Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Informační seminář - Solidární projekty

Dne 8. dubna 2020 se uskuteční informační seminář programu Evropský sbor solidarity, zaměřený na solidární projekty. 

_______________________________________________________

POZOR ZMĚNA!
Seminář bude probíhat online pomocí aplikace Webex.
Odkaz pro připojení se k semináři naleznete zde. Přístup je zdarma. 

Event number: 143 444 691
Event password: rW3HKKTN7D2
________________________________________________________________

Program (16:00 – 17:00 hod):giphy (1).gif

- základní informace o programu Evropský sbor solidarity
- podrobné informace o aktivitě solidární projekty v rámci Evropského sboru solidarity
- základní informace o rozpočtu
- tipy čeho se vyvarovat, na co se zaměřit
- jak na formulář žádosti 
- prostor pro dotazy

Od 10:00 je možnost se také účastnit infosemináře o dobrovolnických aktivitách v rámci Evropského sboru solidarity.

Registrace:

Začátek akce: 8. 4. 2020 16:00

Konec akce: 8. 4. 2020 17:00

Zpět na detail programu