vybrat určitou aktivitu ZDE (nutné přihlášení do EU login) (doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání!)
5. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností
6. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (ke stažení přímo v online žádosti v části Přílohy):
     - podepsané čestné prohlášení (scan)
     - tabulku aktivit
7. On-line odeslat žádost do 30.4.2020 do 12:00 bruselského času.
8. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat.

Doporučujeme také projit publikaci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programů Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity. Ke stažení zde.